FULL SPLID OM BABYER: Rundt 250 metadonbarn er født siden 1996, og rekordhøye 45 spedbarn i 2008. To av tre har så sterke abstinenser at de må avvennes med morfinpreparater. (Fosteret på bildet er ikke barn av en mor på medikamenter.) Foto:  Nasjonalt senter for fostermedisin.
FULL SPLID OM BABYER: Rundt 250 metadonbarn er født siden 1996, og rekordhøye 45 spedbarn i 2008. To av tre har så sterke abstinenser at de må avvennes med morfinpreparater. (Fosteret på bildet er ikke barn av en mor på medikamenter.) Foto: Nasjonalt senter for fostermedisin.Vis mer

- Blåmuggost og kaffe farlig, men metadon greit for fosteret?

Stortingspolitikere raser mot Helsedirektoratets forslag om å anbefale bruk av metadon for gravide kvinner i LAR.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet): Høyre og KrF vil nå be regjeringen redegjøre for den faglig og politisk kontroversielle metadon-saken.

- Norske helsemyndigheter advarer gravide mot å spise blåmuggost og drikke mer enn to kopper kaffe daglig. Da blir det oppsiktsvekkende at de samme myndighetene deler ut metadon og subutex til gravide rusavhengige, sier stortingsrepresentant Sonja Sjøli, som er jordmor av yrke. 

Rykende uenig Som Dagbladet skrev onsdag har Helsedirektoratet nå kommet med et utkast til nasjonale retningslinjer for kvinner som er til legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og oppfølging av dem og barna fram til skolealder. Prosjektgruppa med fagfolk som sammen med direktoratet har diskutert retningslinjene, er enige om 234 av 235 bestemmelser. Men et mindretall blant fagfolkene er rykende uenig i én bestemmelse direktoratets nå går for: En klar anbefaling om at kvinner i LAR skal fortsette metadon- og subutexbruken hvis de blir gravide.

Dette selv om disse kvinnene hvert år føder 30-40 barn, hvorav minst to av tre har så sterke abstinenser at de må avvennes med morfinpreparater.

-  Eksperimenterer - Samfunnet har et særlig ansvar for å beskytte disse barna. Vi må legge avgjørende vekt på hensynet til barnas helse. Vi kan ikke eksperimentere med barn, men må så langt som mulig beskytte dem mot helseskader og risiko for helseskader, sier Sjøli.

- Det viktigste er hva vi gjør for å sikre at metadonbrukere slutter med metadon eller subutex før svangerskapet, for å beskytte barna mot skader. Her svikter helsemyndighetene totalt, mener stortingspolitikeren. 

Hun forteller at regjeringen i 2005 bevilget øremerkede midler til medikamentfrie behandlingsopplegg for gravide rusavhengige og LAR-brukere. Dette var nettopp for å beskytte barna bedre mot helseskadelig bruk av metadon, subutex eller rusmidler. Ved flere anledninger har Høyre tatt opp problematikken i stortinget.  

- Vi har bedt om at man gjør mer for å sikre at LAR-brukere som planlegger graviditet kan avslutte metadon behandling før de blir gravide. Et flertall på Stortinget har sluttet seg til dette i behandlingen av stortingsmeldingen om svangerskapsomsorgen i 2009. Jeg vil nå spørre helse- og omsorgsministeren hva som er gjort for å følge opp dette, sier Sjøli.  

KREVER METADON-SVAR: Stortingspolitiker og jordmor Sonja Sjøli (H). Foto:  Jon Terje H. Hansen/Dagbladet
KREVER METADON-SVAR: Stortingspolitiker og jordmor Sonja Sjøli (H). Foto: Jon Terje H. Hansen/Dagbladet Vis mer

Også KrFs Laila Dåvøy vil be helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen redegjøre for stortinget. 

- Må være føre-var - Når fagfolk er så uenige, slik det fremkommer i Dagbladet, er det etter min mening klokt å være føre-var. Hensynet til barnet må komme først. Og det vi i alle fall vet, er at det ikke er farlig for barnet at mor trapper ned. Men det å fortsette er det faglig uenighet om, sier Dåvøy, som ikke lar seg imponere av at Helsedirektoratet er på linje med Verdens helseorganisasjon (WHO). 

- WHO sliter med troverdighet i forhold til svineinfluensa, og med påstander om bindinger mellom WHOs rådgivere og legemiddelindustrien. Vi må vurdere dette selv, og igjen vil jeg si at barns beste må være utslagsgivende. Et nyfødt barn kan heller ikke formidle sine eventuelle problemer. 

- Jeg vil derfor stille statsråden et spørsmål om hun virkelig vil følge helsedirektoratets råd, fremfor å være føre-var på vegne av barn som kan risikere å bli født med abstinens, sier Dåvøy. 

Frykter erstatningssaker Også FrPs sentralstyremedlem Sylvi Listhaug melder seg på blant politikerne som er rasende på helsedirektoratets forslag. Hun mener forslaget er totalt uforsvarlig, og lar hensynet til de gravide kvinnene gå foran barnas beste.

Hun frykter også at den statlig godkjente metadon-medikamenteringen av gravide vil være en tikkende økonomisk bombe. 

- Metadonbarna er prøvekaniner, For vi vet ikke noe om skadevirkningene på sikt. De siste åra har vi hatt en rekke erstatningssaker med barnevernsbarn. Jeg ser ikke vekk fra at det om noen år vil være en del personer født av mødre som fikk metadon av staten, vil gå til sak mot det offentlige, sier Listhaug, tidligere byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo, nå byråd for helse- og eldreomsorg.

Helsedirektoratets utkast til retningslinjer er nå på høring ut året, og skal etter planen tre i kraft i april neste år. Høringen er faglig, og retningslinjene skal ikke opp til politisk behandling.  

- MÅ VÆRE FØRE-VAR: Laila Dåvøy (KrF). Foto: Mette Møller/Dagbladet
- MÅ VÆRE FØRE-VAR: Laila Dåvøy (KrF). Foto: Mette Møller/Dagbladet Vis mer

FRYKTER SØKSMÅL: Sylvi Listhaug (FrP). Foto: Håkon Eikesdal
FRYKTER SØKSMÅL: Sylvi Listhaug (FrP). Foto: Håkon Eikesdal Vis mer