- BESTRIDER ALLE ANKLAGENE: Odd Reitan mener alle punktene i tiltalen mot ham om store skatteunndragelser knyttet til en luksuseiendom på 4 388,99 kvadratmeter i Sierra Blanca i Marbella, er feilaktige. Påtalemyndigheten mener de påståtte lovbruddene kvalifiserer til lang fengselsstraff.
- BESTRIDER ALLE ANKLAGENE: Odd Reitan mener alle punktene i tiltalen mot ham om store skatteunndragelser knyttet til en luksuseiendom på 4 388,99 kvadratmeter i Sierra Blanca i Marbella, er feilaktige. Påtalemyndigheten mener de påståtte lovbruddene kvalifiserer til lang fengselsstraff.Vis mer

Ber om fengsel for Odd Reitan i spansk skattejuks-sak

Statsadvokaten vil ha Reitan på tiltalebenken og ber om både elleve års fengsel og millionbøter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Har du tips om denne eller lignende saker? Send epost til hkl(A)dagbladet.no, sms til 2400 eller ring 24 00 00 00.

MARBELLA / MÁLAGA: Omstendighetene rundt Odd Reitans kjøp av en enorm luksuseiendom i Marbella i 2004 hjemsøker ennå matmilliardæren. Reitan har i flere år vært mistenkt for å ha skjult den virkelige kjøpesummen og seinere manglende skatt på eiendomsverdiene, og nå er etterforskningen avsluttet.

Det særskilte statsadvokatembetet mot korrupsjon og organisert kriminalitet i Marbella har 9. mars tatt ut tiltale mot i alt ti personer for store skatteunndragelser, deriblant Reitan. Dagbladet har fått utlevert tiltalen fra statsadvokatens kontor. Dokumentet er på 49 sider og undertegnet statsadvokat Carlos Yáñez Martínez.

- Vi har tiltalt herr Reitan for to ulike overtredelser, i alt fem lovbrudd, og ber retten om å idømme ham elleve års fengsel, sier en jurist ved statsadvokatembetet til Dagbladet.

Vedkommende har bedt om å ikke bli navngitt, med henvisning til embedets sedvane.

I tillegg til påstanden om høy fengselsstraff, ber påtalemyndigheten om at Reitan ilegges bøter på 1 705 000 euro (ca. 14,6 millioner kroner). På toppen av dette kommer selve skattekravene pluss forsinkelsesrenter.

Reitan bestrider alle anklagene og mener han har gitt spanske myndigheter alle opplysninger de har etterspurt.

- Skjult kjøpesum Den mest alvorlige delen av tiltalen mot Reitan er at han skal ha oppgitt en falsk kjøpesum da han i 2004 kjøpte eiendommen i Sierra Blanca i utkanten av Marbella, av det belgiske paret Maximilien Munga Mibindo og Jeanne Demers Raymonde, som også er tiltalte. Eiendommen var på 4 388,99 kvadratmeter med en villa på 1 582,24 kvadratmeter. Den virkelige prisen var 9 millioner euro (77,5 millioner kroner etter dagens kurs), står det i tiltalen.

Men for å unngå skatt for begge parter oppga de prisen på eiendommen til 3,5 millioner euro, ifølge tiltalen. 5,5 millioner skal med andre ord ha blitt holdt skjult for spanske skattemyndigheter. Reitans daværende selskap Racel Limited overførte disse pengene til det belgiske parets selskap, Terpene Estates Limited på de britiske Jomfruøyene. Dette skal ha blitt «kamuflert» som kjøp av møbler, antikviteter, malerier og kunstgjenstander.

Millionbeløp Påtalemyndigheten er klar på at det er Odd Reitan personlig som må svare for at han skal ha snytt den spanske statskassen for over 1,1 millioner euro:

• Unndragelse av  385 000 euro (3,3 millioner kroner) i overdragelsesavgifter under selve kjøpet av hovedeiendommen i Marbella i 2004, da Reitan ifølge tiltalen altså skal ha innrapportert bare 3,5 millioner euro av den 9 millioner euro store kjøpesummen.

• Unndragelse av totalt 783 709,52 euro (6,7 millioner kroner) i skatt på eiendommer verdt mellom 10,6 og 11,6 millioner euro, eid gjennom det spanske selskapet Como Mayor SL og danske Risnes APS, som i årene 2004-2007 ifølge tiltalen ikke ble innrapportert i Spania.

Ett påstått brudd på den spanske straffelovens § 305 - som omhandler større skattesvik - knyttes til den første posten, og bør medføre tre års fengsel ifølge tiltalen. Hvert av årene med manglende spansk selvangivelse i den andre posten regnes som fire frittstående lovbrudd etter samme paragraf, og bør ifølge tiltalen medføre to års fengsel for hvert lovbrudd. Summert kommer altså statsadvokaten opp i en påstand om hele elleve års fengsel.

