KRITISERER DAGBLADET: Politikere i Bydel Bjerke i Oslo støtter bydelsadministrasjonen og er ikke tilfreds med Dagbladets dekning.  Foto: Hans Arne Vedlog 
KRITISERER DAGBLADET: Politikere i Bydel Bjerke i Oslo støtter bydelsadministrasjonen og er ikke tilfreds med Dagbladets dekning.  Foto: Hans Arne Vedlog Vis mer

Bjerke-politikere reagerer mot Dagbladet: - Ren trakassering

Politikere i Bydel Bjerke i Oslo mener bydelsledelsen er blitt utsatt for urimelig press over lang tid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I en pressemelding, enstemmig vedtatt i ekstraordinært møte i Bjerke bydelsutvalg tirsdag denne uka, uttrykker gruppelederne i bydelsutvalget «sin støtte til administrasjonens arbeid med flere saker som har vært omtalt i Dagbladet» (Les hele pressemeldinga i egen boks i denne artikkelen).

- Politikerne i Bydel Bjerke støtter bydelens ledelse og øvrige ansatte i deres arbeid for utsatte brukere. Som politikere oppfatter vi at ledelse og ansatte opplever medieomtalen i Dagbladet og på Facebook som trakassering. Det er alvorlig, heter det i pressemeldinga.

Oslo kommunes internrevisjon har tittet Bydel Bjerke i kortene, etter Dagbladets avsløringer i fostermors-saken og Villa Eik-saken.

Måtte tåle kritikk

I forrige uke ble internrevisjonens rapport offentliggjort, og oslobydelen måtte tåle kritikk.

Pårørende har meldt fra om en bydelsledelse som ikke setter brukerne i sentrum, og internrevisjonen mener det kan stilles spørsmål ved om bydelen anerkjenner pårørende som en positiv ressurs.

De ansatte har meldt om en ledelse som ikke er mottakelig for konstruktiv kritikk og beskriver en situasjon hvor ansatte er redde for å melde om avvik i frykt for reprisalier.

- Vi tar anbefalingene fra revisjonen alvorlig og venter at administrasjonen legger fram forslag til tiltak for bydelsutvalget høsten 2016, heter det i pressemelinga fra Bjerke-politikerne.

Bydelsutvalget hevder at det «ikke er samsvar mellom internrevisjonens rapport og omtalen av den».

- Bydel Bjerke er med utgangspunkt i fosterhjemsaken og andre saker blitt framstilt på en måte som vi, som kjenner bydelen, ikke kjenner oss igjen i. I den omtalte fosterhjemssaken er tilsyn med bydelen avsluttet uten merknader fra Fylkesmannens side. Ny verge er oppnevnt, skriver bydelsutvalget.

Dette er ikke riktig. Fylkesmannen i Oslo og Akershus opplyser Dagbladet om at tilsynssaken de har åpnet mot barneverntjenesten i Bydel Bjerke som følge av fostermorsaken fremdeles er under arbeid. Konklusjon vil tidligst falle mot slutten av juli.

KRITISK: Leder Bjørn Arild Lundberg i Bjerke bydelsutvalg. Foto: NTB Scanpix
KRITISK: Leder Bjørn Arild Lundberg i Bjerke bydelsutvalg. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Leder i Bjerke bydelsutvalg, Bjørn Arild Lundberg (Ap), ønsker ikke å svare på hvordan de kan skrive at tilsynet har avsluttet denne saken uten merknader, når dette ikke stemmer.

Lundberg ønsker heller ikke å besvare Dagbladets spørsmål knyttet til det som framkommer i internrevisjonens rapport.

Bydelsutvalgslederen viser til at bydelsutvalget har hatt møte med bydelens ledelse , de tillitsvalgte og hovedverneombudet.

- Deretter valgte samtlige medlemmer å utarbeide en pressemelding som alle undertegnet, sier Lundberg som forøvrig henviser til pressemeldinga.

- Urimelig press

Bjerke bydelsutvalg fastholder at bydelens ledelse har fått for hard medfart i Dagbladet.

- Bydelens ledere har gjennom lang tid vært utsatt for urimelig press. Som politisk ansvarlige finner vi den massive omtalen av bydelens ledelse som ren trakassering og stiller oss undrende til hva den egentlige agendaen er, heter det i pressemeldinga.

I forrige uke ragerte byråd for eldre-, helse- og sosiale tjenester i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV), kraftig på hva internrevisjonen har avdekket.

- Jeg reagerer på det som avdekkes i rapporten. Mye av det internrevisjonen påpeker her er helt uakseptabelt, og viser en ledelseskultur vi absolutt ikke skal ha i Oslo, uttalte byråden.

Angriper byråden

Bjerke bydelsutvalg er særdeles lite fornøyd med hvordan Thorkilsen og hennes avdeling har håndtert saken.

- Videre finner vi det underlig at bydelens ledelse ikke blir ivaretatt av sine overordnede i Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester. Det være seg både av den politiske så vel som den administrative ledelse, skriver bydelsutvalget.

Thorkildsen står ved det hun har sagt og gjort i saken.

- Dette endrer ikke min tilnærming til saken. Både internrevisjonen, Helsetilsynet og Velfersetaten kommer med klar og til dels sterk kritikk, og jeg er bekymret for hvordan pårørende, spesielt pårørende for funksjonshemmede, blir møtt i bydelen og for hvordan de mest hjelpetrengende blir ivaretatt. Vi følger opp dette videre. Jeg har mange spørsmål jeg ønsker å stille Bjerke bydelsutvalg, sier Inga Marte Thorkildsen til Dagbladet.