Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Varsel om «ukultur» i mektig kommunalt foretak sjekkes

Beskyldes for å ansette familie og venner

Kontrollutvalget sjekker ansettelser i Omsorgsbygg. Toppbyråkrater i Oslo kommune er tatt av saken fordi direktøren i det kommunale foretaket, Per Morten Johansen, er broren til Raymond Johansen (Ap).

UNDER LUPEN. Kontrollutvalget sjekker påstander som rammer direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg. Han er broren til byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Berit Roald / SCANPIX
UNDER LUPEN. Kontrollutvalget sjekker påstander som rammer direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg. Han er broren til byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Berit Roald / SCANPIX Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I mars kommer et varsel om ukultur til innboksen til fem personer: Fire bystyrepolitikere - og Dagbladets journalist.

Her framsettes anklager om uregelmessigheter ved ansettelsen av flere navngitte ansatte i det kommunale foretaket Omsorgsbygg i Oslo.

Varselet hevder blant annet at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten dem har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger». Begrepet «nepotisme» brukes for å beskrive den påståtte ukulturen.

Varselet undersøkes nå av Kommunerevisjonen i Oslo etter oppfordring fra leder i kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H). Han er en av dem som har fått varselet.

- Det var helt åpenbart at jeg måtte varsle kommunerevisjonen om dette, sier Kvisgaard til Dagbladet.

VARSEL OM UKULTUR: Dette varselet, med påstander om ukultur i Omsorgsbygg, ble i mars sendt til Dagbladets journalist og fire bystyrepolitikere i Oslo kommune. Foto: Vegard Venli/Dagbladet.
VARSEL OM UKULTUR: Dette varselet, med påstander om ukultur i Omsorgsbygg, ble i mars sendt til Dagbladets journalist og fire bystyrepolitikere i Oslo kommune. Foto: Vegard Venli/Dagbladet. Vis mer

Saken ligger også til behandling i kommunens sentrale varslingsråd. Her måtte flere toppbyråkrater vike sete fordi de er underlagt styringslinjen til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), siden saken omhandler hans bror.

Byrådsleder Johansen har ikke besvart Dagbladets spørsmål om saken.

Omsorgsbygg-sjef Per Morten Johansen avviser at det er hold i påstandene. Et tidligere varsel om tilsvarende forhold ble i fjor avvist av Omsorgsbyggs styre, som også denne gangen mener alle påstander om ukultur kan tilbakevises. Også tillitsvalgte har slått ring om direktøren.

I en kommentar viser Per Morten Johansen til at styret etter en gjennomgang av relevant dokumentasjon har konkludert med at det ikke er grunnlag for påstandene.

«Broren til byrådsleder»

I varselet hevdes det at flere personer med nære relasjoner til ledende personer i Omsorgsbygg har fått stillinger de ikke er kompetente til, på bekostning av andres mulighet til å søke på de samme jobbene. Varsleren hevder blant annet at det er en kultur i foretakets toppledelse som preges av ordtaket «hjelper du meg, hjelper jeg deg».

SVARER IKKE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har ikke besvart Dagbladets spørsmål om saken. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
SVARER IKKE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har ikke besvart Dagbladets spørsmål om saken. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

«Jeg kunne selvsagt varslet via varslingssystemet i Oslo kommune, men jeg tror at saken fort kan bli lagt lokk på fordi en av hovedpersonene saken handler om, er broren til byrådsleder Raymond Johansen», skriver varsleren videre.

Dagbladet har spurt byrådsleder Raymond Johansen om han mener at varsler har grunnlag for å hevde at saker som angår byrådslederens nærstående legges lokk på i Oslo kommune. Johansen har ikke besvart Dagbladets spørsmål.

Sjekkes av kontrollutvalget

Kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard tok opp varselet i kontrollutvalgets møte den 20. mars i år. Utvalget besluttet da å be Kommunerevisjonen om å undersøke saken nærmere.

