- DISKRIMINERES: Far har ikke har samme rett til foreldrepenger som mor. Det mener ESA er diskriminering av fedre og i starten av 2019 må Norge svare for praksisen for EFTA-domstolen. Illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB scanpix
- DISKRIMINERES: Far har ikke har samme rett til foreldrepenger som mor. Det mener ESA er diskriminering av fedre og i starten av 2019 må Norge svare for praksisen for EFTA-domstolen. Illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB scanpixVis mer

Norge kan bli dømt for

Ber KrF rydde opp i pappa-diskriminering

Neste år risikerer Norge en dom mot seg for diskriminering av menn. Dette er pinling, mener SV som ber KrF vurdere SVs modell for å få en løsning på plass.

STÅR FAST: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
STÅR FAST: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer

- Det er flaut at Norge får kritikk fra EU for diskriminering. Det passer ikke med idéen vi har om et Norge som er best på likestilling. Men det er jo helt sant at reglene for foreldrepermisjon er diskriminerende, sier Freddy André Øvstegård, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for SV.

I mai ble det klart at ESA , organet som skal tilse at EFTA-landene følger EØS-reglene, saksøker den norske staten.

Freddy André Øvstegård. Foto: Peter Mydske
Freddy André Øvstegård. Foto: Peter Mydske Vis mer

De mener de norske reglene for foreldrepermisjon diskriminerer fedre, blant annet fordi fedres rett til foreldrepenger avhenger av om mødrene jobber, mens det motsatte ikke er tilfellet.

Til tross for at Linda Hofstad Helleland, nå barne- og likestillingsminister, i 2010 kalte det norske lovverket for diskriminerende, er regjeringens standpunkt nå at dette er noe Norge må kunne bestemme selv.

De har ikke villet innrette seg etter ESAs pålegg. Snart skal saken opp for EFTA-domstolen.

- Siste sjanse

Nå er oppfordringen fra SV til KrF at de prioriterer dette inn i forhandlingene om en ny regjeringsplattform. Det er siste sjanse, mener Øvstegård.

- Det er siste sjanse før saken skal opp for EFTA-domstolen. Det er ikke bare flaut at norsk likestillingspolitikk må dikteres fra EU, det er også uheldig om vi får dette tredd ned over oss med en ESA-sak. Norsk likestillingspolitikk styres best fra Norge. Det haster å få dette på plass, før saken kommer opp for domstolen, sier SV-politikeren til Dagbladet.

Både Høyre og Frp gikk i fjor høst til valg på at foreldre skulle få selvstendig opptjeningsrett.

KrF og Venstre har også med dette i sine partiprogrammer. KrF hadde satt av penger til dette i sitt alternative budsjett for 2019, men da budsjettavtalen ble lagt fram ble det klart at de ikke hadde nådd gjennom med dette kravet.

- Hun rømmer fra alt ansvar, sa KrFs familiepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold om likestillingsminister Helleland i fjor.

Han har ikke svart på spørsmål om dette er noe som nå vil bli prioritert i regjeringsforhandlingene. Etter det Dagbladet erfarer kan også Venstre kan komme til å løfte selvstendig opptjeningsrett i forhandlingene.

De har på sitt landsstyremøte i dag vedtatt en uttalelse der de slår fast at det er å høy tid at selvstendig opptjeningsrett for fedre innføres.

Ny modell

Ifølge Øvstegård er den åpenbare grunnen til at fedre ikke har selvstening opptjeningrett allerede, at det koster mye penger. De foreslår at en iførste omgang gir selvstendig opptjeningsrett for fedrekvoten, de 15 ukene av foreldrepermisjonen som er forbeholdt far.

- Det vi ofte blir møtt med som motargument til å gi menn selvstendig opptjeningsrett, er at det koster mye. Det er sant. Dette er en mer realistisk løsning enn å legge det inn for hele permisjonstiden, siden vi har liten tid, sier Østegård.

- Opp til Norge

ESA opplyser til Dagbladet at det ennå ikke er satt noen dato for når saken skal opp for domstolen, men at det vil skje i starten av 2019, trolig i februar. Barne- og likestillingsdepartementet står fast ved sitt standpunkt.

- Regjeringen fastholder sitt standpunkt om at foreldrepengeordningen er i samsvar med EØS-avtalen. Regjeringen mener det bør være opp til norske myndigheter å bestemme hvilke vilkår som må være oppfylt for å få rett til foreldrepenger, og avventer nå en rettslig avklaring på saken, sier satssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Tom Erlend Skaug (H) i en skriftlig kommentar.

ESAs standpunkt er at de norske reglene for foreldrepenger innskrenker fars rett til betalt foreldrepermisjon. Også likestillings- og diskrimineringsombudet mener ordningen er diskriminerende.

- EØS-reglene krever ikke at Norge skal tilby betalt foreldrepermisjon. Men når Norge velger å gjøre det, må ordningen være tuftet på likebehandling, sier ESA-president Bente Angell-Hansen.