ADVARER: Finansminister Siv Jensen mener regjeringens politikk for arbeid og omstilling virker, og advarer mot det hun mener er Aps skatteregning til bedriftene. - Nå må Jonas bestemme seg: Vil han bruke mer oljepenger eller vil han øke skattene, utfordrer Jensen.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
ADVARER: Finansminister Siv Jensen mener regjeringens politikk for arbeid og omstilling virker, og advarer mot det hun mener er Aps skatteregning til bedriftene. - Nå må Jonas bestemme seg: Vil han bruke mer oljepenger eller vil han øke skattene, utfordrer Jensen.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

- Bestem deg Jonas: Vil du bruke mer oljepenger eller vil du øke skattene?

Siv Jensen utfordrer Jonas Gahr Støre:- Vil du bruke mer oljepenger mot ledigheten eller vil du øke skattene? Nå må du bestemme deg!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Finansministeren er irritert over den gjentatte kritikken fra Ap-lederen om at regjeringen kommer for sent, med for lite, mot den økende arbeidsløsheten. Hun slår fast at regjeringens politikk for omstilling og sysselsetting virker.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 900 millioner mer til ledighetstiltak i kommuner på Sør- og Vestlandet som er særlig rammet av krisa i olje- og gassektoren.

- Mange piler peker i riktig retning for Norge. Hovedbildet er tilbakeslag på Sør- og Vestlandet, mens resten av landet går ganske bra. Derfor kommer vi med målrettede tiltak mot Sør- og Vestlandet. Det er en kraftfull innsats i en krevende budsjettsituasjon, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til Dagbladet.

Rekord i oljepengebruk Med unntak av 2002 og finanskriseåret 2009 er 2016-budsjettet det mest ekspansive så lenge handlingsregelen har ligget til grunn for finanspolitikken.

- Som følge av det kraftige fallet i oljeinntektene ligger det for første gang an til en netto overføring fra fondet til statsbudsjettet i år, heter det. Oljepengebruken i år ligger an til å bli drøyt 206 milliarder kroner, 10, 5 milliarder høyere en anslått i saldert budsjett.

Finansminister Siv Jensen forsvarer rekordhøy oljepengebruk.

- Vi tilpasser budsjettene til den enhver tid gjeldende situasjon, sier hun.

Finansministeren understreker at finanspolitikken brukes for å motvirke ledighet. Likevel anslås ledigheten å øke til 4,7 prosent i løpet av året.

- Det er basert på framskrivninger fra arbeidskraftsundersøkelsen. Nettopp fordi vi peker på den usikkerheten som er i arbeidsmarkedet, kommer vi med nye, forsterkede tiltak i revidert budsjett. Det er jo summen av tiltakene vi iverksetter som påvirker hvordan utviklingen faktisk blir, sier Jensen.

- Når vil regjeringens politikk for å skape arbeidsplasser, ikke minst kuttene i formuesskatten, gi seg utslag i lavere ledighet?

- Vår politikk har begynt å virke. Det kommer nå mange forsiktig optimistiske signaler, ikke minst fra norsk industri, som ser at det begynner å bli mer lønnsomt å hente produksjonen hjem. Det handler om rammeverk, regelendringer, lavere skatt og andre ting som bedrer konkurransekraften for norsk industri og næringsliv. Politikken virker med full kraft, og det er jeg veldig glad for.

Usikkert om ledighet - Og så anslår dere at ledigheten vil gå ned i 2017?

- Dette er igjen basert på framskrivninger fra arbeidskraftsundersøkelsen. Hvor fort dette går, avhenger av flere forhold. Vi kan få flere tilbakeslag, hvis vi for eksempel får store endringer i kinesisk økonomi, kan det påvirke verdensøkonomien. Vi kan også få et nytt fall i oljeprisen, noe som vil påvirke oss umiddelbart. Det er ikke bare forhold vi rår over selv. Men det er nettopp fordi de er en krevende konjunktursituasjon at vi nå bruker finanspolitikken aktivt.

- Arbeiderpartiet gjentar kritikken om at regjeringen kommer for sent med tiltak mot arbeidsledigheten, og med for lite. Kommentar?

- Henger ikke sammen - De kritiserer oss også helt sikkert for å bruke for mye penger. Det henger ikke sammen. Nå må de bestemme seg for hva de skal kritisere. Hvis de vil bruke mer penger enn det regjeringen gjør, så må de enten bruke mer oljepenger, som de mener vi ikke skal, eller så må de øke skattene. Og å sende en skjerpet skatteregning til norsk næringsliv ville være et forferdelig dårlig bidrag i den situasjonen norsk økonomi er i nå, sier Jensen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen lenge har undervurdert ledigheten.

- Dette har ført til at vi har tapt tid og kommet for sent i gang med tiltak, sier Støre. Han mener regjeringen har dårlig økonomistyring og budsjetterer med penger den ikke har.

- Mer oljeavhengig - Dette er en regjering som ikke klarer å gjøre opp regnskapet slik de har planlagt. Aktiviteten er lavere, ledigheten er høyere og oljepengebruken midt i året er rekordhøy. Det er uttrykk for dårlig styring. Oljepengebruken har doblet seg siden regjeringsskiftet, selv om Solberg gikk til valg på å gjøre Norge mindre avhengig av oljen, fastslår Ap-lederen.

LO-leder Gerd Kristiansen hadde ønsket seg kraftigere tiltak mot ledigheten. Samtidig frykter hun at regjeringen, som legger opp til en økt bruk av oljepenger på 10 milliarder, kan påvirke den lave kronekursen som har vært viktig for å holde hjulene i gang i norsk økonomi.

- Det er ikke tvil om at når de bruker såpass mye mer oljepenger enn anslaget vil de kunne sette kronekursen i fare, og igjen fastlandsøkonomien i fare. Disse tingene henger jo sammen, sier LO-lederen til Dagbladet.