Billigere vin og sprit

Statsminister Kjell Magne Bondevik blir sittende - og han gjør det ved å gjennomføre en konsekvent liberalisering av norsk alkoholpolitikk. Vin og sprit blir billigere. Det statlige vin- og spritselskapet Arcus privatiseres.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KVELDENS VIN-ER: Statsminister Bondevik har klart å hale et budsjett i land, men det gir hamog KrF en bakrus å måtte akseptere billigere sprit.

Nylig har regjeringen gått inn for å åpne 40 nye pol-utsalg. Og om kort tid vil regjeringen provosere fram et stortingsvedtak om selvbetjening på polet.

Et historisk forlik ble inngått på statsministerens kontor i natt: Alkoholavgiftene for både vin og brennevin kuttes med fem prosent i forhold til budsjettet.

Motvillig Bondevik

Fra dagens prisnivå gir det en nedgang på 1,7 prosent. At det skulle skje under en statsminister fra Kristelig Folkeparti hadde de færreste ventet.
Det skal ha vært klar motvilje å spore hos Bondevik, men han kan i allefall forsvare seg med at han har avholdsfolket på sin side. Alkoholavgiftene skal heller ikke prisjusteres, og avgiftslettet gir en staten 80 millioner kroner mindre i kassa neste år.

Det blir heller ikke økninger i avgiftene for:

 • Tobakksavgift, dermed blir prisnivået det samme som før på rullings og snus.
 • Bilavgift
 • El-avgift
 • Ingen fridag blir fjernet

Forpliktet seg

 • Kontantstøtten for ett og to-åringer er sikret fram til og med år 2000 gjennom nattens avtale. Dermed har de fem partiene forpliktet seg til å samarbeide om budsjettet også neste år, med mindre Ap skifter mening. Det er ikke sannsynlig.

Det er enighet om at småbarnstillegget skal kuttes med 680 millioner kroner. Det er fortsatt visse uklarheter med hensyn til hvordan kuttene skal gjennomføres, om tillegget kun skal tas fra dem som ikke har barn med heldagsplass i barnehage.

Fjernet

Regjeringens forslag i statsbudsjettet til økte skatter er for det aller meste fjernet:

 • Særfradraget for pensjonister kommer tilbake til 17640 kroner
 • Rederibeskatningen økes ikke, men tonnasjeavgiften økes som foreslått.
 • Refusjonsordningen for sjømenn opprettholdes på dagens nivå
 • Delingsmodellen for småbedrifter blir ikke endret
 • Konjunkturavgiften innføres ikke
 • Skatteprosenten økes ikke fra 28 til 29 prosent
 • Aksjerabatten forblir uendret

Milliardkutt

Budsjettforliket som ble snekret i natt kutter milliardbeløp i offentlig sektor. For å få til en nulløkning i skatter og avgifter, må forliket dekke inn 2,4 milliarder kroner. Dette skal gi deg lavere rente.

Et budsjettforlik som gir en nulløkning av skatter og avgifter, kombinert med reelle kutt i offentlig sektor var mange økonomers oppskrift for å få tilliten til norsk økonomi tilbake.
Blant annet IMF - Det internasjonale pengefondet og Norges Bank har ment at det ville være langt gunstigere for norsk økonomi om innstrammingen i større grad ble tatt ved utgiftskutt. Slik vil krona styrkes og renta gå ned

Budsjettforliket står i klar kontrast til Bondevikregjeringens statsbudsjett, hvor skatte- og avgiftsøkningene utgjorde størstedelen av innstrammingen på ni milliarder kroner.

Kuttene

Siden er regjeringens ambisjoner om innstramming redusert til 7,8 milliarder kroner. Det nivået er beholdt i avtalen som ble inngått i natt, fikk Dagbladet bekreftet.

 • 640 millioner kroner skal tas fra departementene, men ingenting skal tas fra justis- og forsvarsdepartementet.
 • Satsinger i distriktene kuttes med 500 millioner kroner,
 • 100 millioner kroner skal kuttes i arbeidsmarkedstiltak
 • 125 millioner kroner til skolefritidsordning fjernes
 • 370 millioner kroner i fagforeningsfradrag kuttes ut. Det betyr at du får mindre fradrag for fagforeningskontigent på selvangivelsen, det vi si en halvering Også NHO-kontigenten kuttes tilsvarende.
 • 100 millioner kroner kuttes i bistandsmidler
 • 200 millioner kroner kuttes i rammeoverføringer til kommunene.
 • 80 millioner kroner tas ved at fastlegereformen utsettes
 • Utgifter til Folketrygden skal ned med 200 millioner kroner
 • Utgifter til næringsfond kuttes med 100 millioner kroner

Privatiserer Arcus

De fem partiene har inngått en avtale som forplikter til økte utgifter ved behandlingen av revidert budsjett til våren. Her er det enighet om at alle politistudentene skal sikres jobb fra høsten, samt en økt satsing på justissektoren.

Også Forsvaret lå an til å få mer, men det var uklart om det kan bli en reell økning.

I tillegg ligger det trolig bindinger til økte utgifter til helse, hvor egenandeler, eldrereform og minsteinntekt for å få rett til sykepenger er sentralt.

Fremskrittspartiet og Høyre har fått regjeringen med seg på å privatisere Arcus og Ventura fullt ut. Arcus er det tidligere Vinmonopolet, utenom salgs- og filiadelen.

For Telenor er det enighet om delprivatisering, og det er også presisert i avtalen at tele-kjempen skal børsnoteres. Ut fra Telenors behov for kapital, kan det ventes at partiene etterhvert blir enige om å selge ut 33 eller 49 prosent i det private markedet.

Telenor er verdsatt til omlag 45 milliarder kroner, så det ligger an til et stort antall friske milliarder inn i statskassen, men dette får neppe virkning for neste års budsjett.

Den som er aller gladest for dette er Telenor-sjef Tormod Hermansen. Han har sloss for en privatisering av Telenor i lang tid.