- Jeg vurderte det som både nødvendig og naturlig at kommunerevisjonen vurderer om det er hold i varselet. Det kan heller ikke utelukkes misligheter og det har kommunerevisjonen en selvstendig plikt til å ettergå, sier Kvisgaard. Han påpeker samtidig:

SJEKKER: Kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard (H) har bedt om at varselet sjekkes opp av Kommunerevisjonen i Oslo. Foto: Sturlason.
SJEKKER: Kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard (H) har bedt om at varselet sjekkes opp av Kommunerevisjonen i Oslo. Foto: Sturlason. Vis mer

- Jeg vet ingen ting om kommunerevisjonens undersøkelser og konklusjon, og stiller med et helt åpent sinn om hvordan jeg mener kontrollutvalget bør konkludere i september, herunder om det skal iverksettes ytterligere undersøkelser.

Kommunerevisjonen har bedt om «å få tilgang til all dokumentasjon, herunder utlysningstekst, søkerliste, søknader, innstilling og ansettelsesvedtak» knyttet til flere navngitte personer i Omsorgsbygg. Det går fram av et brev Kommunerevisjonen har sendt til Omsorgsbygg.

Revisjonen har mottatt varselet som omhandler ansettelser av seks navngitte personer i Omsorgsbygg.

«I varselet hevdes det at det er foretatt ansettelser i strid med regelverket», skriver Kommunerevisjonen i brevet som Dagbladet har fått innsyn i.

- Kommunerevisjonen tar nå sikte på å legge fram en sak til behandling i løpet av september, opplyser avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen.

Hevder påstandene tilbakevises

Dagbladet har blitt innvilget innsyn i flere av de samme dokumentene som Omsorgsbygg har sendt til Kommunerevisjonen. I en e-post om disse dokumentene skriver kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg, Marte Svenneby følgende til Dagbladets journalist:

- Påstandene om at stillingene ikke er utlyst, protokoller ikke er undertegnet og habilitet ikke er vurdert, er alle tilbakevist gjennom de dokumentene du har fått.

AVVISER PÅSTANDENE: Styreleder Øivind Christophersen i Omsorgsbygg sier at dokumentasjonen som Kommunerevisjonen har fått tilbakeviser påstandene om uregelemessigheter i ansettelsene. Foto: Omsorgsbygg.
AVVISER PÅSTANDENE: Styreleder Øivind Christophersen i Omsorgsbygg sier at dokumentasjonen som Kommunerevisjonen har fått tilbakeviser påstandene om uregelemessigheter i ansettelsene. Foto: Omsorgsbygg. Vis mer

På spørsmål fra Dagbladet om han er enig med kommunikasjonssjefen i dette, svarer styreleder i Omsorgsbygg, Øivind Christophersen:

- Min oppfatning som styreleder er at Kommunerevisjonen har tilstrekkelig dokumentasjon til å tilbakevise disse påstandene.

Christophersen opplyser at styret i Omsorgsbygg mottok en kopi av varselet 18. mars i år. Styret ble da bedt om å undersøke om det var hold i påstandene om at ansettelser i Omsorgsbygg er foretatt i strid med kommunens regelverk. Styret konkluderte med at det ikke var tilfelle.

Sluttpakke etter varsling

Det er ikke første gang at et varsel om ukultur og nepotisme i Omsorgsbygg er blitt tilbakevist av styret i Omsorgsbygg.

Dagbladet har også tilgang på dokumenter som viser at en ansatt i august 2017 varslet om tilsvarende forhold i foretaket.

I dette varselet, som gikk til styret, kan man blant annet lese:

«Mange i ledelsen og foretaket ellers er knyttet til administrerende direktør gjennom familiære- og vennskapsbånd, noe som gjør det vanskelig å ta opp utfordringer mellom ansatte og mellom ansatt og leder med slik relasjon til adm. dir».

Dagbladet er kjent med at arbeidsforholdet til personen som sto bak varselet, ble avsluttet to måneder etter at varselet ble sendt.

Vedkommende fikk da dekket sine advokatutgifter med 85.000 kroner og ble også innvilget en lønnsgaranti på fire måneder.

