Bjarkøy-kvinnen frikjent

TROMSØ/OSLO (Dagbladet): Juryen i Hålogaland lagmannsrett frikjente i dag den 32 år gamle kvinnen som i fjor ble dømt for å ha tatt livet av sin 19 dager gamle sønn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Juryens kjennelse er lagt til grunn, og det blir avsagt en frifinnelsesdom klokka 13.30 i dag.

De tre fagdommerne brukte bare ti minutter på å bestemme seg for at juryens kjennelse skulle tas til følge.

Kvinnens forsvarer Harald Stabell gir etter frikjennelsen uttrykk for en viss overraskelse over resultatet. Spesielt etter at førstelagmann Gaute Gregussons rettsbelæring kunne tolkes i retning av at politiets tekniske bevis måtte få langt større vekt enn genforsker Nina Øyens funn av en hittil ubeskrevet genmutasjon i kvinnens sønn.

- Lagretten begrunner ikke sin kjennelse. Men jeg vil tro at særlig Nina Øyens grundige gjennomgang av genmutasjonen som kan føre til plutselig spedbarnsdød, kan ha vært med å få fram tvil, sier Stabell til NTB.

Han sier at det foreløpig ikke er aktuelt å vurdere erstatningssøksmål.

- Dette har vi til nå ikke vurdert, sier Stabell som karakteriserer Bjarkøy-saken som «unik» på mange områder.

Bare utgangspunktet, der en mor blir mistenkt for å ha tatt livet av fire barn, er enestående i Europa. Under rettssaken i Tromsø er også ytterpunktene for dagens genforskning trukket inn som moment for å så tvil om skyld.

- Det er kanskje mulig at belysningen i denne saken av genfeil som mulig årsak til krybbedød kan være med å lette trykket for enkelte foreldre som opplever den ufattelige tragedien det er å miste sitt barn, sier Stabell.

I utgangspunktet var den 32 år gamle kvinnen siktet for drap på fire av sine barn, men tiltalen ble redusert til forsettelig drap på sønnen Nikolai (19 dager).

Kvinnen har tidligere erkjent drapsforsøk mot barnet, men hevdet at dette skjedde to dager før han døde. 4. juni 1999 ble kvinnen dømt til seks års fengsel av Trondenes herredsrett.

Hun har hele tida sagt at hun er uskyldig.