Ber om store erstatninger

Bistandsadvokat Ivar Sveen overlater spørsmålet om oppreisning til retten, men antyder 500.000 kroner til hver av foreldrene fra hver av de tiltalte som en mulig sum.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Denne saken er så spesiell at det bør utbetales en erstatning som er betydelig høyere enn det som til nå har vært vanlig praksis. Vi ligger helt i det øvre sjikt, sa Sveen.

Sveen fremmet kravet om erstatning på vegne av Lena Sløgedal Paulsens foreldre, Klara Sløgedal og Arne B. Paulsen.

Kravet om menerstatning skal først behandles senere, ble partene enige om tirsdag. Dermed er det kun oppreisningskravet som byretten i Kristiansand skal ta stilling til.

Advokat Sveen gjorde det klart at han overlater til retten å fastsette erstatningssummen. Han gikk gjennom ulike dommer, og mente at kravet må ligge betydelig høyere enn disse summene. Øverste sum i de dommene Sveen gikk gjennom, var 300.000 kroner. Selv antydet han en halv million «som naturlig i en nær juridisk fremtid».

Kravet fremsettes for hver av foreldrene, og med de tiltalte som solidarisk ansvarlige.

To uivers ble slukket

-Det er to små univers som ble slukket, sier bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen om de to drepte småjentene i Baneheia.

Hun støtter advokat Ivar Sveens antydning om 500.000 kroner i erstatning til hver av foreldrene fra hver av de tiltalte.

Bistandsadvokatene har gjort det klart at de overlater til retten å fastslå erstatningssummen. De er imidlertid enige om at erstatningen må ligge i det øvre sjikt av det som til nå har vært vanlig.

- På mange måter er det en lettelse å overlate dette til retten. Å sette et beløp her er vanskelig, sa Bohinen.

I tillegg satte hun fram krav om dekning av påregnelige utgifter på 92.313 kroner.

Ifølge Bohinen er det skadeerstatningsloven som gjør at advokatene ikke fremmer en eksakt erstatningssum.

Ferdig fredag

Baneheia-saken blir tidligst avsluttet fredag denne uken.

Den drapstiltalte Jan Helge Andersens forsvarer, advokat Ben Fegran, skal starte med sin prosedyre onsdag.

Først skal de to siste bistandsadvokatene legge fram erstatningskrav for sine klienter. Det er derfor uvisst når Fegran slipper til, men klarere hvor lang tid han regner med å måtte bruke:

- Jeg vil trenge store deler av dagen til min prosedyre, sier Fegran til NTB.

Hva han vil si, ønsker Fegran ikke å gå ut med på forhånd.

Rettens videre gang er prosedyre fra Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Tore H. Pettersen. Pettersen sier til NTB at han ikke vet hvor lang tid han kommer til å trenge.

- Det er jo mulig at Fegran vil komme inn på Kristiansens sak også. Og da øker den tiden jeg vil bruke til min prosedyre, sier Pettersen til NTB.(NTB)