Bidrag til å forstå

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  •  Tidligere justisminister Odd Einar Dørum var stolt over at den som ble valgt til ny sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, PST, var hans statssekretær fra Venstre, Jørn Holme. Holmes jobbytte fra politiker til embetsmann og sjef for landets omstridte og skadeskutte overvåkingstjeneste, ble fulgt av forventninger om en ny ryddighet, åpenhet og solid forankring i demokratiske verdier.
  •  Det er gått noenlunde bra, og Holme fortjener ros for en klar vilje til ny åpenhet på områder der balansegangen er vanskelig. PST-sjefen er kanskje ikke den fødte debattant, men det er på en måte greit. Hans oppgave er ikke polemikkens, men å bidra med fakta og nøkterne vurderinger av trusselbildet. I dagens situasjon der trusselbildet både er flytende, uoversiktlig og uforutsigelig, er det en uhyre viktig oppgave.
  •  I det siste har Holme fått kritikk for å peke på en potensiell terrortrussel fra norske statsborgere i gruppa som kalles annengenerasjons innvandrere. Kritikerne hevder at Holme har stigmatisert ei hel gruppe, uten grunn. Vi mener at kritikken er feilslått. Holmes hovedbudskap druknet i de første reaksjonene. Han presiserer det på nytt her i avisa i går, at trusselen oppstår dersom det norske samfunnet mislykkes i å integrere innvandrernes barn. En vellykket integreringspolitikk er med andre ord med på å redusere terrortrusselen i framtida.
  •  Av dette følger at de som motarbeider en vellykket integrering, bidrar til å øke terrortrusselen. I dette ligger det selvsagt ingen som helst legitimering av at frustrasjoner på egne vegne eller på vegne av en gruppe, fører til terrorhandlinger, bare en konstatering av en tilsynelatende, viktig sammenheng.
  •  Vi er enige med arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen når han peker ut deltakelse i arbeidslivet som nøkkelen til en vellykket integrering. Det er ikke bare illgjerningsmenn med innvandrer- eller såkalt fremmedkulturell bakgrunn som ned gjennom historien har vært utstøtte, ensomme og/eller arbeidsledige. PST-sjefen har i våre øyne ikke stemplet en gruppe og derved gjort livet vanskeligere for den, men bidratt til forståelsen av hvor viktig det er å fjerne all diskriminering, særlig i arbeidslivet.