Blå Kors slår alarm. Mener regjeringen overser illevarslende forskning

Regjeringen vil utvide utsalgstidene for alkohol. Det kan få alvorlige konsekvenser, ifølge generalsekretær Jan Elverum.

VIL ØKE ÅPNINGSTIDENE: Solberg-regjeringen, her representert ved Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (Venstre) og statsminister Erna Solberg (Høyre) selv, går inn for utvidede salgstider for alkohol. Foto: John Terje Pedersen / Dagbladet
VIL ØKE ÅPNINGSTIDENE: Solberg-regjeringen, her representert ved Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (Venstre) og statsminister Erna Solberg (Høyre) selv, går inn for utvidede salgstider for alkohol. Foto: John Terje Pedersen / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Søndag ettermiddag presenterte Erna Solberg (Høyre), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (Venstre) sin nye regjeringserklæring.

Utgangspunktet for erklæringen er seks store utfordringer som Norge må løse, sa Solberg: Omstilling av norsk økonomi, å oppfylle Norges klimaforpliktelser, å lage et inkluderende arbeidsliv, redusere fattigdom og innføre et «integreringsløft».

- Disse seks utfordringene må vi løse i et generasjonsperspektiv, slik at vi legger et solid fundament som regjeringen kan bygge videre på, forklarte statsministeren.

Her kan du lese regjeringserklæringen i sin helhet

Skuffer Blå Kors

Allerede har det kommet en rekke reaksjoner på det de tre partilederne la fram.

At regjeringen planlegger å utvide salgstider for alkoholsalg, både i butikk og på Vinmonopolet, faller ikke i god jord hos Blå Kors.

I dag må butikkene stenge salget seinest klokka 18.00 på lørdager og klokka 20.00 på hverdager. I tillegg åpner den nye blågrønne regjeringen for at Polet kan følge åpningstidene fastsatt i kommunene.

- Vi synes det er veldig skuffende at de liberaliserer alkoholsalget. Med en sånn politikk vil problemene øke, sier Jan Elverum, organisasjonens generalsekretær, til Dagbladet.

- Setter ikke barna først

Blå Kors mener regjeringen ikke tar hensyn til en rekke forskningsrapporter, deriblant en som omhandler effektene av et et økt konsum av alkohol.

Samtidig finner en rapport fra Folkehelseinstituttet en sammenheng mellom økt tilgjengelighet, økt konsum og økt voldsomfang.

«Foreldres rusmiddelmisbruk kan svekke omsorgen for, og tilknytningen til barna. Misbruk av rusmidler er imidlertid ofte del av et større problembilde der psykososiale vansker, sosioøkonomiske faktorer og relasjonsproblemer spiller inn og påvirker barna», heter det videre i rapporten.

- Synes du at regjeringen ved dette vedtaket viser omsorg for de som sliter?

- Det er jo ikke de 90 000 barna som har minst én forelder som som har et alkoholproblem de setter først. Hvis det hensynet ble prioritert, ville de nok lagt opp til en annerledes politikk, mener Jan Elverum.

Blå Kors-generalsekretæren er likevel ikke utelukkende negativ til regjeringens politikk.

- Det er bra at de satser på mer behandling, økt oppfølgingstilbud og et lavterskeltilbud for mindreårige. Det er også bra at de vil samarbeide mer med frivillige organisasjonene. Denne politikken henger imidlertid ikke sammen med de utvidede åpningstidene, sier generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors til Dagbladet.

Fornøyd NHO-leder

NHO-leder Kristin Skogen Lund er langt mer fornøyd med næringslivspolitikken regjeringspartene la fram tidligere i dag.

- Regjeringserklæringen er et godt grunnlag for et konstruktivt samarbeid med Erna Solbergs nye trepartiregjering. Her skisseres grep for jobbskaping som er bra for Norge, sier Skogen Lund, ifølge NTB, og legger til:

- De tre partiene løfter fram tiltak for inkludering, vekst og omstilling, klimaløsninger, kompetanse, digitalisering, modernisering og et velfungerende arbeidsmarked.

