Bilkøer er uutryddelige

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Veiprising skal nå prøves også her i landet for å lette køtrafikken inn til de store byene. Der det fra før er bomringer, vil det ta litt tid før en slik betalingsordning kommer, men vi må regne med at myndighetene vil prøve seg også der. Køene blir jo ikke mindre med årene, og representerer både et miljøproblem og et samfunnsøkonomisk problem.
  • Ideen er naturligvis utklekket av transportøkonomer, og er deres svar på det beklagelige faktum at det ikke er mulig å bygge seg ut av køene. Det vil koste så enormt mye å dimensjonere veiene for en trafikkmengde som bare oppstår noen få timer i døgnet, at det er umulig å tenke seg politisk aksept for det. Det er antakelig lettere å godta at kollektivtilbudet er dimensjonert for å ta toppene. Tog og busser trenger som kjent vedlikehold.
  • Da gjenstår bare få andre måter å hindre kødannelser på. Mange steder har man prøvd seg med mer eller mindre frivillige påbud som fleksitid på arbeidsplassen, kameratkjøring og spesielle kjørefelt for folk som kjører sammen i bilen. Men ingen land har lyktes med slike tiltak. Da gjenstår egentlig bare veiprising, slik samferdselsministeren nå har gitt sin godkjennelse av.
  • Men det er også en høyst usikker måte å få bukt med køene på. En ting er at det rammer sosialt skjevt og at det er noen som kan kjøpe seg ut av det ved å legge utgiften på varer eller tjenester slik at forbrukerne betaler. Et annet spørsmål er hvilket prisnivå som slår ut i ønsket atferd. Det har jo alltid vist seg at folk har en tendens til å bli vant til slike avgifter, og da vil markedsmekanismen slutte å fungere som regulator. Det er utrolig hva folk er villig til å betale for å kjøre bil når bare prishoppene kommer i små porsjoner. Selv bensinprisen påvirker sammensetningen av Stortinget mer enn den påvirker folks kjørevaner.
  • Vi tror derfor at også denne løsningen på køproblemet bare vil ha kortsiktig virkning. Den vil bli raskt oppspist både av tilvenning og økt generelt trafikknivå. Bilen er nok kommet for å bli, og det samme er køene.