Benytt ressursene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Bare 7,4 prosent av topplederne i NHOs medlemsbedrifter er kvinner. Det vil si én av 14, to av 27, tre av 41. Kvinnelige toppledere er med andre ord sjelden vare i det private næringslivet. Det er erkjent som problem både i regjeringen og i NHO, som begge akter å gjøre noe med det. Men fersk statistikk tyder på at det kan være lettere sagt enn gjort. Antall kvinner på mellomledernivå har sunket fra 13,2 til 11,4 prosent fra år 2000 til i fjor. Og kvinner i såkalte rekrutteringsstillinger falt fra 23,3 prosent til 17,2 prosent i samme periode, ifølge Aftenposten. Og det er jo blant disse det er lettest og mest naturlig å hente kvalifiserte kvinnelige toppledere.
  • Denne bedrøvelige tilstanden ser altså ut til å fortsette, til tross for at kvinner nå tar mer utdannelse enn menn og får bedre karakterer. Spørsmålet er om de tar «feil» utdannelse. Svært mange mannlige ledere er siviløkonomer eller sivilingeniører og kommer fra utdanninger hvor det fortsatt er klar mannsdominans. Og det er toppsjefer med denne utdanningen som rekrutterer lederemner og vurderer hva slags faglig bakgrunn som er relevant. Gutteklubben Grei rekrutterer altså helst gutter med tilsvarende utdanning som dem selv. Det tyder mest av alt på manglende dristighet og enorm ressurssløsing. Det burde i seg selv diskvalifisere mange av de mennene som besitter 92,6 prosent av toppjobbene.
  • Den voldsomme mannsdominansen på toppnivå virker sannsynligvis også demotiverende på kvinner som ønsker å administrere. Vi har nok av vitnesbyrd fra kvinner som har måttet kjempe hardt for å bli tatt på alvor. Og det er først når det skjer, at jobben blir morsom og interessant. Mannsdominansen virker derfor i seg selv hemmende på rekrutteringen av kvinner. Professor Tom Colbjørnsen ved Norges Handelshøyskole har i en omtalt rapport om norske bedriftsledere konkludert med at mange kvinner ikke synes det er bryet verdt å ta en lederjobb eller å fortsette i den. Det er illevarslende for norsk næringsliv og mennene som styrer det.