Billigere å ringe - billigst i byen

Store prisforskjeller og ulike tilbud vil bli resultatet når telemonopolet faller 1. januar. Det er stikk i strid med sentrumsregjeringens erklæring om likt tilbud over hele landet. Selv om prisene vil gå ned, vil teletjenestene i distriktene bli dyrere og dårligere enn i byene, spår eksperter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Uegnet oppasser

Framtida ligger i kabelen

Samferdselsminister Odd Einar Dørum har ennå ikke presentert hvilke krav regjeringen vil stille til teleselskapene som står parat til å ta opp konkurransen med Telenor fra nyttår. Det blir først klart når de nye konsesjonsvilkårene og endringene i teleloven blir presentert i slutten av måneden. Men etter det Dagbladet erfarer, vil det verken bli stilt krav om landsdekning eller hva slags type tjenester de nye selskapene skal tilby.

Sprik i regjeringen

Da Stortinget i 1996 vedtok å legge teletjenester ut på fri konkurranse, var det samtidig en målsetting at alle landets husstander skulle få et likeverdig tilbud, både når det gjaldt pris og tjenestetyper. Men fri konkurranse og likt tilbud er to hensyn som vanskelig lar seg forene. I sentrumsregjeringen står Venstre og Senterpartiet på hvert sitt standpunkt; Venstre er mest opptatt av avmonopolisering og fri konkurranse, mens Senterpartiet ønsker mest mulig regulering av distriktspolitiske hensyn. Men når både samferdselsministeren og næringsministeren kommer fra Venstre, tror ekspertene at distriktshensynet må vike.

Blir forskjeller

Det eneste virkemiddelet regjeringen har for å hindre store prisforskjeller mellom by og land, er at det fra nyttår ble innført maksimalpriser på teletjenester. Men det forhindrer ikke at det vil bli prisforskjeller mellom regioner og kundegrupper. Årsaken er at de nye teleselskapene vil konsentrere seg om de mest interessante markedene, bedriftskundene og utenlandstrafikken. Resten vil bli overlatt til Telenor, som er forpliktet til å levere teletjenester over hele landet. Det innebærer liten eller ingen konkurranse på lokalsamtaler generelt og i distriktene spesielt.

- Prisene dannes i et marked. Det er hele poenget. Derfor er det ingen grunn til å tro at prisene uten videre blir likt overalt, sier Telenor-sjef Tormod Hermansen.

Ingen krav

Jostein Fjalestad i Gemini Consulting går et skritt lenger.

- Vi kommer til å få en kraftig priskonkurranse først og fremst om de store bedriftskundene fra 1. januar. Jeg er overbevist om at det vil bli vanskelig å oppnå samme pristilbud i distriktene, sier han.

Fjalestad har ingen tro på at myndighetene vil stille krav om riksdekning slik det ble gjort da NetCom fikk sin mobiltelefonkonsesjon i 1996.

- Til en viss grad kan de bruke konsesjonsretten, men det er grenser for hvor hardt de kan håndheve dem. Fortjenesten på lokalsamtaler er allerede så lav at det er vanskelig å tjene penger. Blir kravene for strenge, vil ikke selskapene være interessert, sier han.

Han tror heller ikke myndighetene vil pålegge Telenor å la distriktene følge prisfallet.

- Det vil innebære at de pålegger Telenor en formidabel ekstraskatt. Teleselskaper skal heller ikke drive distriktspolitikk, sier han.