Får klimaros

Den nye regjeringen får også ros for sin planlagte miljøpolitikk.

- Det er viktig at regjeringens ser at klimapolitikken må bidra til klimaløsninger som kutter store utslipp globalt - samtidig som vi styrker norsk økonomi og konkurranseevne, skriver Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO, i en e-post til Dagbladet.

- Det er svært positivt at regjeringen vil åpne for at Oljefondet kan investere i unotert fornybar energi. Det vil kreve store mengder kapital dersom verden skal nå Paris-målene, sier Holm.

- Savner mer konkret politikk

Marius Holm er fornøyd med det grønne skatteskiftet beskrevet i regjeringserklæringen, og framhever signalet Solberg-regjeringen sender med tanke på målet om utslippsfri transport.

Dette blant annet gjennom forlengelse av avgiftsfritak for elbil.

- Vi savner imidlertid mer konkret politikk for utslippsfri tungtransport, sier Holm.

Søndag gikk SV ut og beskrev Venstres grønne politikk med lite smigrende ordelag. Partiets fungerende leder, Kirsti Bergstø, mente at det var en selvfølge at Lofoten og andre sårbare områder blir fritatt for oljeboring.

- Klimapolitisk dråpe

Like fordømmende er ikke Anja Bakken Riise. Hun er leder i Framtiden i Våre Hender, og sier følgende om Venstres midlertidige verning av Lofoten:

- Venstre skal ha ros for å ha vernet Lofoten og andre sårbare områder. Men dette kan fort bli en klimapolitisk dråpe i havet om oljelobbyen får fritt leide til å bore nesten alle andre steder.

- Skal Norge virkelig bidra til å nå målene i Parisavtalen burde den nye Solberg-regjeringa stanset all leting etter ny og klimaskadelig olje. Det nordmenn og verden trenger er trygge, framtidsrettede jobber og ren energi, ikke dyr norsk olje, mener Anja Bakken Riise.

Takk fra dyrevernere

Dyrevernalliansen er svært glade for at den nye regjeringen vil avvikle pelsdyroppdrett.

Vedtaket om avvikling vil ikke tre i kraft før etter neste valg. Dermed vil avgjørelsen avhenge av valgresultatet i 2021. Likevel er dette en prinsipiell delseier for dyrene, og et langt skritt i riktig retning.

Kommunikasjonsleder Live Kleveland takker Venstre:

- Venstre lovet oss å ta med pelssaken i regjeringsforhandlingene, og vi vil takke dem for at de sto ved sitt ord. En avvikling av pelsdyroppdrett er funnet å være billigere enn tidligere antatt, og det er juridisk fullt mulig å gjennomføre. Dette har antakelig bidratt til regjeringspartienes avgjørelse.

Positiv til samferdselspolitikk

Under ettermiddagens pressekonferanse uttalte Siv Jensen at Frp hadde vunnet fram på en rekke områder i forhandlingene.

Dette blant annet i form av bygging av mer vei. Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen er fornøyd med regjeringens planer.

- Det er bra at det fortsatt skal planlegges og bygge nye veistrekninger med et langsiktig perspektiv slik at man tar høyde for en eventuell framtidig kapasitetsutvidelse, sier Tangstad-Holdal i en pressemelding.

Viktig med møtefrie veier

Der roser TSF regjeringen for å ha en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken, og at de både satser på vedlikehold og fornying av infrastrukturen.

TSF legger også vekt på målet om møtefrie veier.

- Møtefrie veier eller tilgivende trafikkmiljø vet vi er det mest effektive trafikksikringstiltakene på vei mot nullvisjonen, og utbyggingen bør forseres videre slik at vi kan nå målene i Nasjonal transportplan om maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen utgangen av 2029, sier Geirr Tangstad-Holdal.