Ber Island fange hval

Fiskeriminister Otto Gregussen er på offisielt besøk på Island, og ber islendingene begynne å fange hval.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Island har nettopp meldt seg inn i den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC, etter å ha vært utmeldt i ni år. Innmeldingen har gledet Norge, som trenger allierte i arbeidet med å skape forståelse for hvalfangsten.

Ideell hvalfangstnasjon

Under møtet på Island ba den norske delegasjonen om at islendingene også må begynne å fange hval igjen. Norge har lenge vært alene om å ta belastningen med å drive kommersiell hvalfangst.

Island har reservert seg mot både fangstforbudet i IWC og handelsforbudet i CITES, på samme måte som Norge. De har derfor det samme folkerettslige grunnlaget for å fange og selge hval. Island vil bli en ideell alliert i hvalsaken. Men islendingene er foreløpig ikke interesserte.

- De vil først se an hva som skjer med den norske hvaleksporten. Det islandske innenlandsmarkedet er så lite at de er avhengige av eksport, sier ekspedisjonssjef Johan H. Williams i Fiskeridepartementet til NTB.

Den norske hvaleksporten, som regjeringen åpnet for 16. januar, er ennå ikke kommet i gang. Når alle formaliteter er i orden fra norsk side, gjenstår det fortsatt at Japan åpner for import.

Påvirke EU

Otto Gregussen og hans islandske kollega Arni H. Mathiesen har diskutert flere andre felles anliggender under besøket, som startet lørdag. Norge og Island er i dag vel forlikte nasjoner. De uløste problemene knytter seg til kvoteforhandlinger, særlig for kolmule. Temaet ble tatt opp under besøket, men overlates til forhandlingsdelegasjonene.

Muligheten for i fellesskap å påvirke EU ble tatt opp ved flere anledninger. Norge og Island har tilsvarende problemer når det gjelder å få EU-godkjenning på grensestasjoner. Begge nasjoner har oppfylt EUs krav for landing av fisk ved grensestasjoner, men får ikke EU-veterinærer til å komme for å godkjenne anleggene.

- For å få større tyngde, er Island og Norge enige om å samkjøre henvendelsene til EU, sier ekspedisjonssjef Williams.

Norge og Island er også blitt enige om å forsøke å påvirke i fellesskap når EU det kommende halvannet året skal revidere sin fiskeripolitikk. Begge nasjonene føler at det er mulig å påvirke EU til å ta i bruk forvaltningsmodeller som ligner de norske og islandske, med blant annet forbud mot å kaste ut fisk.

(NTB-Erik Veigård)