BER OM ENDRING: Lederen av EOS-utvalget, tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer, ber Stortinget endre instruksen om tvisteløsning om innsyn, hvis en særskilt prosedyre for tvist om innsyn i E-tjenestens dokumenter fra 1999 fortsatt skal gjelde. Foto: Morten Holm / SCANPIX .
BER OM ENDRING: Lederen av EOS-utvalget, tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer, ber Stortinget endre instruksen om tvisteløsning om innsyn, hvis en særskilt prosedyre for tvist om innsyn i E-tjenestens dokumenter fra 1999 fortsatt skal gjelde. Foto: Morten Holm / SCANPIX .Vis mer

Ber Stortinget om klargjøring i tvistesaker med E-tjenesten

EOS-utvalget ber Stortinget klargjøre hvordan tvister med E-tjenesten om innsyn skal løses.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EOS-utvalget ber Stortinget om å avklare hvilken innsynsrett utvalget har i Etterretningstjenesten (E-tjenesten) og hvordan en eventuell tvist mellom utvalget og tjenesten om innsynsretten skal løses.
Spørsmålet har bakgrunn i et vedtak i Stortinget fra 1999 om at det skulle gjelde en særskilt prosedyre for tvist om innsyn i E-tjenestens dokumenter. Dersom vedtaket fortsatt skal gjelde, mener utvalget at lov og instruks bør endres, slik at dette fremkommer eksplisitt i regelverket.

Det skriver EOS-utvalget, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, i sin årsrapport som legges fram klokka 14 i dag.

EOS-utvalget, som ledes av Eldbjørg Løwer, ba i løpet av fjoråret E-tjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Justis- og beredskapsdepartementet, om å redegjøre om sitt samarbeid med andre staters tjenester, på bakgrunn av medieoppslag om amerikanske myndigheters overvåking i utlandet.

Dette er knyttet til samarbeid med andre staters tjenester og fremmed etterretningsvirksomhet rettet mot Norge, framgår det av en pressemelding som er lagt ut på EOS-utvalgets hjemmeside.

Utvalget har bedt Justisdepartementet kontakte amerikanske myndigheter for en avklaring om registreringen av nordmenn i en database som tilhører Terrorist Screening Center, som er en avdeling i FBI som har som formål å identifisere mistenkte eller potensielle terrorister.

Dagbladet kommer med mer.