- Bibelen forbyr bruk av pc

Foreldre på Sørlandet vil skjerme barna fra den digitale verden - og skolesjefen i Vennesla har fått en nøtt å knekke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Tett opp mot hundre prosent av foreldre og barn gleder seg over at skolene fra i høst er forpliktet til å gi de yngste generasjonene opplæring på pc og digital kompetanse. Men skolesjefen i Vennesla har fått en hard nøtt å knekke.

Foreldre til om lag 15 elever på ulike klassetrinn har krevd at deres barn må skjermes fra all undervisning på pc\'er og kunnskap som blir formidlet via skjerm.

Familiene har en streng religiøs overbevisning om at tilgang til pc\'er og andre digitale læremidler strider mot Guds ord. Og skolemyndighetene har godtatt foreldrenes ønske om at søknadene om å slippe pc skal unntas offentlighet.

Skolesjef Roy Johnsen har avvist kravet og fått støtte hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Skolen starter mandag uten at det er funnet noen praktisk løsning. Rektorene på de to skolene det gjelder skal samle foreldrene så snart skoleåret er i gang.

- Kravet er begrunnet med tolkninger av Bibelen, særlig Det gamle testamentet, slik jeg husker søknadene. Med den nye skolereformen, som gjelder fra 1. august, ser jeg ikke hvordan vi skal løse dette. Utvikling av digital kompetanse i alle ledd er et av de fem ufravikelige grunnelementene i skolereformen, sier skolesjef Roy Johnsen til Dagbladet.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Ingen sekt

Saken er spesiell. Noen familier flyttet fra Tyskland til Sørlandet for noen år siden, de fleste til Vennesla kommune. De tilhører såvidt skolesjefen vet ingen spesiell menighet eller sekt, men er grunnleggende skeptiske til den digitale utviklingen.

Fram til nå har elevene hatt fritak for å bruke pc i undervisningen, men i den nye reformen finner ikke skolesjefen noen mulighet for å innvilge den årvisse søknaden.

- Gir ikke intervjuer

Dagbladet.no var tirsdag ettermiddag i kontakt med en av foreldrene, advokat Erwin Schmalzhaf.

- Vi har aldri gitt intervjuer, og det blir nok svaret denne gangen også. Men jeg skal konferere og vurdere henvendelsen. Jeg ringer tilbake, sa Schmalzhaf.

Tre timer seinere ringer Kristiansand-advokaten med skolebarn i nabokommunen Vennesla.

-Beklager, vi gir ikke noe intervju, vi sier ikke et ord. Men lykke til med skrivingen, dere får ta det fra luften, sier Schmalzhaf på jovialt vis.

Svært lærevillige

- Jeg vil understreke at dette er svært lærevillige og positive elever og foreldre som beriker både skolene og lokalmiljøet. Aldri har noen utenlandske innflyttere lært seg så raskt norsk her på Sørlandet. Foreldrene har vist stort initiativ for å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og jobber i vanlige yrker som sykepleiere, håndverkere og advokat. Barna deltar i all annen undervisning, også KRL-faget/religion. Og de har ingen uniformering i klesveien eller på andre måter. Det er motstanden mot pc\'er og det som kan formidles på skjermer som er det grunnleggende i denne saken, understreker skolesjef Roy Johnsen.

Han har full respekt for foreldrene og barna. Det har også utdanningsdirektør Gunnar Skaar hos fylkesmannen. Heller ikke han har noen praktisk løsning på konflikten.

Unntatt offentlighet

- Begrunnelsene i søknadene er dypt personlige, og vi har etterkommet foreldrenes ønske om å unnta søknadene fra offentlighet. Vi har ikke gått inn i vurderingene som ligger bak, bare sett på de praktiske sidene. Jeg har inntrykk av at det er skepsis til all den ukontrollerbare informasjonen som ligger ute i den digitale verden, ikke nødvendigvis pc\'ene og skjermene fysisk som er problemet, sier utdanningsdirektør Skaar til Dagbladet.no.

Han kan ikke klandre lovgiverne for at de ikke har forutsett denne situasjonen.

- Vi har respekt for overbevisning, og det er klart at enkeltindividet kan komme i konflikt med storsamfunnets interesser. Personlig har jeg vanskeligheter med å se hvordan de oppvoksende generasjoner skal greie seg i et moderne samfunn helt uten kunnskap om pc-bruk. Det er vel det som er lovgivernes gode intensjon for å sikre at alle barn skal få et slikt tilbud, mener utdanningsdirektøren.

Slipper tv og video

Foreldrene har også bedt om at elevene blir skjermet for tv, film og video.

Det er innvilget uten problem i den nye skolereformen - på linje med fritak for skolegudstjenester og dans.

Stortingsrepresentant Jon Lilletun har tidligere forsøkt å \'mekle\' mellom foreldrene og skolemyndighetene - uten å lykkes. Lilletun er på ferie og var ikke tilgjengelig tirsdag.

- Håper de møter

De fleste barna er elever ved Samkom barneskole. Rektor Per Erik Malterudbakken håper at elevene møter opp til skolestart mandag.

-Det er kjempeflotte elever og foreldre. Onsdag har vi innkalt foreldrene til et møte for å prøve å finne en løsning. Det er vanskelig å forklare begrunnelsen for å slippe pc-undervisning. Dere må snakke med den selv for å få en sammenheng i argumentasjonen, poenget har visst med levende bilder å gjøre, sier Malterudbakken til Dagbladet.no.

- En av foreldrene er advokat. Går det an å drive i det yrket uten pc?

-Det skal visst ikke være noe problem. Han har en assistent som tar seg av den delen etter hva jeg er blitt fortalt, sier rektor.