Reitans advokater har anledning til en skriftlig «anke» på tiltalen før en antatt rettssak ved strafferettsdomstolen.

- Ved en muntlig rettergang må alle de tiltalte stille i retten. Hvis noen forsøker å unndra seg å møte, tar vi ut etterlysning og arrestordre, sier juristen ved statsadvokatens kontor.

Omstridt advokat Tilretteleggeren for oppdelingen av salget og selskapskontruksjonene rundt Reitans eierskap skal ha vært den medtiltalte advokaten Domingo Cuadra Morales, som ifølge etterforskningen nærmest hadde gjort det til levebrød å hjelpe utlendinger i Marbella med å unndra seg skatt. Det var i tilslag mot kontoret til Cuadra i en større hvitvaskingsetterforskning at Reitans og de andre tiltaltes navn havnet i søkelyset for mulig skattesvik, blant annet gjennom beslag av klientmapper og epostutvekslinger.

- Vi fikk en rettslig kjennelse til å trenge inn i datamaskinene til Cuadra gjennom «datasnoking». Vi hentet ut masse dokumenter. Uten denne metoden kunne vi aldri ha funnet ut av alt dette, forteller juristen ved statsadvokatens kontor til Dagbladet.

Mens Reitan viser til at han forholdt seg til rådene han fikk fra sin spanske advokat, er påtalemyndighetens oppfatning at Reitan hadde bedt Cuadra om den aktuelle tilretteleggingen.

- Det har vi fra utveksling av e-post fra datamaskinene til Cuadra, sier juristen ved statsadvokatens kontor.

De øvrige tiltalte i sakskomplekset er knyttet til andre eiendomstransaksjoner der advokat Cuadra Morales har vært sentral.

- Bestrider alle anklager Odd Reitan har ikke ønsket å la seg intervjue av Dagbladet om straffesaken. Han har også avvist å kommentere de enkelte tiltalepunktene, men gjør det klart at han mener å ha handlet i god tro.

- Vi bekrefter at Reitan er i en ankeprosess på anklager han motstrider på alle punkt. Kjøpet ble gjennomført etter hva daværende advokat, for over 11 år siden, rådde Reitan til. Reitan er selvsagt svært lei seg for det feilaktige bildet anklagerne prøver å tegne av han, skriver Reitans presseansvarlige, Berit Hvalryg, i en epost til Dagbladet.

Hun bekrefter at Reitans advokater fikk det aktuelle påtaledokumentet for omlag én måned siden, men opplyser at Reitan ikke oppfatter utviklingen i saken som at han er tiltalt.

- Anken går nå til høyere rettsinstans.  Mens anken er til klagebehandling i rettssystemet i Spania har Reitan ikke status som tiltalt, ifølge hans advokat i Spania. Reitan bestrider altså alle anklager mot han. Han har gitt alle opplysningene myndighetene i Spania i prosessen har etterspurt. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere så lenge ankebehandlingen av det Reitan mener er feilaktige anklager pågår, skriver Hvalryg.

- Kunne unngått fengselspåstand Da Dagbladet først omtalte straffesaken mot Reitan, i 2011, anførte han at han har betalt formueskatt i Norge av verdiene i Coma Mayor SL og Risnes ApS. Påtalemyndigheten medgir at jussen rundt dette tiltalepunktet, som involverer skatteavtalen mellom Spania og Norge, er innfløkt, men stiller seg tvilende til at Reitan har handlet i god tro.

- Med Reitans bakgrunn, erfaring og hans kjennskap til sektoren, samt alle rådgiverne hans, mener vi det er vanskelig å skylde på misforståelser, sier representanten for statsadvokatens kontor, til Dagbladet.

Straffepåstanden ville, ifølge embetet, vært mindre streng om Reitan hadde innrømmet skyld.

- Hvis Reitan hadde erklært seg skyldig og betalt det han skylder, kunne han fått mye mindre straff. I denne slags saker er da skaden gjort opp. Da kunne han slippe å sone i fengsel fysisk, sier juristen ved statsadvokatens kontor.

Dagbladet har ikke lyktes å få tak i de andre omtalte i saken.

TI TILTALTE: Odd Reitan er en av ti tiltalte i denne delen av sakskomplekset, der påtalemyndigheten nå ber om fengselsstraffer og millionbøter. Dagbladet har fått det 49 sider lange dokumentet utlevert ved statsadvoaktens kontor.
TI TILTALTE: Odd Reitan er en av ti tiltalte i denne delen av sakskomplekset, der påtalemyndigheten nå ber om fengselsstraffer og millionbøter. Dagbladet har fått det 49 sider lange dokumentet utlevert ved statsadvoaktens kontor. Vis mer