SISTE DAG: I dag er siste dag i rettssaken mot Svein Jemtland, som er tiltalt for drapet på kona Janne. Nå forteller Jannes bror, Terje Opheim, om hvordan de siste ukene har vært for ham. Reporter: Trym Mogen. Video: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Jemtland-saken:

Ber om at Svein Jemtland blir frifunnet for drap

Derfor mener forsvarerne Svein Jemtland ikke kan dømmes for forsettlig drap.

HAMAR (Dagbladet): Forsvarerne Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen holdt i dag sin prosedyre hvor de forklarte hvorfor de mener påtalemyndigheten ikke kan bevise at Svein Jemtland (47) utførte drapet på Janne Jemtland (36) med forsett.

Tinder-kontoen

Ifølge Svein Jemtland startet krangelen som utløste skuddet natt til 29. desember som følge av at han hadde opprettet en Tinder-konto.

- Janne ville reagert sterkt om han var på Tinder eller hadde fått mistanke om at han hadde vært utro, begynner Andenæs.

Forsvareren viser også til at flere har sagt at Janne Jemtland «hadde bein i nesa» og kunne være aggressiv.

- Det er ingen som noen gang har varslet om vold eller beskrevet Svein som aggressiv overfor Janne, snarere tvert imot. Det er ingenting som tyder på at det har vært mer enn normale ekteskapelige krangler, sier hun.

TESTER PISTOLEN: Før Janne Jemtland døde ble hun skutt i hodet med en pistol. Mannen hennes, Svein Jemtland, er tiltalt for drapet, men hevder pistolskuddet gikk av ved et uhell. Nå testes våpenet i retten. Reporter/video: Trym Mogen / Dagbladet Vis mer

- Kan ikke utelukke Jemtlands forklaring

Andenæs viser videre til Jemtlands forklaring om at skuddet skal ha gått av ved et uhell da de to falt. Våpeneksperter fra Kripos mente det ville være vanskelig å fyre våpenet i posisjonen som Jemtland har forklart.

- Slik vi ser det, er det ikke bevismessig dekning for å utelukke Jemtlands forklaring. Dette er det han er tiltalt for og nekter straffskyld for. Det som skjer etterpå erkjenner han og tar ansvar for, fortsetter hun.

Hun går videre til tida etter at skuddet falt, der Jemtland skjulte spor og selv sier han kom til «a point of no return».

- Det er kritikkverdig på alle mulige måter, men han gjør det. Det er ikke noe rasjonelt i det han gjør. Det ligger i situasjonen. Svein Jemtland går ned én kilo i døgnet, han blir beskrevet som apatisk og er sterkt preget av situasjonen. Det er det komplette kaoset som rår.

- Drukningsteorien blir ren gjetning

Så stiller Andenæs spørsmål om når og hvor Janne Jemtland kan ha blitt druknet. Påtalemyndigheten hevder Janne ble druknet innen to til tre timer.

Andenæs peker på at det ikke er spor av blod inne i huset, noe som tyder på at hun ikke er druknet der. Påtalemyndigheten har erkjent at de ikke vet hvor hun skal ha blitt druknet.

- Det blir ren gjetning å si at Janne er blitt oppbevart på en mellomstasjon før hun ble druknet i Glomma. Det finnes ikke i bevismaterialet. Ikke minst, når skulle det vært? spør hun.

Jemtland har forklart at han kjørte ut av veien rundt 05.30 etter å ha tatt en dusj og brøytet snø på gårdsplassen.

- På denne tida skulle Janne vært død av skuddet. Skulle Svein Jemtland innenfor disse tre timene fraktet Janne til et vannsted, skjønner jeg ikke når det skal ha skjedd. Det er svært lite tid å gå på.

Uenig om når Janne ble dumpet i Glomma

Et av de andre ubesvarte spørsmålene i saken er når Janne Jemtland ble dumpet i Glomma.

Påtalemyndighetene hevder det skjedde den 2. januar basert på innhenting av trafikkdata fra mobiltelefoner og registrerte kjørelengder på tre aktuelle biler.

Forsvarerne er på sin side uenig i dette regnestykket.

Andenæs viser i prosedyren til at det til sammen er kjørt 119 kilometer på 29. og 30. desember. De mener dette kan gå opp med Jemtlands forklaring om at han fraktet henne natt til 30. desember.

