Biskop sier ja til lesbisk prest

Biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland lar kapellan Anniken Urianstad beholde jobben i Målselv. Hun skal inngå partnerskap i nærmeste framtid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Urianstad er i dag fungerende vikarprest i Indre Troms prosti.

- Jeg har vurdert saken nøye og kommet til at hun fortsetter som vikarprest fram til sommeren, og går tilbake til stillingen som kapellan i Målselv, sier Kjølaas.

Kjølaas viser til at et flertall i menighetsrådene i Målselv og prosten i Indre Troms prosti mener at Urianstad bør gå tilbake til stillingen som kapellan.

- I denne saken er det gjort en individuell vurdering. Her dreier det seg ikke om en nytilsetting, men om et krevende arbeidsgiveransvar som bispedømmet har til Urianstad. Hun har vært ansatt som menighetsprest i 13 år, og har hatt biskopens tillit, sier Kjølaas.

Kjølaas har tidligere sagt at det må være rom for å la homofile som lever i et formalisert livslangt partnerskap inneha vigslede stillinger.

Han viser til at Kirken skal arbeide med homofilispørsmålet i Lærenemnda.

- Etter min mening vil det være uheldig å kunne få en avskjedssak knyttet til dette spørsmålet mens homofilisaken er til teologisk utredning, sier Kjølaas.

Han understreker at biskopen ikke har myndighet til verken ansettelse eller avskjed av prester. Den myndigheten har bispedømmerådet.

(NTB)