SLUTTAVTALE: Vedkommende som første gang varslet om påståtte problematiske bindinger høsten 2017 jobber ikke lenger i Omsorgsbygg. Her er et utdrag fra vedkommendes sluttavtale.
SLUTTAVTALE: Vedkommende som første gang varslet om påståtte problematiske bindinger høsten 2017 jobber ikke lenger i Omsorgsbygg. Her er et utdrag fra vedkommendes sluttavtale. Vis mer

I avtalen mellom Omsorgsbygg og vedkommende, står det at avtalen «skal holdes strengt konfidensielt» og at «partene skal ikke omtale hverandre negativt». Dagbladet har vært i kontakt med vedkommende, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg bekrefter at partene var enige om å avslutte arbeidsforholdet. Han avviser også denne varslerens påstander, og viser til at styret også gjorde det samme:

- Vi kan ikke gå inn på bakgrunnen for at avtalen ble inngått, siden det er et forhold mellom oss og vedkommende. Jeg vil likevel nevne at bakgrunnen for sluttavtalen ikke hadde noe med varselet å gjøre, uttaler Johansen.

Konfrontert med påstanden i dette første varselet, om at han som administrerende direktør skal ha familie- eller vennskapsbånd til ledelsen og foretakets ansatte, svarer Johansen:

- Det er ingen familiære- eller vennskapsbånd i foretakets ledelse.

Johansen beskriver det som «helt ordinært» at sluttavtaler inneholder formuleringer om konfidensialitet og at man ikke skal omtale hverandre negativt.

- Jeg kan ikke se at det er spesielt at man ikke skal omtale hverandre negativt. Dette gjelder uavhengig av hva som er bakgrunnen for arbeidsforholdets opphør, uttaler Johansen.

Forkastet påstandene

At styret forkastet påstandene fra det første varselet om uheldige bindinger også fra denne varsleren kommer fram i et dokument styret lagde om saken i september. Dagbladet har fått tilgang til dokumentet. Påstandene om bindinger er beskrevet under overskriften «familiære bånd»:

«Alle ansettelser i Omsorgsbygg er gjort i henhold til gjeldende prosedyrer, og i tråd med habilitetsreglene. Administrerende direktør har ved to tilfeller de siste 9 åra meldt seg inhabil i ansettelser. Disse sakene har da blitt håndtert av styreleder etter gjeldende retningslinjer».

Styreleder Øivind Christophersen opplyser overfor Dagbladet at dette første varselet ble håndtert ved at styrelederen selv og et annet styremedlem møtte varsleren og dennes advokat.

- I møtet ble saken lagt fram av varsler og styret ba om dokumentasjon som understøttet påstandene i varselet. Styret samlet deretter inn relevant dokumentasjon fra foretaket, sier Christophersen. Han opplyser videre:

- I styrets grundige behandling fant vi ikke noe grunnlag for påstandene i varselet.

Tar avstand fra varsel

Dagbladet får opplyst av Omsorgsbygg at direktør Per Morten Johansen første gang ble orientert om det siste varselet av foretakets styreleder. Dette skjedde i forkant av et styremøte den 14. mars.

Kort tid etter dette skrev flere sentrale ledere et brev hvor de går langt i å frikjenne direktøren og alle ansettelsene kommunerevisjonen nå er i ferd med å granske.

Brevet er skrevet av foretakets ledergruppe og sendt til Oslo rådhus. Lederne skriver blant annet at de «tar sterkt avstand fra beskyldningene som framsettes».

Ifølge lederne, er Per Morten Johansen en direktør som gjennom alle år har utøvd såkalt tillitsbasert ledelse, som innebærer at ansvaret fordeles utover i organisasjonen. Denne lederstilen har blant annet kommet til uttrykk «gjennom godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse i foretaket», framhever ledergruppa.

Skrivet ble også sendt til byrådet i Oslo ved byrådsavdelingen for næring og eierskap, som er den avdelingen Omsorgsbygg rapporterer til. Det var kommunikasjonssjef Marthe Svenneby som sendte brevet hit:

«Vedlagt finner dere et skriv knyttet til det anonyme brevet som ble sendt utvalgte politikere og Dagbladet i mars. Det er viktig for oss i ledergruppen som ikke er omtalt i skrivet å ta avstand fra innholdet i det», skriver Svenneby i oversendelsesbrevet.

Også de tillitsvalgte slår ring om direktøren. Det kom fram da Dagbladet etterspurte dokumenter om de aktuelle ansettelsene.

Samtidig som dokumentforespørslene ble besvart, mottok Dagbladet et brev signert hovedverneombudet og de lokale fagforeningene i foretaket fra Fagforbundet, NITO, Juristforbundet, Delta og Tekna.