FORSVARERE: Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
FORSVARERE: Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

- Bilens døgn kan ha vært satt på sommerstid. Da er det bare snakk om én time før det hele skal gå opp. Bilen skulle vært sendt til fabrikken da feilmarginene i vår sak er så små.

- Det vil anføres, fordi det er så mange mulige feilkilder, at vi ikke kan utelukke at den har gått tur/retur Eid bru 30. desember.

Hun forteller også at tiltalte hadde hatt vanskeligheter med å gjennomføre turen den 2. januar fordi han da hadde en overnattingsgjest som selv har bekreftet i retten at han sov der.

- Vi må også huske at 2. januar hadde etterlyst Janne som savnet. Anførselen herfra er at Svein ringer politiet etter at hun er i Glomma. Å melde henne savnet hvis hun ligger i området, innebærer en enorm risiko for at hun blir oppdaget.

- Stort verre enn det han forklarer kan det ikke bli

Videre viser forsvareren til at Svein Jemtland ikke gir en «sminket» forklaring.

- Hvorfor i all verden skulle Jemtland gi en slik forklaring om den ikke stemmer? spør hun.

Hun viser nå til teorien om at Janne Jemtland ble senket i vann kort tid etter skuddet, noe Jemtland nekter.

- Han hadde kommet nesten bedre ut av den forklaringen kontra den han gir om at han skal ha kjørt rundt med henne naken, pakket i plast rundt i Brumunddal, sier hun.

- Hvorfor i all verden skal han forklare seg uriktig? Stort verre enn det han forklarer, kan det ikke bli. Det henger ikke på greip. Det gir ingen mening. Jeg mener dette er det viktigste beviset for at det Jemtland sier, stemmer.

Kan ha fått hjelp

Andenæs sier også at hun ikke utelukker at andre kan ha vært involvert i drapet, selv om Jemtland ikke har sagt noe om dette selv.

- Kan det være fordi andre har hjulpet ham? Han har ikke sagt noe om det selv, men jeg løfter det fram som en mulig forklaring. Kan det være andre involverte? I så fall ville ikke Jemtland sagt noe om dette. Det ligger ikke i hans natur, sier Andenæs.

Hun sier at dette imidlertid ikke fritar han for de etterfølgende handlingene.

Ber om frifinnelse for drap

Ida Andenæs konkluderer;

- Det anføres herfra at beviskravet ikke er oppfylt og at Svein Jemtland skal frifinnes etter tiltalen.

Forsvareren sier at handlingene etter skuddet er straffbare og at det for eksempel kan falle inn under straffelovens paragraf 195 om likskjending.

- Dette er Jemtland helt klar over, og tar sitt ansvar for den overtredelsen. Det er ikke det han er tiltalt for. Han er tiltalt for drap.

Mener 15 år er passende

Forsvarer Flemmen Johansen viser videre til flere punkter fra aktoratets prosedyrer.

Han mener uansett at aktors påstand er for streng.

- Aktor har lagt seg for høyt. Dersom retten mener det foreligger særlig skjerpende omstendigheter og han blir funnet skyldig, mener vi det bør være en straff på 15 år, sier Flemmen Johansen.

Videre forteller forsvareren at bistandsadvokatens krav om oppreisning på henholdsvis 450 000 og 350 000 til de to sønnene er for høyt.

- Vår anføring er at Svein Rishovd Jemtland frifinnes for drapet på Janne Jemtland, avslutter Flemmen Johansen.

Krever 18 års fengsel

Aktor, statsadvokat Iris Storås la tidligere i dag ned sin påstand på 18 års fengsel for den tidligere fremmedlegionæren, som står tiltalt i Hedmarken tingrett for forsettlig drap på kona Janne Jemtland (36).

Storås pekte på at det er flere straffeskjerpende omstendigheter i saken.

- Etter min vurdering, kan det ikke være tvil om at det er særdeles skjerpende omstendigheter her. Selve skuddet er ikke nok til det, men det viser styrken i tiltaltes forsett. Handlingen framstår som en ren henrettelse, og han finner fram pistolen. Skuddet er midt i panna, og det er ingen annen grunn enn at han skyter for å drepe, sa hun i retten.

Storås viste også til redselen Janne Jemtland må ha følt på, og løgnene han fortalte både barna, venner, bekjente og politiet i etterkant i de drøye to ukene før han ble pågrepet.

Dommen mot Svein Jemtland faller 10. desember.