Beskytter profesjonen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Overlegen som anmeldte en kollega ved Bærum sykehus for aktiv dødshjelp, har nå måttet gå fra sin stilling ved sykehuset. Derimot sitter den anmeldte legen fortsatt i sin stilling. Men ingenting av dette vil sykehusets direktør kommentere. Statens helsetilsyn, på sin side, som i sin tid søkte sakkyndig råd hos en bekjent av den anklagede legen, har ennå ikke fått oppnevnt alternative sakkyndige.
  • Dette er intet mindre enn en skandale. Slik denne saken nå synes å ende, er det den som har gjort alt rett som blir sittende igjen som taperen. Selv sier han at han nærmest blir mobbet fra sykehuset. Men hvordan nå enn det er, er det ganske fantastisk at det går både vår, sommer og høst før Helsetilsynet får skaffet seg sakkyndige som er habile i saken. Det skyldes på ferieavvikling. Men saken ble første gang omtalt i Aftenposten i slutten av mai. Hvor lang ferie har de egentlig i Helsetilsynet? Og er det så at all virksomhet blir lagt ned der når sommeren stunder til? Dette er tross alt en prinsipiell sak som det er viktig å avklare raskt. Begrunnelsene for seindrektigheten fra underdirektør Kristin Cordt-Hansen virker som de rene utflukter.
  • I en stilling for seg står imidlertid sykehusdirektør Erik Omland ved Bærum sykehus, som ikke er villig til å kommentere saken i det hele tatt når Aftenposten henvender seg til ham. Da må vi spørre: Hvem eier sykehuset? Er det direktøren? Har han ikke opplysningsplikt overfor offentligheten om en sak som til de grader handler om liv og død? I denne saken er det neppe hensynet til pasientene som nødvendiggjør diskresjon.
  • Når Helsetilsynet om noen dager forhåpentligvis får positivt svar fra de sakkyndige, bør det også ta sykehusdirektørens forhold til informasjonsplikten nærmere i øyesyn. Et offentlig sykehus kan ikke legge lokk på en slik sak av hensyn til legene. Offentligheten har rett til å kjenne grunnlaget for den administrative avgjørelsen som er fattet. Slik direktøren svarer Aftenposten, lukter det profesjonsbeskyttelse lang vei.