Basehopping:

Blåser i forbud

I Trollveggen er det forbudt å utføre basehopp, likevel fotograferte Dagbladet en person som blåste i forbudet for kort tid siden.

ULOVLIG: Siden midten av 80-tallet har basehopping vært forbudt i Trollveggen. Foto: Fridgeir Walderhaug
ULOVLIG: Siden midten av 80-tallet har basehopping vært forbudt i Trollveggen. Foto: Fridgeir WalderhaugVis mer

Hittil i år har det blitt registrert minst tre ulykker blant basehoppere i Norge, hvorav utfallet av to av dem har vært fatale. Etter en rekke dødsulykker, og de farlige redningsaksjonene det medførte, vedtok Stortinget i 1986 et hoppeforbud i Trollveggen i Møre og Romsdal.

For kort tid siden fotograferte imidlertid Dagbladet en basehopper som ga blaffen i forbudet – og vedkommende er ikke den eneste.

- Folk hopper i Trollveggen hele tida. Loven stammer fra 80-tallet, og selve forbudet er irrelevant med tanke på dagens flyvning. For nå kommer hopperne seg såpass langt fra fjellveggen, sier den erfarne luftsportspiloten Jokke Sommer til Dagbladet.

Sommer uttaler seg på generelt grunnlag, og var ikke involvert i den ulovlige hoppingen.

- Veldig synd

Både fungerende lensmann ved Rauma lensmannskontor, Vebjørn Bale, og fungerende politimester i Møre og Romsdal politidistrikt, Ingmar Farstad, bekrefter overfor Dagbladet at de er kjent med aktiviteten.

- Det er naturligvis veldig synd. Vi må bare stikke fingeren i jorda og erkjenne at vi ikke greier å være til stede og sørge for at det ikke blir brutt, sier Farstad til Dagbladet og tilføyer:

- Men når vi kommer over fakta, informasjon og tips om brudd på forbudet, så blir de involverte naturligvis straffeforfulgt.

BASEHOPP: Søndag ettermiddag hoppet to basehoppere fra Svinesundsbrua, og forsvant i en båt. Politiet ser alvorlig på saken, og ønsker tips fra publikum. Video: Rune Gråbein Svendsen Vis mer

Forbudet

Forbudet ble vedtatt i Stortinget i 1986 og trådte i kraft den påfølgende sommeren:

«Det er forbudt å hoppe med fallskjerm eller ferdes med fallskjermutstyr i Trolltindene i Rauma kommune», lyder det. Formålet med forbudet er «å begrense fallskjermhopping som medfører stor risiko for ulykker og utsetter redningsmannskapers liv for fare.»

Ved å bryte forbudet risikerer man bot på mellom 20 000 og 30 000 kroner, samt beslagleggelse av kostbart utstyr.

Prioriteres ikke

Fungerende lensmann ved Rauma lensmannskontor, Vebjørn Bale, sier at forbudet er ressurskrevende å håndheve.

- Ja, vi er kjent med at det hoppes i Trollveggen i sommerhalvåret.

- Vi forholder oss til de reglene som gjelder, men vi prioriterer ikke å håndheve forbudet. Stor grad av overvåking er ressurskrevende. Man kan måle viktigheten av slike lovbrudd opp mot andre, og når det kommer til slike aktiviteter legger vi ikke skjul på at det ikke prioriteres, sier Bale til Dagbladet.

BASEHOPPER: Vanligvis nøyer basehopperne seg med å kaste seg utfor stupbratte fjellsider. Blake fra USA ville krydre det hele til da han besøkte det norske basehopperparadiset Kjerag i sommer. Video: Trond Teigen Vis mer

Dødsulykker

Bale bekrefter at det har blitt registrert ulykker i området. Mellom 1984 og 2012 ble det registrert ni dødsulykker i Trolltindene inkludert Trollveggen.

Andre steder i Norge har det blitt registrert to dødsulykker hittil i år:

Sveitsiske Markus Florian Jannick Anhorn (27) omkom i et basehopp med vingedrakt i Stryn etter å ha havnet i vannet.

Polske Krzysztof Jacek Rojek (35) omkom i en fallulykke i Sunndal i forbindelse med forberedelser til et basehopp med vingedrakt.

I tillegg har en nordmann blitt registrert skadd etter en basehoppulykke i år, samt at en ung norsk kvinne omkom i en speedglidingulykke i Loen i april.

Meldte ikke fra

- Frykter du at basehoppere kan havne i en situasjon hvor de ikke melder fra om ulykker på grunn av at de risikerer straffeforfølgelse?

- Egentlig ikke, sier Bale og forteller at de har sett ett slikt tilfelle.

I 1999 omkom Daniel Twomey (22) fra Australia da han og fem andre stupte utfor Trollveggen. De fem andre hopperne meldte kompisen savnet, men vegret seg for å fortelle at de hadde hoppet fra Trollveggen.

Litt over en måned etter dødsulykken innrømmet en av hopperne det hele overfor Dagbladet. Vedkommende fortalte at de ikke ville melde fra om dødsulykken, av frykt for at politiet skulle konfiskere utstyret deres og gi dem store bøter.

For at Twomeys foreldre skulle få fred, fortalte personen det likevel til Dagbladet.

Vil iverksette redningsaksjon

- Vi frykter ikke at det skal være et problem og tror ikke at det eksisterer store mørketall, sier Bale og tilføyer:

- Når slike ulykker inntreffer ønsker vi å bli varslet om det. Da vil det være behov for redningsinnsats utover det hopperne kan tilby selv.

Når ulykken inntreffer, er Hovedredningssentralen Sør-Norge beredt til å bidra.

- Jeg tenker at folk skal respektere de forbudene som er lagt ned. Når det er sagt, så vil vi iverksette redningsaksjon uavhengig av forbud, sier redningsinspektør i Hovedredningssentralen, Ståle Jamtli, til Dagbladet.

Vil stå seg

Fungerende politimester i Møre og Romsdal politidistrikt, Ingmar Farstad, sier at forbudet foreløpig vil stå seg slik som det er.

- Saken var sist oppe til vurdering i 2015. Den gang mente Møre og Romsdal politidistrikt at det kunne være like greit å oppheve forbudet. Likevel ble det besluttet at forbudet skulle stå videre, og det forholder vi oss til, sier han.

Lov å klatre

Det er imidlertid ikke forbud mot klatring i området, til tross for at en redningsaksjon i forbindelse med en klatreulykke i området i teorien kan være vel så farlig for redningsmannskapene.

- Det kan godt være riktig. Vi bor i et fylke med masse natur, og det er mange aktiviteter som kan være farlige, sier Farstad og fortsetter:

- En ting er å sette et forbud, mens en annen ting er å håndheve det. Handlefriheten til enkeltmennesker må nesten stå seg. Det eksisterende forbudet var oppe til vurdering for fire år siden, og det ble besluttet at det skulle stå seg som det er.