Betaler ungdom for å flytte fra bygda

Skånland kommune i Troms er villige til å betale ungdom 10.000 kroner for å flytte vekk. Slik kan kommunen sikre seg 10 millioner statlige kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Problemet for Skånland kommune er at de har 3.049 innbyggere. Kommunen ligger dermed like over grensa for å kunne ha krav på det statlige regionaltilskuddet som går til kommuner med mindre enn 3.000 innbyggere og som samtidig har en skatteinntekt som ligger lavere enn 110 prosent av landsgjennomsnittet, melder Harstad Tidende.

Taper 3,4 mill

- Vi ønsker selvsagt at folketallet i Skånland skal øke. Men vi er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi sliter med å få i havn et budsjett for 2003 der vi har 6,5 millioner i minus. I denne situasjonen er regelverket slik at vi ville fått 3,4 millioner kroner i regionaltilskudd dersom vi hadde 50 færre innbyggere. Da blir det fristende for oss å betale ungdom for å flytte ut av kommunen, sier Skånland-ordfører Svein Berg (Ap).

Ble hørt

Skjervøy kommune i Troms var i en lignende situasjon for et par år siden. Kommunen sto i fare for å få åtte innbyggere for mye og gikk i dialog med staten. Resultatet var en overgangsordning der regiontilskuddet ikke ble revet vekk med en gang, men trappet ned over fem år.

- Skånland kommune kommer ikke inn under denne ordningen fordi vårt folketall ikke var rett under, men like over 3.000 innbyggere. For oss er det økonomisk lønnsomt å gi 10.000 kroner i tilskudd til 50 ungdommer slik at vårt registrerte folketall bikker under den magiske grensen ved årsskiftet, sier Berg.

Kan flytte hjem

Det paradoksale er at ungdommene gjerne kan flytte tilbake til Skånland neste år. Da vil kommunen motta et regionaltilskudd som er kuttet med 20 prosent i 2005. Totalt sett ville kommunen tatt inn over 10 millioner kroner ekstra i femårsperioden hvis de klarer å få innbyggertallet under 3.000 før årsskiftet

- Slik kan vi fortsette. Hver gang vi er i ferd med å miste tilskuddet, kan vi betale nye ungdommer for å flytte. Jeg synes Skånland rammes spesielt hardt av regelverket slik det er. Staten burde i stedet innføre en permanent ordning der kommunene får regionaltilskudd som gradvis kan reduseres i forhold til innbyggertallet, sier Berg.

Tilpasser

Direktør Gunnar Gussgard i Kommunenes Sentralforbund vil ikke kommentere Skånland-utspillet direkte.

- Men vi ser at kommuner gjør tilpasninger til ethvert regelverk. Det kan synes som om grensene for regionaltilskudd kan være bastante, men etter vår mening bør Skånland og andre i lignende situasjoner kunne kompenseres av skjønnsmidlene som fylkesmannen deler ut hvert år, sier Gussgard.

Dette mener Skånland-ordføreren ikke er en god idé.

- Skjønnsmidlene fra Fylkesmannen skal dekke en hel rekke andre ting enn det regionaltilskuddet er ment å dekke. Vi hadde heller sett en fast og mer rettferdig ordning, sier Svein Berg.

(NTB-Jan-Morten Bjørnbakk)