Billigere mat - alt annet blir dyrere

Vi får billigere mat fra neste sommer. Men nesten alt annet blir dyrere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rike barnefamilier tjener mest

Også spriten blir dyrere som følge av momsøkningen. Sentrum satte en effektiv stopp for Ap's forslag om å redusere brennevinsavgiften med 17 prosent.

Etter tøffe forhandlinger har sentrum fått gjennomslag for endringer for formidable 20 til 22 milliarder. Til sammenlikning ble Ap og sentrumsregjeringen for et år siden enige om omdisponeringer på budsjettet for 1,9 milliarder kroner.

Ettersom regjeringen ikke er villig til å gå løs på oljeformuen for å finansiere sentrumspartienes krav, har de fire partiene vært nødt til å finansiere de aller fleste budsjettendringene innenfor det opprinnelige budsjettforslagets rammer.

Forhandlerne vært nødt til å kutte med kjøttøksa.

Brennevinsavgiften er et eksempel, og i ettermiddag får vi presentert alle de andre kuttene. Med så store budsjettendringer og utgiftsøkninger vil kuttlista bli lang og merkbar.

MOMSØKNING

  • Momsreformen fører til at den generelle momssatsen øker fra 23 til 24 prosent fra 1. januar på varer og tjenester. Men fortsatt skal en del bransjer skjermes:
  • Reiseliv, kultur og kollektivtrafikk blir fortsatt unntatt fra moms. Forliket fører også til momsfritak for sirkus og fornøyelsesparker, men ikke for tivoli. Alpinanlegg blir også fritatt for moms, men det blir innført moms på helsestudioer.

SKATT PÅ UTBYTTE

  • Arbeiderpartiet satte hardt mot hardt for å sikre enighet om skatt på aksjeutbytte. Sentrum har forhandlet prosentsatsen ned fra 14 til 11 prosent. Det blir også innført et bunnfradrag på 10000 kroner. Denne skatten skal bare gjelde neste år. Fra år 2002 skal et nytt skattesystem gjelde. En av budsjettets gode nyheter for vanlige lønnstakere er at Venstre har fått gjennomslag for å utarbeide et nytt flatere skattesystem som skal redusere forskjellene mellom skatt på kapital og skatt på arbeidsinntekter. Etter planen skal dette gjelde fra år 2002.

IKKE KONJUNKTURAVGIFT

  • Sentrumspartiene ser ut til å ha vunnet kampen om konjunkturavgiften, som regjeringen satset så sterkt på. Dermed blir det ingen ting av en avgift på 1,5 prosent for arbeidsgivere og næringsdrivende.

Etter det Dagbladet får opplyst, ser det ut til at investeringsavgiften blir fjernet fra 2002.

STØRRE UTGIFTER

Sentrum har også sørget for en påplussning på 1,25 milliarder friske oljekroner for å dekke kommunenes økte pensjonsforpliktelser. Det er også blitt bestemt å utrede et gjelds-sanerings-program for kommuner med store økonomiske problemer.

Partene er også blitt enige om å bruke ytterligere 1,5 milliarder kroner til andre gode formål, blant annet forskning og universiteter. Dette gjøres ved kutt og omprioriteringer andre steder i budsjettet.

Sentrumspartiene har også sørget for at neste års strømregning blir dyrere etter at de fikk gjennomslag for å øke el-avgiften med 2,5 øre pr. kWh. I Ap-regjeringens forslag til statsbudsjett var økningen satt til 1,5 øre per kilowatt time.