Best og dårligst i Politi-Norge

Her er lista polititopper landet rundt leser med lupe: Bor du i Øst-Finnmark er det stor sjanse for at politiet klarer å oppklare tyveriet eller innbruddet, mens det er mer sannsynlig for at saken blir henlagt dersom det skjer i en av de store byene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statistisk sentralbyrås tall på oppklaring av alle typer lovbrudd viser store regionale forskjeller. Antall saker oppklart fra 1994 og til 2001 viser at politidistrikt i Øst-Finnmark troner på toppen. Ikke overraskende er det de store byene som havner nederst på lista.

- I visse deler av Norge, med liten kriminalitet, kan politiet holde et helt annet servicenivå enn i en storby. I en storby blir vinningskriminaliteten ofte bare registrert, sier leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, til Dagbladet.

Tallene som Dagbladet har innhentet, er fra før den omfattende politireformen ble satt i verk 1. januar 2002. Landet er nå delt inn i færre politidistrikter.

Uansett viser statistikken at rettssikkerheten varierer avhengig av hvor du bor i landet.

- Hvis du gjør et innbrudd i Oslo, er det nesten sikkert at det ikke vil bli etterforsket. Men et innbrudd i ei bygd i Sogn og Fjordane vil trolig bli fulgt opp nøye. Det betyr at man kan slippe unna med en forbrytelse i storbyen som man vil bli straffet for på bygda, sier Johannessen.

Det samme gjelder for offeret for forbrytelsen.

Ifølge en MMI-undersøkelse som Magasinet presenterte på lørdag, mener totalt 63 prosent at politiet prioriterer hverdagskriminaliteten for lavt. I Oslo mener sju av ti at politiet burde ta dette mer alvorlig. Nordlendingene er mest fornøyde med politiets prioriteringer: I Nord-Norge er det «bare» vel halvparten av befolkningen som mener at politiet prioriterer hverdagskriminaliteten for lavt.

- Det er et veldig klart signal. Men skal vi prioritere hverdagskriminaliteten, må vi i dag nedprioritere andre områder - i alle fall med dagens ressurser. Og hva skal det bli? spør han.

- Manipulerer

Det er en ressurs- og maktkamp blant landets politidistrikter. Derfor er det viktig å ha en høy oppklaringsprosent.

Rådgiver John Martin Dervå har gjennomført en dybdeanalyse om kriminalitet og ressursbruk i politiet. Han setter store spørsmålstegn ved politiets oppklaringsstatistikk.

- Det er trist at man tror at verden blir bedre bare oppklaringsprosenten øker. Det er ikke mange som i dag tror på hypotesen om at dersom du øker oppklaringsprosenten, så minker kriminaliteten. Når vi ser at antall saker øker - altså flere ofre for kriminalitet - hva er da interessant med at oppklaringsprosenten øker? spør Dervå. Rådgiveren mener politidistriktene manipulerer statistikken.

- Det er maktkamp blant politidistriktene, der man blir vurdert etter oppklaringsprosent. Jeg har inntrykk av at noen da gjør en del grep og manipulerer statistikken. Det blir gjort dels for å unngå kjeft og dels for å få ressurser. Politiet har nemlig mulighet til direkte å påvirke statistikken, f.eks. ved å sette inn mye ressurser for å pågripe narkomane som står bak mange forbrytelser, sier Dervå.

Han fortsetter:

- Det er mer alvorlig at folk ikke har tillit til politiet enn at politimesteren skal få berømmelse for at oppklaringsprosenten øker. Man må måle det som er vesentlig.

Livskvalitetskriminalitet

Forskerne betegner hverdagskriminalitet som livskvalitetskriminalitet.

- Denne typen kriminalitet berører mange, og skaper utrygghet. Vi ser at dersom man jobber aktivt med denne typen kriminalitet, så vil også andre typer kriminalitet gå ned, sier forsker Ragnhild T. Bjørnebekk ved Politihøgskolen i Oslo.

- Viser tallene at noen distrikter er bedre enn andre?

- Det er vanskelig å si noe om. Det kan rett og slett være at samfunnet er enklere på mindre steder, der man for eksempel slipper tunge former for kriminalitet. På mindre steder har man bedre oversikt av personer og kriminalitetsbildet, svarer Bjørnebekk.

OPPKLARER MEST I KIRKENES - Vi er det siste hjørnet av Europa hvor folk ikke låser dørene sine, det går år mellom hvert boliginnbrudd og biltjuveri, sier politimester Ketil Haukaas i Kirkenes. Hans stab oppklarer flest lovbrudd i landet.
OPPKLARER MINST I STAVANGER: - Stavanger-politiet skal bli tøffere mot de vanekriminelle, som står for en stor del av vinningsforbrytelsene, lover visepolitimester Arne Hammersmark. Han liker ikke at Stavanger-politiet er dårligst i landet til å oppklare lovbrudd.