- KAN IKKE GJØRE MER: Helseminister Bent Høie mener han ikke kan gjøre mer med dagens reservasjonskaos enn å be kommunelegene følge loven. Den nye loven som kommer om et halvt år vil rydde opp, mener han. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet.
- KAN IKKE GJØRE MER: Helseminister Bent Høie mener han ikke kan gjøre mer med dagens reservasjonskaos enn å be kommunelegene følge loven. Den nye loven som kommer om et halvt år vil rydde opp, mener han. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet.Vis mer

Ber kommunelegene nok en gang ta grep

Bent Høie mener reservasjonskaoset ikke er bra. Ber kommunelegene ta grep og folk om å klage.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dagbladets kartlegging i dag viser at reservasjonsleger fortsetter praksisen med å nekte å henvise til abort og sette inn spiral, til tross for Bent Høies klare oppfordring om å følge gjeldende lov inntil en ny er på plass. Kommuneoverleger aner ikke hva legene deres gjør og fylkeslegene har null oversikt. Helseminister Bent Høie er ikke fornøyd.

- Dette er ikke bra. Det viser problemene med systemet til forrige regjering, og dette rydder vi nå opp i, sier Høie.

Han forklarer hvordan den nye ordningen blir:

- Legene må ha en avtale med kommunen, som må vurdere saken om kommunen kan tilfredsstille nasjonale kriterier, for eksempel om det er andre leger med ledig kapasitet tilgjengelig. Til nå har det i praksis vært opp til legene selv, uten en vurdering av om det er forsvarlig. Vi foreslår at fylkesmennene skal ha kopi av alle reservasjonsavtalene, slik at de har oversikt. Systemet i dag er avhengig av at noen klager til kommunelegen og til fylkesmannen. Sakene som er sendt fra fylkeslegene i Telemark og Møre og Romsdal er eksempel på at noen klager på bakgrunn av saker som har vært i media. Men her er pasientgruppa sårbar og ikke i en posisjon der det er sannsynlig at de klager. Det nye systemet vil bli en klar forbedring, sier Høie til Dagbladet.

Men nye loven kommer ikke til Stortinget før etter sommeren. Bent Høie vil ikke gjøre noe annet i mellomtiden enn å oppfordre legene til å følge gjeldende regelverk. Han skylder på de rødgrønne.

- Det er et halvt år til den nye loven er på plass, hva gjør du med dagens situasjon?

- I dagens system kan jeg ikke gjøre mer enn de rødgrønne gjorde. Jeg forventer at legene forholder seg til loven og at fylkeslegene følger opp når pasienter klager. Men kommunelegene har et ansvar. Hvis de mistenker at det foregår praksis i strid med loven, har de et selvstendig ansvar for å kontakte legen og undersøke saken. Jeg tror at bare det at vi nå har sendt lovforslaget på høring, gjør at alle kommunestyrer nå er oppmerksomme på problemstillingen.

- Bare to av landets fylkesleger har sendt klagesaker videre til Helsetilsynet for vurdering om legene bør få en administrativ reaksjon. Vil du oppfordre folk i de andre fylkene om å klage?

- Hvis noen ønsker å klage, er det legitimt. Men jeg vil understreke at dette er kommunens ansvar.

- Vil du be Helsetilsynet om å kartlegge omfanget av reservasjonslegene slik at legene kan få en advarsel?

- Den forrige regjeringen forsøkte på kartlegging, uten at det ryddet opp i situasjonen. Jeg vil heller rydde opp med et klart og tydelig regelverk, sier helseministeren.

Han tror den nye loven vil kunne føre til færre reservasjonsleger i framtida.

- Det er absolutt grunn til å tro at det blir færre reservasjonsleger. Mange steder vil det ikke være mulig å være reservasjonslege, sier Bent Høie.

- Kan det å gi eksplisitt lovfestet mulighet til reservasjon for fastleger, være et signal som kan oppfattes fordømmende?

- Nei, for da vil reservasjonsretten i spesialisthelsetjenesten kunne bli oppfattet på samme måte. Det er ingen partier som er imot den reservasjonsretten i dag.

- De tusenene som gikk i tog i går, tar de feil om reservasjonsmuligheten?

- Jeg vil argumentere ut i fra det jeg foreslår, som er en forbedring i forhold til praksisen som har vært i 40 år.

- Hvordan føles det å få rekordstore 8. mars-tog imot regjeringens politikk?

- Jeg var forberedt på at saken kom til å skape diskusjon og engasjement, det er derfor jeg har lagt opp til en såpass bred høring om reservasjonsmuligheten, sier Bent Høie.

Men på spørsmål om høringen kan ende med at regjeringen snur, er svaret nei.

- Det vil bli innført en reservasjonsmulighet, sier helseministeren.