Billigere matvarer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Landbruksminister Kåre Gjønnes vil ha en landbrukspolitikk for hele verdikjeden fra jord til bord. I dette ligger et ønske om en sterkere fokusering på forbrukernes behov og noe mindre på bøndenes. Han vil ha ned prisene på matvarer for å blidgjøre prisbevisste kunder. Samtidig vil han opprettholde et aktivt landbruk over hele landet. Det vil han gjøre ved å legge bedre til rette for de som satser på bondeyrket, og ikke bare har det som attåtnæring. Det vil nødvendigvis føre til færre småbruk.
  • Dette skal oppnås ved å redusere jordbruksavtalens målpriser, og ved å gi bøndene et inntektsfradrag på 36 000 kroner som skal kompensere for lavere priser og ved å omfordele tilskudd fra små til større bruk. Et annet forslag i meldingen er å heve konsesjonsgrensen fra 5 til 15 dekar ved erverv av bebygd eiendom. Boplikten foreslås doblet fra fem til ti år, og det offentliges forkjøpsrett etter konsesjonsloven foreslås opphevet.
  • Slik går KrF-statsråden Ap, Høyre og Frp forsiktig i møte. Han har valgt ikke å provosere stortingsflertallet og har heller tatt basketak med Sp innad i regjeringen. EØS-avtalens fremste forkjemper på begynnelsen av nittitallet viser igjen sin realitetssans. Hans forslag er i tråd med flertallets vilje og tidas trender, men er på ingen måte noen revolusjon eller rasering av landsbygda. Det er bare en forsiktig omstrukturering. Fortsatt vil Norge ha et småskalajordbruk som aldri vil kunne konkurrere med kornkamrene på kontinentet.
  • Spørsmålet er om Gjønnes reformforslag går langt nok. Milliardoverføringer og relativt høye matvarepriser hviler på at folk flest aksepterer dem. Landbruksmeldingen har som motto at fornøyde forbrukere er bondens beste venn. Samtidig er det nødvendig å overbevise forbrukerne om at fornøyde bønder, levende distrikter og spredt bosetting, er i deres interesse. Det kan synes vanskelig i en tid da nordmenn drar i hopetall til Sverige og Danmark for å få litt billigere flesk.