Full splittelse: - Det har lenge vært kjent at det er nødvendig å øke kapasiteten, men det har vært sterk uenighet i bitcoin-miljøet om hvilken metode som er best. Resultatet av striden har nå endt med en splittelse, sieradvokat Carine Røkenes i Deloitte.
Full splittelse: - Det har lenge vært kjent at det er nødvendig å øke kapasiteten, men det har vært sterk uenighet i bitcoin-miljøet om hvilken metode som er best. Resultatet av striden har nå endt med en splittelse, sieradvokat Carine Røkenes i Deloitte.Vis mer

Bitcoin endte med splittelse - og et skatteproblem

I begynnelsen av august ble det gjennomført en splitt (hardfork) i kryptovalutaen bitcon. Bakgrunnen var en strid som har pågått i lengre tid mellom to steile fronter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Finansavisen: Ifølge advokat Carine Røkenes i Deloitte har programvaren bak bitcon, av sikkerhetsmessige årsaker, innebygget en begrensning av størrelsen på hver blokk som mines og som igjen begrenser antall transaksjoner som kan utføres pr. sekund.

– Frem til for snart en måned siden var maks antall transaksjoner syv pr. sekund. Det har lenge vært kjent at det er nødvendig å øke kapasiteten, men det har vært sterk uenighet i bitcoin-miljøet om hvilken metode som er best. Resultatet av striden har nå endt med en splittelse, sier Røkenes.

To løsninger

En foreløpig majoritet av minere har valgt en løsning som endrer måten transaksjoner verifiseres på. Den nye løsningen er kalt for «segregated witness», forkortet «segwit» og er gjennomført ved en software-oppdatering på minerene. Et mindretall har gått for en annen løsning hvor de i stedet miner videre med den opprinnelige bitcoin softwarekoden, men hvor størrelsen pr. blokk er økt.

Dette gir ifølge Deloitte-advokaten rom for flere transaksjoner pr. blokk og øker derfor kapasiteten.

– Resultatet er at vi har fått to versjoner av den opprinnelige blokk-kjeden som frem til splitten er helt lik, men som fra splitten og utover vil leve separat. Den versjonen som har valgt å implementere segwit kalles fortsatt for bitcoin, mens den andre omtales som bitcoin-cash.

Alle som var eiere av bitcoin før splittelsen vil nå være eiere av like mengder bitcoin og bitcoin-cash. Ettersom blokk-kjeden nå eksisterer i to versjoner vil den enkelte ha fått doblet antallet coins som vedkommende opprinnelig eide.

– Verdien av de to versjonene av bitcoin er avhengig av levedyktigheten og den totale oppslutningen rundt hver versjon. Foreløpig lever begge versjoner i beste velgående. Bitcoin cash startet på 300 dollar og har i løpet av de tre første ukene variert i pris helt opp til 900 dollar. Bitcoin på sin side har i samme periode økt over 50 prosent i verdi til over 4.000 dollar per coin, sier Røkenes.

Skattemessige problemstillinger

Bitcoin-ekspert Carine Røkenes mener at bitcoin-splitten reiser en interessant skattemessig problemstilling. Skatteetaten har for lenge siden konkludert med at handel med kryptovaluta er skattepliktig inntekt. For privatpersoner som investerer i kryptovaluta utenfor næringsvirksomhet, vil gevinst eller tap ved hver transaksjon beregnes av en sammenlikning av kostpris og salgspris. Nå har det imidlertid oppstått et spørsmål om hvilke coins din opprinnelige kostpris hører til; bitcoin eller bitcoin cash?

Les også: - Kanskje verdens første globale pyramidespill?

– Mange vil kanskje hevde at kostprisen er knyttet til det som fremdeles heter bitcoin. Bitcoin-cash, som du har fått som følge av splittelsen, vil i så fall ha en kostpris på null kroner, sier Røkenes.

Denne løsningen er imidlertid ikke helt opplagt med tanke på at de to versjonene på splittelsestidspunktet er helt like og har hver sin helt like kopi av blokk-kjeden.

– Kostprisen kan altså like gjerne tilhøre bitcoin-cash som bitcoin. Det er for øvrig bitcoin-cash som er den opprinnelige bitcoin, eller i alle fall den versjonen som kjører den opprinnelige softwareløsningen.

Et alternativ vil kunne være at kostprisen splittes likt mellom bitcoin og bitcoin-cash, omtrent som ved splitt av aksjer.

– Det vil i så fall ha ganske stor betydning for gevinstberegningen, ettersom det foreløpig er ganske stor kursforskjell på de to kryptovalutaene.

Kostprissplitt?

En løsning med splitt av kostprisen er ifølge Røkenes langt fra opplagt. En slik løsning vil kunne få ganske negative konsekvenser hvis for eksempel den ene versjonen etter splittelsen helt går tapt eller legges ned.

– Det er ikke utenkelig dersom den mister oppslutning og ingen lenger miner den. I så fall måtte en privat sparer fått tapsfradrag for den halvparten av kostprisen som er gått tapt, men dette er det ikke sikkert skatteetaten vil akseptere. Et slikt tap kan også i noen tilfeller være vanskelig å dokumentere, da du krever tap for coins som kan være flyttet rundt i en blokk-kjede som ikke lenger eksisterer, sier hun.

Bitcoin er ikke den første kryptovalutaen som opplever en slik hardfork.

Skatteyter er ansvarlig

– Kryptovalutaen Ethereum stod ovenfor en lignende splitt i juli 2016 som endte med å skape Ethereum og Ethereum Classic. Begge valutaene lever i dag og den samme problemstillingen rundt skatt er også aktuell for personer som eide ether tokens før splitten.

Les også: Bitcoin - trolig en boble

Etter den nye skatteforvaltningsloven er det skattyteren selv som er ansvarlig for å oppgi riktig sum gevinst eller tap i skattemeldingen. Det er altså i første omgang skattyter selv som må forsøke å gjøre seg opp en mening om hvordan gevinst eller tap ved salg av kryptovaluta skal beregnes.

– Står du ovenfor en slik innrapportering til skatteetaten, vil jeg oppfordre til å gi skatteetaten tilleggsopplysninger om hvordan du har foretatt beregningen. Dersom skatteetaten er uenig i din beregning og i tillegg mener at du har gitt feil eller ufullstendige opplysninger, er det høy risiko for tilleggsskatt.

Ettersom splitten i ethereum skjedde i 2016 er det ikke helt utenkelig at spørsmålet om splitt av kostpris kommer opp i forbindelse med likningen for 2016.

– Kanskje vil skatteetaten da komme med informasjon om sitt syn på problemstillingen, som dermed kan gi veiledning i spørsmålet, sier Carine Røkenes.