På toppen av brevet står det: «Sendes ut ved behov etter første kontakt med Dagbladet».

I brevet til Dagbladet skriver de tillitsvalgte at de «opplever en annen virkelighet enn varsler når det gjelder de omtalte sakene».

Slik svarer direktøren

Dagbladet hadde i slutten av august en avtale om en samtale med direktør Per Morten Johansen om det aktuelle varselet. Avtalen ble avlyst av Omsorgsbygg.

- Per Morten Johansen har som du vet meldt seg inhabil i to av ansettelsene, og har ikke vært involvert i prosessene rundt de andre ansettelsene. Han har dermed lite å tilføre av ytterligere fakta om selve ansettelsene, skrev kommunikasjonssjef Marte Svenneby.

Dagbladet har spurt direktøren om han kan utelukke at ansettelser har skjedd i strid med reglene, slik varselet hevder. Direktøren svarer ikke direkte på dette. Som svar på Dagbladets spørsmål om denne saken har kommunikasjonssjef Marte Svenneby formidlet følgende i en kommentar fra direktør Per Morten Johansen:

«Styret i Omsorgsbygg har gått gjennom all dokumentasjon og vurdert alle de sakene og påstandene som er framkommet i varselet på en grundig måte. Deres konklusjon er at det ikke er hold i noen av påstandene. Styret har også konkludert med at prosedyrer og regelverk er fulgt, og at det har vært full åpenhet om alle ansettelsesprosessene. Tilsvarende har også de tillitsvalgte uttalt seg støttende til ansettelsene som er gjort.

Vi jobber kontinuerlig for en åpenhetskultur og for et godt arbeidsmiljø. Det er likevel leit at noen føler ubehag på sin arbeidsplass. Vi skal fortsette å gjøre vårt ytterste for at ingen skal oppleve dette».

Sjekkes av kommunen

Dagbladet er blitt nektet innsyn i ti dokumenter vedrørende saksbehandlingen av varselet i kommunens varslingsråd. Rådets leder er kommunaldirektør ved byrådslederens kontor, Tale Teisberg.

- Da varselet med påstander om kritikkverdige forhold i Omsorgsbygg kom, ble det avholdt ett møte i varslingsrådet der prosess for behandling av saken var eneste tema på dagsorden, opplyser kommunaldirektør ved byrådslederens kontor, sier hun.

Teisberg er en av kommunens ansatte som har måtte vike sete i saken. Også kommunens internrevisjon, som ligger i byrådslederens linje, er nå byttet ut som saksforberedende instans, opplyser Teisberg.

- Fordi varselet omhandlet byrådslederens bror, ble det besluttet at kommunaldirektør for Byrådslederens kontor trådde ut av varslingsrådet og at kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans trådde inn som leder, sier Teisberg. Hun opplyser i tillegg at saken nå forberedes av denne byrådsavdelingen.

Byrådsavdeling finans ledes av byråd Robert Steen (Ap). Han er Johansens tidligere svoger. Johansen var da gift med datter av konen til Steens far.

EKS SVOGERE: Finansbyråd Robert Steen og byrådsleder Raymond Johansen er begge Arbeiderparti-byråder i Oslo kommune. Johansen var tidligere inngiftet i Steens familie. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
EKS SVOGERE: Finansbyråd Robert Steen og byrådsleder Raymond Johansen er begge Arbeiderparti-byråder i Oslo kommune. Johansen var tidligere inngiftet i Steens familie. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Vis mer

Dagbladet har spurt Steen om byrådsavdelingen han leder er habil, gitt hans relasjon til byrådslederen. Steen svarer ikke på dette selv. Han vil heller ikke svare på flere av Dagbladets spørsmål om han har deltatt i private sammenkomster med Per Morten Johansen.

Men i en kommentar skriver fungerende kommunaldirektør i hans byrådsavdeling, Monica Lund, at finansbyråden «ikke har eller har hatt et nært personlig forhold til Per Morten Johansen». Hun skriver også:

«Vurderingen er at det ikke er problemstillinger knyttet til habilitet ved at kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for finans leder varslingsrådet i behandlingen av denne saken».

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!