Betalte tre begravelser, men vil tenke over boten på sju millioner

CargoNet tar betenkningstid etter boten fra politiet for togulykken på Sjursøya.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Jernbaneverket besluttet i dag å vedta boten på 15 millioner kroner fra Statsadvokaten for manglende tiltak for å hindre ulykken på Sjursøya 24. mars, som kostet tre mennesker livet.

Cato Kyrre Breistrand, født i 1952, Geir Atle Lind, født i 1961 og Leif Kåre Nordmo, født i 1943, omkom i ulykken.

Vil tenke over bot Eieren av vognene som raste nedover fra Alnabru og raserte bygninger og installasjoner på Sjursøya var CargoNet. Selskapet ønsker å ta betenkningstid på boten på sju millioner.

- Vi har fått tre uker på å vurdere boten, og det vil vi gjøre. Vi vil blant annet se på om vi mener premissene er korrekte, sier administrerende direktør i CargoNet, Are Kjensli til Dagbladet.

Etter det Dagbladet får opplyst stilte selskapet opp i vår og hjalp familiene til de omkomne å betale begravelsene.

- CargoNet betalte min fars begravelse og det synes jeg var fint gjort, sier Morten Nordmo, sønn av Leif Kåre Nordmo, til Dagbladet.

Dette bekrefter selskapet overfor Dagbladet, som understreker at alle de tre familiene har fått samme tilbudet.

- Ikke spørsmål om skyld - Vi har hatt en dialog med flere pårørende i etterkant av ulykken og var også tilstede i begravelsene, sier Kjensli.

Etter begravelsen hørte ikke familien Nordmo noe fra begravelsesbyrået på Strømmen. Da de tok kontakt fikk de vite at utgiftene i anledning bisettelsen var gjort opp.

- Vi har ønsket å bidra uten at dette blir et spørsmål om skyld og har håndtert de tre pårørendes familier likt, sier Kjensli.

Varsler søksmål Familien til Nordmo er glade for at det plasseres et ansvar for ulykken.

- I mine øyne utvises det dårlig lederskap og holdninger når en liten misforståelse over radioen kan få en slik fatal konsekvens for tre familier. Men det kunne også gått mye verre. Vognene passerte flere hundre tusen liter bensin som kunne tatt fyr og krevd mange flere liv, sier sønnen Leif Erik Nordmo.

Han varsler søksmål fra alle tre familiene som mistet noen i ulykken.

- Det er helt klart. Nå skal vi avvente hva selskapene svarer på bøtene, så vil vi bestemme oss for hvordan vi går fram videre deretter.

Selskapene får bøtene for overtredelse av straffelovens §§ 239, 238 og 237 - for ved uaktsomhet å ha forvoldt tre personers død, betydelig skade på én person og alvorlig skade på tre personer, samt brudd på jernbanelovens regler som skal forebygge ulykker.

Fire alvorlige sikkerhetsbrudd Avgjørelsen bygger på at det er avdekket fire alvorlige sikkerhetsbrudd i tilknytning til virksomheten på Alnabru stasjon og toglinjen ned Lodalen mot Oslo S og Sjursøya. Bruddene innebærer at det ikke er etablert hindre mot ulykker selv om enkelte av problemene er avdekket ved risikoanalyse, opplyser politiet.

Her er sikkerhetsbruddene politiet viser til:

• Manglende rutiner for å hindre misforståelser i den muntlige kommunikasjon mellom skifteleder på lokomotivet og den som styrer sporvekslene og skinnebremsene:

- Ifølge forskriftene skal beskjeder over radio gjentas av mottaker. Dette kravet var det gjort unntak fra på Alnabru stasjon.
- Etterforskningen har vist at det var en misforståelse mellom skifteleder på lokomotiv og den som styrer sporveksler og skinnebremser forut for ulykken som førte til at skinnebremsene ble åpnet og toget ledet ut av sikkert område (område som leder tog eller vogner mot to bremser og ender i en butt/buffer).

