Bevis for å få hemmelig adresse

Politifolk som blir truet med vold på grunn av sin tjeneste, må bevise dette for å få hemmelig adresse fra folkeregisteret.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økning i antall trusler mot politifolk og deres familier har ført til at Oslo politikammer har bedt om at utsatte grupper politifolk må få hemmelig adresser. Men Sentralkontoret for folkeregistrering er negativ til dette.

Oslo politikammer ba i fjor vår om at en gruppe polititjenestemenn måtte få adressesperre, det vil si at folkeregisteret ikke ga ut opplysning om adresse.

Ikke automatisk

- På denne måten kan man på en enkel måte unngå at tjenestemennenes adresser blir kjent, slik at personer eller grupper som ønsker å skade dem får lettere tilgang til deres bopel, sier ekspedisjonssjef Vidar Refvik i politiavdelingen i Justisdepartementet til NRK.

I svarbrevet fra Sentralkontoret for folkeregistrering til Oslo politikammer heter det: «Det må dokumenteres en konkret trussel om fare for liv, legeme eller helbred før adressesperring kan innvilges. Etter vår oppfatning kan derfor ikke en yrkesmessig situasjon automatisk tilsi at adressen skal sperres.»

Må dokumenteres

Sentralkontoret sier dette kan føre til at mange andre utsatte grupper, som for eksempel ansatte på ligningskontor eller i barnevernet, også ber om adressesperre. De krever at det for hver tjenestemann må dokumenteres en fare for liv og sikkerhet for at folkeregisteret skal gå med på å gi vedkommende hemmelig adresse.

- Det kan bli vanskelig. Vi mener at når vi vet at enkelte grupper er utsatt for trusler om vold, bør det være tilstrekkelig til at disse grupperingene kan få beskyttet sin adresse, sier Refvik.

(NTB)

HEMMELIG: Det kan være farlig å være politimann. Dersom du blir utsatt for trusler om vold fra kriminelle må du kunne bevise det før du får hemmelig adresse.