Bhatti kan bli løslatt

Statsadvokat Svein Holden er inhabil som aktor i saken mot Arfan Bhatti (31). Straffesaken, som skulle begynt i Borgarting lagmannsrett i neste uke, er utsatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunnen er at statsadvokat Holden er bror av advokat Arild Holden, som i to år har vært oppnevnt som Bhattis forsvarer sammen med John Chr. Elden. Borgarting lagmannsrett godtar ikke at «bror står mot bror» i skranken.

Det var advokat Elden som hadde bedt lagmannsretten vurdere statsadvokatens habilitet.

-Vi fikk beskjed fra førstestatsadvokat Lasse Qvigstad i forrige uke at Holden skulle være aktor. Det syntes vi var underlig, og det samme mente lagmannsretten, sier Elden.

Statsadvokat Kristian Nicolaisen, som var aktor mot Bhatti i tingretten, er opptatt som aktor i den store gjengsaken i Oslo tingrett, og aktorkollega Holden har overtatt. Advokat Holden er også opptatt som forsvarer i den saken, men Holden inngår likevel i Bhattis forsvarerteam sammen med førsteforsvarer Elden.

Åtte års forvaring

-Det var klart i begynnelsen av september at Nicolaisen ikke kunne aktorere saken, sier Elden.

Bhatti ble i tingretten dømt til åtte års forvaring. Han ble imidlertid frifunnet for å ha inngått såkalt terrorforbund. Det var første gang denne paragrafen ble prøvd i Norge.

31-åringen ble dømt i forbindelse med drapsforsøk og grovt skadeverk ved skyting mot den jødiske synagogen i Oslo og grove trusler. Han måtte også betale et betydelig beløp i erstatning.

KAN BLI LØSLATT: Lagmannsretten vil ikke ha bror mot bror i skranken. Dermed kan Arfan Bhatti bli løslatt. Foto: John Terje Pedersen
KAN BLI LØSLATT: Lagmannsretten vil ikke ha bror mot bror i skranken. Dermed kan Arfan Bhatti bli løslatt. Foto: John Terje Pedersen Vis mer

PST-tap

Riksadvokaten har ikke anket frifinnelsen for å ha inngått terrorforbund. Bhatti har anket, fordi han ble funnet skyldig i forbindelse med to drapsforsøk, og over at han fikk forvaring.

Tirsdag denne uka ble Bhatti framstilt for fortsatt varetektsfengsling. 31-åringen begjærte seg løslatt. Påtalemyndigheten ba om fortsatt fengsling i åtte uker. Dette gikk ikke tingrettsdommeren med på, og satte fengslingsfristen til ei uke, fram til saken skulle ha startet i lagmannsretten 27. oktober.

Advokat Holden møtte som forsvarer, og argumenterte for løslatelse, subsidiært for at fengslingsfristen ble satt til 27. oktober. Holden hevdet i sin prosedyre at saken kunne bli utsatt. Politiadvokat Thomas Blom i Politiet sikkerhetstjeneste (PST) hevdet at dette ikke var sannsynlig.

Tingrettsdommeren skriver i kjennelsen at Bhatti har sittet sammenhengende over to år i varetekt i den aktuelle saken.

-Dersom hovedforhandlingen skulle bli utsatt, er retten enig med forsvarer Holden i at det er naturlig at spørsmålet om fortsatt fengsling behandles den 27. oktober, da sett i lys av når ankeforhandlingen i lagmannsretten blir berammet, heter det.

Bhatti kan bli løslatt