Ber politikerne droppe helse-krangelen

Gunhild Stordalen, Karita Bekkemellem, Anne Lise Ryel og Hege Gjessing vil ha en helse- og miljørevolusjon.

VIL HA HELSEREVOLUSJON:Gunhild Stordalen i Stordalen Foundation, Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, Hege Gjessing i Legeforeningen og Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) går sammen for helse- og miljørevolusjon. Foto: Sondre Steen Holvik / Dagbladet
VIL HA HELSEREVOLUSJON:Gunhild Stordalen i Stordalen Foundation, Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, Hege Gjessing i Legeforeningen og Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) går sammen for helse- og miljørevolusjon. Foto: Sondre Steen Holvik / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ARENDAL (Dagbladet): Når norske politikere debatterer helse, er de altfor opptatt av om enkeltsaker, som skolefrukt og flere gymtimer. Det mener  Gunhild Stordalen i Stordalen Foundation, Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, Hege Gjessing i Legeforeningen og Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI).

Nå går de fire helse- og miljøorganisasjonene sammen og krever at politikerne på tvers av partiene legger fra seg helse-krangelen og forplikter seg til en nasjonal helsedugnad, for å møte en ventet eksplosjon av kroniske livsstilssykdommer.    

Konkret krever de at partiene går sammen om et felles forebyggings-forlik på som sikrer langsiktige investeringer i moderne forebygging og behandling, og i tillegg understreker sammenhengen mellom klimatiltak og folkehelse. 

- Krever handling Dagbladet treffer de fire engasjerte kvinnene i Arendal sentrum, som denne uka er vert for Arendalsuka.

-  For å løse disse utfordringene, eksplosjonen av kroniske livsstilssykdommer og klimaendringene, er vi nødt til å tenke helhetlig, langsiktig og på tvers av sektorer, sier Stordalen til Dagbladet.

-  Klimaendringer og eksplosjonene av kroniske livstilssykdommer har det til felles at forebygging alltid er å foretrekke foran behandling. Det er også mange felles årsaksforhold: Samfunnet vi lever i, er på mange måter usunt og lite bærekraftig. Vi er totalt avhengig av fossil energi, og vi transporteres rundt så vi knapt får beveget oss i hverdagen. Og mat med fett, sukker og salt er lett tilgjengelig til alle døgnets tider, fortsetter hun.
 
- Radikalt forlik Dersom Norge skal bli best i verden på helse, er det fåfengt å diskutere enkelttiltak, mener de. Det er en helse- og -klimarevolusjon de fire etterlyser.
 
-  Det er veldig viktig at ikke helsesektoren først skal ta ansvar når pasientene banker på døra. Vi er nødt til å gjøre noe med selve rammeverket i samfunnet: Å gå fra et sykdoms-fremmende samfunn, som vi lever i dag, til et helsefremmende samfunn. Og da forutsetter det at vi tar grep på tvers på sektorer. Helsesektorene kan ikke løse alle disse utfordringene, fortsetter hun. 

Flere av de forebyggende tiltakene må tas utenfor helsesektoren, som gjennom bevisst by- og arealplanlegging, helsegevinster ved klimatiltak, tilrettelegging for fysisk aktivitet og en aktiv matpolitikk, forteller hun.

- Dersom vi skal få kontroll på dette på en smart måte, så er vi nødt til å samarbeide på helt nye måter, sier Stordalen.

- Og det vil kreve at vi ser flere budsjetter under ett. Vi er nødt til å omstille oss til en til en lavkarbo-økonomi, som vil kreve kostnadskrevende tiltak. Men disse tiltakene, typisk innenfor samferdselsektoren og og transport, vil gi gevinster i form av folkehelse. Vi vil bli et mer produktivt samfunn, og vil utjevne sosiale forskjeller, fortsetter hun.  
 
Målet er et bredt politisk forlik på Stortinget, som forplikter utover inneværende stortingsperiode.

-  Selv om vi kommer fra ulike organisasjoner, samarbeider vi mye.  Sånn oppfordrer vi også politikerne til å tenke. De må samarbeide mer tverrpolitisk på det som er viktigst for folk, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.
 
- Gavepakke til enhver regjering - Dette er en gavepakke til enhver regjering, uansett politisk farge, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien.  

Den tidligere Ap-statsråden forteller at forliket bør legge til rette for mer samarbeid mellom offentlige og private helseaktører.

- Du har mange gode krefter rundt om som har lyst til å gjøre et innsats. Det er bare å gå og plukke, sier hun.

- Målet er et bredt, tverrpolitisk forlik, men helse er jo en politisk slagmark?

- Vi klarte det på barnehage, i sin tid. Så det er mulig. Alt handler om å ta politisk lederskap, sier Bekkemellem.

-  Ja, helse er en politisk slagmark. Men forebyggings-delen, her er det mye som er utenom helsetjenesten. Det handler om at man skal holde seg frisk lengst mulig, sånn at man ikke kommer inn i helsetjenesten, eller i hvert fall så sent som mulig. Derfor burde det ikke være en slagmark, fordi det forebygging ligger i utkanten av den typiske helsepolitikken egentlig. Dessuten, selv om mange vil hevde at dette handler om personlig ansvar, så er vi nødt til å se på strukturene i samfunnet. Det vil ha effekt på gruppenivå, sier Hege Gjessing i Legeforeningen.

- Den sittende helseministeren virker da å være opptatt av folkehelse?  

-  Ja, jeg tror han er oppriktig opptatt av det spørsmålet. Men vi tenker at her må alle partiene stå sammen. Han har åpenbart ikke klart det på egenhåpnd.  Det må være en sterkere bred politiske vilje til å ta de grepene som er så viktige, sier Gjessing.

 - Det er en ting å si det, noe annet å virkelig handle. Det er der det skorter, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

ETTERLYSER POLITISK SAMARBEID: Gunhild Stordalen i Stordalen Foundation, Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, Hege Gjessing i Legeforeningen og Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) ber politikerne droppe helse-krangel og samarebeide mer  Foto: Sondre Steen Holvik / Dagbladet
ETTERLYSER POLITISK SAMARBEID: Gunhild Stordalen i Stordalen Foundation, Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, Hege Gjessing i Legeforeningen og Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) ber politikerne droppe helse-krangel og samarebeide mer Foto: Sondre Steen Holvik / Dagbladet Vis mer