Bergs habilitet tatt opp flere ganger

Bioteknologinemnda har ved to tilfeller behandlet habiliteten til medisinprofessor Kåre Berg. I 1991 for hans rolle som rådgiver for Volvat. I 1997 for hans eierinteresser i private genteknologifirmaer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ved begge anledninger konkluderte Bioteknologinemnda med at Kåre Berg ikke var inhabil, ifølge statssekretær Idar Magne Holme i Sosial- og helsedepartementet.

Juridiske eksperter

Ap-representant Grete Knudsen tok opp Kåre Bergs habilitet i Stortingets spørretime i 1991 etter at hun var gjort kjent med at universitetsprofessoren opererte som rådgiver for Volvat medisinske senter.

- Etter å ha vurdert en betenkning laget av jusprofessor Arvid Frihagen kom Bioteknologinemnda fram til at Kåre Berg ikke var å forstå som inhabil, forteller Idar Magne Holme.

Selv fikk han en ny Berg-sak i fanget som nyutnevnt statssekretær i høst. Avisa Nationen kontaktet Sosial- og helsedepartementet i forbindelse med Kåre Bergs eierinteresser i et aksjeselskap innenfor bioteknologiområdet.

- Spørsmålet ble behandlet i Bioteknologinemnda 13. november etter forespørsel fra oss. Jusprofessor Erik Boe fra Universitetet i Oslo leverte en juridisk redegjørelse. Bioteknoliginemnda traff deretter vedtak om at det ikke forelå inhabilitet den gangen heller, sier Holme.

Ny nemnd

Statssekretæren opplyser at det ikke er aktuelt å reise en ny habilitetssak på bakgrunn av Dagbladets reportasjer om Berg.

- Rett og slett fordi Bioteknologinemndas funksjonsperiode utløper i morgen. Vi sitter nå midt i prosessen med å finsikte nye medlemmer. Utnevnelsen vil skje ved kongelig resolusjon i løpet av kort tid.

Idar Magne Holme påpeker viktigheten av at det pågår en kontinuerlig debatt om habilitet og næring innenfor helsevesenet der det er store økonomiske interesser.