• Manglende bruk av håndbrems på vognene:

ENDTE HER: Vognene fra CargoNet havnet i sjøen eller kastet rundt på Sjursøya i Oslo 24. mars. Toget startet å rulle fra togterminalen på Alnabru før det raste ned mot Sjursøya. Tre personer omkom i ulykken. 
Foto: Kyrre Lien / Scanpix
ENDTE HER: Vognene fra CargoNet havnet i sjøen eller kastet rundt på Sjursøya i Oslo 24. mars. Toget startet å rulle fra togterminalen på Alnabru før det raste ned mot Sjursøya. Tre personer omkom i ulykken. Foto: Kyrre Lien / Scanpix Vis mer

- Ifølge reglene for Alnabru stasjon skal tog i rute som står i ankomstspor mer enn 4 timer, bremses med håndbrems. Etter at man begynte å parkere vogner i samme spor i mer enn 4 timer, har man ikke fulgt disse reglene.
- Etterforskningen har avdekket at ulykkesvognene skulle stå i ankomstsporet i ca 12 timer og vognene ble ikke avbremset med håndbrems.

• Det er mulig å styre tog ut av sikkert område uten å ha fått bekreftet at lokomotivet har kontroll på vognene:

- På Alnabru stasjon styrte man tidligere tog fra ankomstsporene mot et sikkert område med to bremseanordninger og en buffer i enden. Når man hadde fått bekreftet at lokomotivet hadde kontroll på vognene kunne man legge sporvekslene slik at toget kunne kjøre ut av sikkert område. Dette var instruksfestet. Etter ombygging av Alnabru stasjon på 1990-tallet ble det mulig å lede tog fra ankomstsporene rett ut av sikkert område uten noen bekreftelse på at lokomotivet hadde kontroll på vognene. Instruksen ble ikke endret, men ifølge intern opplæring skal instruksen ikke følges. Etterforskningen har avdekket at ulykkestoget ble ledet ut av sikkert område uten at man hadde forvisset seg om at lokomotivet hadde kontroll på vognene.

• Svært begrensede muligheter for å stanse et løpsk tog som har kommet ut av sikkert område:

- Sikkerhetsforskriftene krever at det skal etableres barrierer som reduserer sannsynligheten for at feil, fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg. Om nødvendig skal det være flere uavhengig barrierer. Enkeltfeil skal ikke kunne medføre tap av menneskeliv eller alvorlig personskade.

- Etterforskningen har avdekket at det eneste man hadde var en sporsperre som skulle spore av toget. Denne ble benyttet for å forsøke å spore av ulykkestoget i Lodalen, uten hell. Dette var en klart utilstrekkelig barriere blant annet på grunn av vognenes hastighet og vekt.

- Etterforskningen har avdekket manglende sikkerhetstenkning i foretakene på områder hvor konsekvensene av feil kan bli svært alvorlige. I dette tragiske tilfellet har det ført til tap av tre menneskeliv og fire skadde, sier politiadvokat Carl Graff Hartmann, som nå vil følge saken videre opp.

Slik påtalemyndigheten oppfatter saken er de fire ovenfor nevnte punkter ikke omstridt.

Uaktsomhet fra ansatt I tillegg til bøtene til Jernbaneverket og CargoNet AS, får en ansatt i Jernbaneverket en påtaleunnlatelse for overtredelse av straffeloven § 151, for uaktsomt å ha forårsaket en jernbaneulykke.

Det vil si at statsadvokaten mener vedkommende har brutt aktsomhetsplikten på en straffbar måte.

Den ansatte har handlet i tråd med interne rutiner, men ifølge påtalemyndigheten er ikke dette tilstrekkelig. Avgjørelsen understreker det personlige ansvaret en ansatt har når man arbeider med sikkerhetskritiske oppgaver. Imidlertid er skylden så liten at påtalemyndigheten mener det er tilstrekkelig å reagere med en påtaleunnlatelse.

Jernbaneverket og CargoNet AS har frist til 8. oktober 2010 for å ta stilling til om de vil vedta foreleggene. Hvis foreleggene ikke vedtas, vil saken bli oversendt Oslo tingrett for rettslig behandling.

PÅ ULYKKESSTEDET: 16 godsvogner kom løs fra lokomotivet på Alnabru og kræsjet på Sjursøya.  Morten Nordmo (45) og sønnen mistet far og bestefar  i togulykken.  FOTO: SVEINUNG U. YSTAD, Dagbladet
PÅ ULYKKESSTEDET: 16 godsvogner kom løs fra lokomotivet på Alnabru og kræsjet på Sjursøya. Morten Nordmo (45) og sønnen mistet far og bestefar i togulykken. FOTO: SVEINUNG U. YSTAD, Dagbladet Vis mer