ØKSESKAFT: Elise Bjørnebekk-Waagen mener at det skriftlige svaret fra justisminister Tor Mikkel Wara om en handlingsplan mot vold i nære relasjoner er i kategorien «Goddag, mann! - Økseskaft!». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
ØKSESKAFT: Elise Bjørnebekk-Waagen mener at det skriftlige svaret fra justisminister Tor Mikkel Wara om en handlingsplan mot vold i nære relasjoner er i kategorien «Goddag, mann! - Økseskaft!». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Vold i nære relasjoner

Beskylder Wara for tåkeprat

Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) spør hvordan regjeringen skal videreutvikle en handlingsplan de har sagt nei til.

- I fjor vår fremmet Arbeiderpartiet forslag om å utarbeide en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner etter at den forrige gikk ut i 2017. Vi ble stemt ned i Stortinget. Derfor er forundringen stor når regjeringspartiene nå har formulert i regjeringsplattformen at de skal videreutvikle handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Hvordan videreutvikle en plan som ikke finnes, undrer Elise Bjørnebekk-Waagen.

Statsråden kjent med

Hun er leder for Arbeiderpartiets utvalg mot vold i nære relasjoner. I et skriftlig spørsmålet til justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara skriver Elise Bjørnebekk-Waagen:

UTVALGSLEDER: Elise Bjørnebekk-Waagen er leder for Arbeiderpartiets utvalg mot vold i nære relasjoner og medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
UTVALGSLEDER: Elise Bjørnebekk-Waagen er leder for Arbeiderpartiets utvalg mot vold i nære relasjoner og medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

«Er statsråden kjent med at vi ikke har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner etter at regjeringspartiene stemte ned Arbeiderpartiets forslag om ny forpliktende handlingsplan?»

Statsråd Tor Mikkel Wara svarer:

«Jeg er kjent med at regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» (2014-2017) gikk ut i desember 2017. Departementet vil følge opp Granavoldenplattformen også når det gjelder å videreutvikle handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.»

Tåkeprat fra Wara

Elise Bjørnebekk-Waagen forteller til Dagbladet at hun stusser over svaret fra justis- og innvandringsministeren.

- Det virker litt sånn «Goddag, mann! - Økseskaft!» fra statsråd Tor Mikkel Wara. Svaret henger jo ikke på greip.

- Alle skjønner at man ikke kan videreføre en plan man ikke har. Jeg håper jo at statsråd Wara vil lage en ny handlingsplan, slik vi har fremmet forslag om i Stortinget. Wara har hatt alle muligheter til å skrive det i sitt skriftlige svar, at regjeringen vil utarbeide en ny plan, sier Ap-representanten.

- Når statsråden ikke gjorde det, får vi vente i spenning. Svaret var alt annet enn oppklarende. Vi politikere blir noen ganger beskyldt for å komme med tåkeprat, og dette er dessverre et godt eksempel på det, sier Elise Bjørnebekk-Waagen.

Fortløpende evaluering

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara poengterer at regjeringen prioriterer arbeidet mot vold i nære relasjoner høyt.

- Derfor har vi også laget en omfattende opptrappingsplan mot vold og overgrep som vi følger opp. Dette i tillegg til en egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner, som vi nå arbeider med oppfølgningen av, skriver Wara i en epost til Dagbladet.

- Vi må implementere de planene vi har, og få effekt av disse, før vi går i gang med enda flere planer. Vi gjør fortløpende evalueringer av den forrige handlingsplanen som gikk ut i 2017, opplyser Wara.

Frp-statsråden viser til at departementet i fjor høst utarbeidet en sluttrapport for status på tiltakene i handlingsplanen. Her heter det: «Handlingsplanen «Et liv uten vold» ble lansert i 2013. Denne sluttrapporten gir en oversikt over status for de 45 tiltakene i handlingsplanen. Rapporten ble ferdigstilt i august 2018.»

Sterk kontrast

Elise Bjørnebekk-Waagen mener likevel det er sterkt behov for å iverksette en ny handlingsplan.

- Samfunnets og regjeringens innsats mot vold i nære relasjoner står i kontrast til omfanget. De konkrete og forpliktende tiltakene i den forrige handlingsplanen har vært avgjørende for å sørge for at det jobbes godt og systematisk med å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner.

- Den skiller seg fra andre mer generelle planer og meldinger, også fra opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Handlingsplanen har konkrete tiltak som regjeringen faktisk blir vurdert etter med årlige statusrapporter, påpeker Elise Bjørnebekk-Waagen.

Barn blir syke

Hun viser til at mange barn vokser opp i hjem hvor det utøves vold.

- Vold mellom par og i nære relasjoner gjør barn og voksne syke, og har alvorlige konsekvenser for livskvaliteten til de som rammes.

- Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem, og grov kriminalitet som må forebygges langt bedre enn i dag. Kostnaden for den enkelte og for samfunnet er betydelig. Det minste regjeringen kan gjøre er å koordinere innsatsen mellom departementene og utarbeide en ny forpliktende handlingsplan, sier Elise Bjørnebekk-Waagen.