I SKVISEN: De norske psykologstudentene i Ungarn håper på nåde fra helseministeren, fra venstre Martine Emilie Pedersen, Tord Skagestad Wold, Kaia Martine Storbråten Davanger, Martine Soelberg Nilsen, Malin Syvderud Moland, Tina Maria Mota Stensvold, Mina Otilie Remme, Hanna Nygård Roth, Rikke Aarhus Høglid, Aksel Ry, Julie Karoline Weltzien, Charlén Tangen, Simen Georg Stenersen, Melvin Treider, Jørgen Bråthen, Kamilla Lien, Tomás Lorang Larsen. Foto: Maria Skarpaas Andersen
I SKVISEN: De norske psykologstudentene i Ungarn håper på nåde fra helseministeren, fra venstre Martine Emilie Pedersen, Tord Skagestad Wold, Kaia Martine Storbråten Davanger, Martine Soelberg Nilsen, Malin Syvderud Moland, Tina Maria Mota Stensvold, Mina Otilie Remme, Hanna Nygård Roth, Rikke Aarhus Høglid, Aksel Ry, Julie Karoline Weltzien, Charlén Tangen, Simen Georg Stenersen, Melvin Treider, Jørgen Bråthen, Kamilla Lien, Tomás Lorang Larsen. Foto: Maria Skarpaas AndersenVis mer

Stortingsflertall

Ber egen regjering finne løsning for Ungarn-psykologene

- Med dette forslaget ber vi regjeringen se på hvilke kompensatoriske tiltak som kan iverksettes, sier Kristin Vinje (H). 

(Dagbladet): Kristin Vinje er fraksjonsleder for Høyre i kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen. Sammen med fraksjonslederne for Frp, Venstre og KrF, henholdsvis Bente Thorsen, Iselin Nybø og Anders Tyvand, fremmet Vinje i dag forslag i Stortinget om løse situasjonen for de norske psykologstudentene i Ungarn:

KREVER LØSNING: Fraksjonslederne i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget, fra venstre: Iselin Nybø (V), Anders Tyvand (KrF), Bente Thorsen (Frp) og Kristin Vinje (H) krever at Bent Høie og regjeringen finner en løsning for psykologene som utdanner seg i Budapest. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
KREVER LØSNING: Fraksjonslederne i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget, fra venstre: Iselin Nybø (V), Anders Tyvand (KrF), Bente Thorsen (Frp) og Kristin Vinje (H) krever at Bent Høie og regjeringen finner en løsning for psykologene som utdanner seg i Budapest. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen Vis mer

«Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at studenter som har avsluttet profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet etter at de har påbegynt studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen, kan oppnå autorisasjon i Norge.»

Uholdbar situasjon

- Vi ønsker å rydde opp i en vanskelig sak som rammer norske utenlandsstudenter som har tatt en profesjonsutdanning i utlandet. Etter vår oppfatning har de havnet i en helt uholdbar situasjon, noe vi vil gjøre noe med, sier Kristin Vinje til Dagbladet.

- Med dette forslaget ber vi regjeringen om å se på hvilke kompensatoriske tiltak som kan iverksettes for å hjelpe disse studentene. Nå utfordrer vi regjeringen, men har full respekt for at det ikke er enkelt.

- Vi mener det er vår plikt å bidra til å hjelpe studenter som har havnet uforskyldt i et uføre. De er rammet av en feil som er gjort av andre. Dette vil vi nå gjøre noe med, sier Kristin Vinje.

Forslaget skal stemmes over i ettermiddag og vil trolig få full oppslutning.

- Det er min klare oppfatning at et enstemmig storting er utålmodige og ønsker en raskt løsning for de studentene som startet utdanningen før 2016-vedtaket til Helsedirektoratet om å stanse autorisasjonen. Da må regjeringen ta det oppdraget. Politikerne må skjære gjennom, sier Marianne Aasen i Arbeiderpartiet.

Komplett uforståelig

I forrige uke gikk Marianne Aasen hardt ut mot behandlingen av de norske ungdommene som utdanner seg til psykologer i Budapest. Hun påpekte at de handlet i god tro fordi studiet fram til 2016 har vært godkjent av norske helsemyndigheter.

- Så vil de plutselig ikke godkjenne likevel. Til tross for at studentene er midt i studieløpet eller nettopp er ferdigutdannet og har kommet hjem for å begynne å jobbe. Paradokset er at norsk helsevesen trenger dem. Det er stort behov for psykologer, vi klarer ikke å utdanne mange nok i Norge, sa Aasen til Dagbladet.

- Hvorfor vi ikke finner en løsning på dette, er for meg komplett uforståelig. Hvis det er slik at Ungarn-psykologene mangler noe for å bli autorisert, så er det norske myndigheters ansvar å legge på bordet det praksistilbudet som trengs, hevdet Aasen.

Smidig løsning

Også Høyres Henrik Aasheim uttrykte frustrasjon over situasjonen til Ungarn-psykologene.

- Jeg mener at vi har en plikt til å finne en smidig løsning for de studentene som rammes av Helsedirektoratets endring. De har havnet mellom to stoler i et byråkrati. Det er urimelig, hevdet Asheim.