Beskylder Frp for å sitte på skjult bompengebombe

To veiprosjekter Frp vil framskynde, kommer til å øke bompengebelastningen på Oslos befolkning med 50 prosent, ifølge MDG.

MENER DALE BLØFFER: Arild Hermstad, talsperson i MDG, beskylder samferdselsminister Jon Georg Dale for å bløffe når han sier han vil ha mindre bompenger. Foto: Kristin Svorte
MENER DALE BLØFFER: Arild Hermstad, talsperson i MDG, beskylder samferdselsminister Jon Georg Dale for å bløffe når han sier han vil ha mindre bompenger. Foto: Kristin SvorteVis mer

- Jon Georg Dale er en bløffmaker. Han lurer folk til å tro at han vil ha mindre bompenger, men samtidig vil han bygge store motorveiprosjekter som øker bompengebelastningen for Oslos befolkning ganske formidabelt.

Det sier MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad, som for tida også vikarierer som byråd for miljø og samferdsel i Oslo. MDG holder sitt landsmøte i helga på Fornebu.

Hermstad tar bussen ut, men skulle helst sett at han kunne tatt T-bane.

- Det vi i verste fall nå risikerer er at prosjekter som Fornebubanen og sentrumstunnelen i Oslo blir satt på spill. Vi har så stor trafikkvekst i Oslo at vi kan ikke satse på bil for å øke kapasitetsveksten, sier han.

Mer bompenger

Denne uka kom det en ny marsjordre fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Beskjeden til Vegdirektoratet er at fra nå av skal alle bompengepakker krympes om det viser seg at kostnadsberegningene sprekker.

Det skal ikke være anledning til å øke bompengene om inntektene svikter, noe som har skjedd mange plasser fordi det er kommet flere elbiler enn forventet.

Men MDG mener Frp sitter på to saftige bompengebomber i form av to prosjekter de vil framskynde.

  • Det ene er deler av E18-utbyggingen som ikke er en del av Oslopakken, E18 Lysaker-Drengsrud. I Nasjonal transportplan (NTP) er det anslått at det vil koste 37,1 milliarder kroner. Nær 28 milliarder av dette skal finansieres med posten «annen finansiering». Dette er i praksis bompenger, sier MDG.
  • Den andre er E6 Oslo Øst, kjent som Manglerud-prosjektet. Det er anslått å koste 13 milliarder, og 8 av disse er bompengemilliarder, ifølge MDG, som viser til tall i NTP.

Får støtte av TØI

MDG får langt på vei støtte fra assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt, Kjell Werner Johansen.

- Denne delen av E18-utbyggingen er ikke en del av dagens veipakke 3, så det vil komme i tillegg. Hvis dette skal bompengefinansieres, vil det bli saftige greier. Dette er tenkt som en prosjektfinansiert utbygging. Da blir det dyrere å kjøre fra Asker til Oslo enn innad i Oslo, sier han.

Kostnadene for en bilist som pendler fra Asker til Oslo, kan bli opp mot en ekstra månedslønn.

Også E6, det såkalte Manglerud-prosjektet, vil bli dyrt. Kjell Werner Johansen minner likevel om hva en får for dette.

- Det er snakk om å legge vei i tunnel, og det vil gjøre at en får frigjort mye areal til byutvikling. Jo lenger tunnel jo mer får en frigjort, men desto dyrere blir det også, sier han.

- Hypotetisk

Til tross for at prosjektene ligger inne i Nasjonal transportplan, kaller samferdselsministeren dette for hypotetisk.

- Det ligger ikke noe forslag om bompengeproposisjon på E18 Vestkorridoren eller E6 Oslo Øst i Samferdselsdepartementet. Det som stilles her er hypotetiske spørsmål, som jeg ikke går inn i, sier han i en e-post til Dagbladet.

Ifølge Dale er det snakk om prosjekter som bilistene allerede har betalt for.

- E18 Vestkorridoren har vært inne i Oslopakken i lange tider, og fra 2008 har det også vært bompenger på bygrensa i Bærum, sier han.

Det får Hermstad til å riste på hodet, for prosjektet som var inne, ble tatt ut og er ikke en del av finansieringsplanen nå.

- De pengene finnes ikke. Alle pengene hentet inn gjennom Oslopakke 3 er allerede øremerket andre ting. Han kan ikke late som noe annet, sier han.

Egen finansieringsløsning

Fra sekretariatsleder for Oslopakke 3 i Statens vegvesen, Terje Rognlien får Dagbladet opplyst at begge prosjektene fikk sin egen finansieringsløsning i 2012 som skal hentes inn gjennom Oslopakke 3 fra henholdsvis 2023 og 2024, gjennom statlige overføringer og gjennom nye bommer.