Ber statsrådene holde munn

Regjeringens «sjefforhandler», arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer, refser nå flere av sine regjeringskolleger for å uttrykke sympati med bestemte yrkesgrupper foran vårens lønnsoppgjør.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- På dette stadiet er det fornuftig å ikke flagge sympati for noen yrkesgrupper. Vi kommer tidsnok i gang med forhandlingene, sier arbeids- og administ-rasjonsminister Eldbjørg Løwer til Dagbladet. Det ferskeste eksempelet på statsråder som taler i utide er finansminister Gudmund Restad (Sp), som i Stortingets spørretime gjentok sin sympati med de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor. Dette misliker ministeren som har hovedansvaret for å holde lønnsoppgjøret innenfor ansvarlige rammer og samtidig unngå streiker og konflikter.

Tidsnok i gang

- Jeg hadde foretrukket at han (Restad - red. anm.) og de andre fagstatsrådene ikke hadde flagget sympati for noen yrkesgrupper. Vi har tekniske beregninger som viser situasjonen for de enkelte grupper. Disse skal vi legge til grunn når forhandlingene starter. Også av hensyn til den annen part er det fornuftig å vente med disse markeringene. Vi kommer tidsnok i gang, sier Løwer. Til tross for hennes diplomatiske uttrykksform, er hennes beskjed klar: Hold munn!

Lokket utpå

Dette har hun åpenbart ikke gjort klart nok overfor sine kolleger i regjeringen. I går lot Restad seg lokke utpå nok en gang. - Det er riktig at jeg har gitt uttrykk for at enkelte yrkesgrupper, for eksempel helsepersonell og lærere, i forhold til både den utdannelse de har og ikke minst i forhold til den viktige jobben de gjør i samfunnet, kunne fortjent noe mer lønn. Men jeg har også sagt at det må skje ved de ordinære forhandlingene, sa Restad i Stortinget i et svar til SVs Kristin Halvorsen. Tidligere har kirke- og utdanningsminister Jon Lilletun (KrF) gitt liknende signaler: - Det er urimelig at folk i omsorgsyrker, yrker som har med barn å gjøre, tjener mindre enn folk i mer teknologiske yrker. Det står ikke i forhold til hvor viktig jobben deres er, sa Jon Lilletun til landsmøtet i Norsk Lærerlag i november.

Fjærvoll

Da Stortinget få dager seinere debatterte forsvarsbudsjettet, var forsvarsminister Dag Jo-stein Fjærvoll (KrF), ute i liknende ærend for sitt nøkkelpersonell: - Mye av den spisskompetanse Forsvaret har på bestemte områder, og som er vesentlig å beholde for å opprettholde forsvarsevnen, er naturlig nok sterkt etterspurt i et stramt arbeidsmarked. Mange verdifulle medarbeidere har derfor de siste årene forlatt Forsvaret til fordel for bedre betalte stillinger i det private arbeidsmarked. Utsagnene fra de ansvarlige statsråder blir lest og tolket som bibeltekster av de aktuelle lønnstakerorganisasjonene.