Blå bygerilja

Foran årets landsmøte i Bergen, som ikke er Høyre-styrt og som ligger nederst på NHOs trivselsrangering av landets seks største byer, har Den blå bygeriljaen i Høyre organisert seg bak Oslo-formann Per-Kristian Foss i en rolle som gjør nestlederen i stortingsgruppa fortjent til karakteristikken «det kjente dobbeltmenneske». Den har hittil vært forbeholdt forfatteren Rasmus Rebell personlig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Dusteforbundet beskjeftiget Rasmus Rebell seg også med politikk på riksplan. Blant annet skaffet han seg den første narresmokken for politisk annerledes tenkende som Arbeiderpartiet planla å innføre skatt på. Det ble som kjent ingen suksess, og restopplaget var på 3 500 999 smokker. Dagens dobbeltmenneske, Per Kristian Foss, la tidlig i går morges fram Den blå bygeriljaens manifest for «den urbane livsform med mangfoldige arbeids- og utdannelsesmuligheter, et variert kulturliv, nye opplevelser, gode rekreasjonsmulgiheter og toleranse for ulike livsstiler». Det skjedde parallelt i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger Kristiansand og Tromsø. Bygeriljaen forsøker nå først å få Høyres landsmøte til å stille seg bak kravene til det gode liv i sentrale strøk, og deretter går e-posten til Høyres stortingsgruppe der Per Kristian Foss er parlamentarisk nestleder, og altså både avsender og mottaker av denne urbane resolusjonen.

  • Siden landsmøtet i fjor har Den blå bygerilajen organisert seg som en gruppe bestående av ordførerne i de fire storbyene der partiet har makta, pluss opposisjonslederne i Bergen og Tromsø der Arbeiderpartiet inntil videre styrer. Helge Ole Bergesen som er formann i Stavanger Høyre, forsøkte i fjor å få støtte til en bypolitisk profil for partiet, men nådde ikke fram. Partileder Jan Petersen brukte mest tid i sin tale til delegatene på en historie om Høyreordføreren på Vestlandet som hadde vist ham alle punktene på veien fra flyplassen til møtelokalet som trengte sikring mot ras. Petersen beskjeftiget seg i det hele tatt lite med bypolitikk spesielt og svarte at Høyre hadde «en politikk for hele landet» da jeg spurte ham direkte. Men i inneværende periode er det i storbyene Høyre har makt. Ved forrige stortingsvalg fikk Høyre 14,3 prosent av stemmene og har fristet en litt maktesløs tilværelse utenfor regjeringskontorene, mens partiet fikk 21,3 prosent ved fylkestingsvalget i fjor og sikret seg fortsatt byrådsmakt i Oslo, fortsatt ordfører i Trondheim, Kristiansand og Stavanger med støtte fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.
  • 40 prosent av landets befolkning bor i kommuner styrt av Høyre. Den blåmelerte bygeriljaen skriver at tre fjerdeler av befolkningen i fedrelandet nå bor i byer eller tettsteder med mer enn 2000 innbyggere, og at all befolkningsvekst i landet siden 1960 er kommet i byer og tettsteder med over 8000 innbyggere. Flest er kommet til Oslo og kommunene rundt. For her er det andre hovedpoenget i resolusjonen som skal sikre økt oppslutning om partiet: Byen er sentrum og drivkraft i en byregion, men er samtidig systematisk underrepresentert i de valgte organer og diskriminert når det gjelder tildeling av statlige midler til både idrett, kultur og andre ting. I det hele tatt bør byen få beholde mer av de skattemidler som drives inn av dens innbyggere, slik at man der kan løse sine egne problemer som for eksempel skapes ved at ungdom og andre i drift kommer til sentrum fra periferien og belaster sosialbudsjettene.
  • Det bypolitiske manifest er bevisst uklart på punktet som gjelder byenes underrepresentasjon på Stortinget. Skal Høyre gå inn for flere mandater fra byene ved at antallet representanter økes, eller skal distriktene miste noen? I det siste tilfellet er det vel riflering og ikke bygerilja som blir slått rundt Stortinget. Det er klart flest elgjegere i de grisgrendte strøk. Til tross for den klare flyttestrømmen, har det hittil ikke vært populært å prioritere for eksempel ny trafikkmaskin i Bjørvika framfor, ja nettopp, rassikring på Vestlandet. Høyre kan få bruk for alle dobbeltmennesker partiet rår over.

halvor.elvik@dagbladet.no