Bi-så-litt

Statsminister Bondevik er lurt opp i stry til å love «et spleiselag» for å foreta en unødvendig riving av Bislett. Kommunen har ikke undersøkt om man kan legge åtte løpebaner innenfor dagens arena.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det sies at der vår kjære idrettsstadion i dag ligger, fantes engang et bevertningssted som het «Bi-så-litt» - altså en oppfordring til den forbipasserende om å stoppe litt opp. Dette vertshus skal ha gitt «Bislett» navn.

Denne oppfordring kjennes betimelig mot slutten av varmesommeren 2002, når det gjelder debatten om moderniseringen av Bislett, som har havnet på høyeste politiske nivå. Vi skal få til «et spleiselag for å sikre Bislett en framtid som friidrettsarena», sier statsminister Kjell Magne Bondevik (Dagsavisen 4.7.), presset av Oslos byrådsleder Erling Lae.

«Hagen redder Bislett» er en avisoverskrift (Dagbladet 24.7.) som skisserer hvordan Fremskrittspartiet skal lokke millionvis av kroner ut av statskassa til ombygging av Bislett stadion.

Hovedstadsavisene har tatt opp saken på lederplass: Aftenpostens «Hagens Bislett» (25.7.) og Dagbladets «Bislett i ny drakt» (31.7.) går sterkt imot Bondevik/Lae/Hagens pengekrav. Dagsavisen (26.7.) og VG (27.7.) går imot Aftenpostens leder.

Redde Bislett

Hva om man så biet litt og foretok en språklig oppklaring? Hva betyr «å redde Bislett»? For Carl I. Hagen betyr det å rive og bygge nytt, med omkostninger på over halvmilliarden. Hvorfor? For å bygge en stadion med åtte løpebaner, som er det internasjonale friidrettskrav. Hva som ikke er kommet fram i debatten, er at Oslo kommune ikke har undersøkt om det lar seg gjøre å utvide fra dagens seks til de ønskede åtte løpebaner, innenfor det eksisterende idrettsanleggs ramme.

Den konsekvensutredning Friluftsetaten la fram i fjor høst legger opp til et kombinert friidretts- og fotballanlegg, med gressbane på bredde 68 meter (dagens er 63,5 meter bred). Det internasjonale minstekrav er 64 meter.

Fortiet

Omkalfatrende for utredningen burde de to brev være som Norges Fotballforbund skrev til Oslo Idrettskrets, 29.5.01 og 18.9.01., der det poengteres at de «ønsker ikke å delta i planarbeidet med Bislett stadion». Dette ble fortiet ved kommunens informasjonsmøte 14.11.01, der både generalsekretær for Oslo Idrettskrets, Børre Rognlien, og daglig leder, Rolf Nyhus, medvirket.

Når Nyhus og Rognlien terper på sine riveplaner (Aftenposten aften 9.8.02), opprettholder de sin feilinformasjon:

«Derfor må Bislett moderniseres slik at det får en idrettsflate som rommer åtte løpebaner og en gressmatte med tilstrekkelig bredde. I praksis lar ikke dette seg gjøre uten å rive dagens Bislett.» Dette siste er aldri undersøkt, nå som fotballen har trukket seg.

Oslos skattebetalere må kreve en ny, uavhengig utredning for Bislett stadion. Vår statsminister er ved å bli lurt opp i stry, ved å love et spleiselag som bygger på feilaktige premisser. Hans eget partis bystyregruppe, ved Gunnar Prestegård, går Bondevik imot og krever «Nytt Bislett innenfor dagens fasade!» (Aftenposten aften 7.8.02).

Foreldet

Bislett-diskusjonen baserer seg på en foreldet konsekvensutredning. Oslo Idrettskrets nekter å ta inn over seg Fotballforbundets beslutning. Norges Skøyteforbund har aldri mannet seg opp til å si noe om fraværet av is på den stadion som med rette ble kalt «Skøytesportens Mekka». Direkte skjemmende er det at generalsekretæren i Oslo Idrettskrets sitter i byggekomiteen for «Nye Bislett».

Et enstemmig Oslo bystyre vedtok 20.9.1999 at man skulle «utrede muligheter for å tilrettelegge for islegging av Bislett stadion». Bare vage ord om is fins i de fremlagte planer for en sommerarena. Riksantikvaren understreker Bisletts tradisjoner som helårsbane .

Miljøverndepartementet har levert arkitektoniske innsigelser. Motstanden i nærmiljøet mot riving er formidabel. Klimaforandringer tilsier at isflate for menigmann vinterstid er vel motivert. Rehabilitering er adskillige hundre millioner kroner billigere enn riving. Undertegnede skrev et innlegg på denne plass 13.6.2000, under tittelen «Oslo Idrettskrets torpederer Bislett». Rognlien og Nyhus bør skaffe seg lesebriller. Statsministeren bedre informanter.

Oslo bystyre har ikke fått fakta på bordet som gjør at saken kan tas opp til realitetsbehandling i nær fremtid.