Bergensvær over hele Norge

Det er ikke bare temperaturene som vil stige de nærmeste årene fram til år 2050. Oppvarmingen av kloden vil føre til at nedbørsmengdene øker og vi kan få vestlandsvær over hele landet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er hovedpunktene i prognosene fra våre fremste klimaforskere i gruppa RegClim.

Det siste hundreåret har gjennomsnittlig nedbørsmengde økt med opptil 18 prosent langs kysten fra Vestlandet og nordover. Tendensen ventes å akselerere dramatisk de nærmeste tiår og bre seg over store deler av landet.

Dermed er det bare å belage seg på å ta fram regnfrakk og paraply. Nordover i landet vil markante endringer vise seg i form av økende regnmengder langs kysten og snø i fjellet.

Den menneskeskapte oppvarmingen får følgende konkrete utslag:

  • Vi vil få en kraftig temperaturøkning vinterstid. Trist nok vil det ikke bli tilsvarende mye varmere om sommeren. Mange steder sør- og østpå vil vinteren, i tradisjonell forstand, svinne hen. Dette forhindrer ikke at vi kan få en og annen kald vinter, understreker ekspertene, men tendensen er helt klar.
  • Oppvarmingen vil også få konsekvenser for energibruk, og ikke minst energiproduksjon. Men disse utslagene er ennå ikke fullt ut kartlagt.
  • Å gå på ski vil kunne bli en sjeldenhet over det meste av Sør-Norge, dersom man ser en generasjon fram i tid, bekrefter Erik Førland ved meteorologisk institutt.
  • Værmessig vil dagens bergensvær bli normalen over store deler av landet, langs hele kysten og mye lenger øst- og sørover enn i dag.
  • For hele landet vil nedbørsmengden totalt sett øke med ti prosent bare de nærmeste 50 årene, lyder prognosene.

De våte framtidsutsiktene bekreftes ytterligere av de forskningsresultater som legges fram under FNs klimakonferanse, som akkurat nå pågår på New Zealand, opplyser professor i geofysikk, Ivar Isaksen, selv deltaker under toppmøtet.

VÅT FREMTID: Det er bare å ta fram regnfrakk og paraply, først som sist.