I BRUSSEL: Hanne Bjurstrøm snakket om arbeidslivsutfordringer i krisetider i Brussel denne uka.  Foto: Øistein Norum Monsen/DAGBLADET.
I BRUSSEL: Hanne Bjurstrøm snakket om arbeidslivsutfordringer i krisetider i Brussel denne uka. Foto: Øistein Norum Monsen/DAGBLADET.Vis mer

Bjurstrøm i Brussel-dragkamp

Arbeidsministeren mener hun kjemper for den nordiske modellens framtid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BRUSSEL (Dagbladet): Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm møtte representanter for EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel i går, for å legge fram Norges syn i uenigheten om norske forskrifter for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Bjurstrøm mener det norske regelverket hindrer sosial dumping, ved at entreprenører fra andre europeiske land må forholde seg til norske vilkår ved arbeid utført for offentlige instanser i Norge. ESA mener Norge ikke kan skille mellom privat og offentlig sektor, og mener innføring av en nasjonal minstelønn eller en almenngjøring av tariffavtalen vil være en bedre løsning. Slike løsninger vil svekke fagbevegelsen, og dermed den norske arbeidslivsmodellen, mener Bjurstrøm.
-Vi opplever iblant at det kan være vanskelig å forklare hva den nordiske modellen går ut på, sier Bjurstrøm.
- Er vi tjent med at det som er en av de mest suksessfulle sosiale modellene vi kjenner til skal måtte endres? Dette er en prinsipiell sak for Norge, som handler om forholdet mellom fagbevegelsen og EU-retten. Nå har vi lagt fram Norges holdning for ESA, og de tar saken videre.
Forslaget Bjurstrøm nå har lagt fram har tatt høyde for noe av den opprinnelige kritikken fra ESA. Hvis overvåkingsorganet likevel ikke godtar Norges ståsted, kan saken gå til EFTA-domstolen. Ti EU-land er i en tilsvarende situasjon som Norge.

Kritiske tilstander
I Brussel møtte Bjurstrøm også lederen for den europeiske faglige samorganisasjonen ETUC, Bernadette Ségol, som var bekymret for den økende tendensen blant fagorganiserte til å tvile på det europeiske prosjektets evne til å ivareta arbeidstakeres rettigheter. Krisetiltakene som varsles kan oppleves som overstyring fra EU, mener Ségol. Ségol selv mener det er viktig å stå fast ved det europeiske fellesskapet, men er klar på at fagbevegelsen må bli hørt i større grad, i følge Bjurstrøm.
-Vi gjorde det klart at vi også står fullt og helt bak det europeiske fellesskapet som EØS-land, sier Bjurstrøm, i nokså skarp kontrast til utspill fra Fremskrittspartiet om at Norge nå står i fare for å bli «Europas trygdekontor».
- Det er en helt feilaktig framstilling. Slike utspill er uttrykk for en veldig uheldig oss-og-dem-holdning hverken Norge eller Europa trenger nå, sier Bjurstrøm.