Bilistene må kutte utslippene drastisk

Dette er de nye klimagrepene til regjeringen.

NY MILJØPOLITIKK: Regjeringen legger fram ny miljøpolitikk for å kutte klimautslippene. Her er miljøkravene den rødgrønne regjeringen kommer med i klimameldingen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix .
NY MILJØPOLITIKK: Regjeringen legger fram ny miljøpolitikk for å kutte klimautslippene. Her er miljøkravene den rødgrønne regjeringen kommer med i klimameldingen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix .Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Både industrien og bileiere må belage seg på å bidra til store klimakutt om regjeringen skal nå målene i klimaforliket om å kutte totredjedeler av CO2-utslippene hjemme.

I dag la regjeringen fram den nye klimameldingen.

- Målene i klimaforliket står fast, sier både statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Klimafond
Et av hovedgrepene er å opprette et eget klimafond hos Enova. Målet er å få på plass teknologiutvikling som får ned klimagassutslippene. Fondet skal gradivs økes opp til 50 milliarder kroner i 2020.

- Det er realistisk å forvente kutt tilsvarende 15-17 millioner tonn CO2 i forhold til referansebanen i 2007. Nå forsterker vi virkemidlene i klimaforliket, sier Stoltenberg.

- Dette er ingen fiks ferdig løsning. Men dersom vi bruker de virkemidlene vi åpner for å bruke, vil vi nå de djerve målene vi har satt oss, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Her er klimagrepene:

•  redusere det de gjenomsnittlige utslippene fra nye personbiler til maks 85 gram CO2 per kilometer innen 2020. 

• CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten økes med 200 kroner per tonn. Det er nær en dobling av avgiften.

Det blir ingen elektrifisering av sokkelen, slik det tidligere har vært diskutert. I stedet skal regjeringen komme med en strategi for en ny energilløsning for olje- og gassfelt som ligger i nærhetene av hverandre.

• Fordoble innsatsen på gang- og sykkelstier innen 2017.

• Øke innsatsen på jernbane, som blant annet innebærer at regjeringen legge fram en framdriftsplan for Intercity-forbindelsen.

• Tøffere krav til byggsektoren. Byggforskriften skal skjerpes ned til passivhusnåv i 2015, for deretter å bli et nullenerginivå i 2020.

• Det skal bli slutt på bruken av oljekjeler i alle husholdninger.

• Regjeringen legger opp til ny skogpolitikk med økt innsats innen skogplanteforedling, økt plantetetthet og forbud mot hogst av ungskog. I tillegg vil skogvernet styrkes.

• Øke satsingen på biogass med blant annet store anlegg for husdyrgjødsel og avfall. I tillegg vil regjeringen vurdere å bruke 3 milliarder kroner årlig på det internasjonale reinskogfondet.

• Regjeringen vil også vurdere en egen klimalov.