Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

- Ble fratatt drømmetomta fordi han er utviklingshemmet

I et halvt år var drømmen om egen rekkehusleilighet i boks for Dag Olav (25). Men så oppdaget Stavanger kommune at de hadde tildelt selvbyggertomt til en utviklingshemmet.

Kommunen ga - og kommen tok: Dag Olav (25) mistrives på det institusjonsliknende bofelleskapet han bor i. I februar ble han tildelt selvbyggertomt. Men på sensommeren kom kontrabeskjeden fra Stavanger kommune: Tomta trekkes tilbake.  "Avslaget er en klart diskriminerende handling mot Dag Olav. Han fratas et gode fordi han er autist, mener høyesterettsadvokat Bent Endresen. Foto: Tomas Alf Larsen
Kommunen ga - og kommen tok: Dag Olav (25) mistrives på det institusjonsliknende bofelleskapet han bor i. I februar ble han tildelt selvbyggertomt. Men på sensommeren kom kontrabeskjeden fra Stavanger kommune: Tomta trekkes tilbake. "Avslaget er en klart diskriminerende handling mot Dag Olav. Han fratas et gode fordi han er autist, mener høyesterettsadvokat Bent Endresen. Foto: Tomas Alf Larsen Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| STAVANGER (Dagbladet): I helgen la Norsk forbund for utviklingshemmede ut flere av dokumentene i Dag Olavs sak ut på sin hjemmeside, blant annet under tittelen «Omsorgstyranniet i Stavanger».

I artiklene hevder forbundsleder Jens Petter Gitlesen at Stavanger kommune bryter både diskrimineringsloven og sosialtjenesteloven.
- Kommunen har i tillegg brukt trusler og ført et utidig press mot Dag Olavs foreldre, hevder Gitlesen overfor Dagbladet.

Se også Facebook-gruppa «Dag Olav skal ha tomten»

Vant loddtrekning

Det var i februar i år at Stavanger eiendom kom med gladmeldingen: Gjennom loddtrekning var Dag Olav en av de heldige vinnerne som får kjøpe selvbyggertomt på Sunde i Stavanger.

Der skal det oppføres rundt 100 rekkehusleiligheter. Dag Olavs far, Arnt Stensland, var innstilt på å bruke all sin fritid de neste månedene på bygging av grunnmur, maling og annen egeninnsats, før boligen etter planen skal stå ferdig en gang neste år.  

- Bakgrunnen for at vi søkte om selveiertomt, er at Dag Olav i flere år har mistrivdes sterkt i det kommunale bofellesskapet han bor i. Derfor har vi sett oss nødt til å ha ham hjemme fem-seks dager i uka, sier faren Arnt Stensland til Dagbladet.  

Dag Olav er sterkt hjelpetrengende. Foreldrene så for seg at han etter flyttingen kunne benytte seg av Brukerstyrt personlig assistansen (BPA), en mer fleksibel form for hjelpeapparat som regjeringen trolig rettighetsfester i år.

Alternativt kunne Dag Olavs tjenester flytte med ham. Foreldrene var også åpne for å ta store deler av jobben selv.  

Dette i stedet for å bo i et institusjonsliknende bofelleskap med rundt tolv beboere. Løsningen er, slik foreldrene og NFU ser det, i tråd med de siste 20 årenes regjeringens utrykte ønske om integrering av utviklingshemmede.


Kontrabeskjed fra kommunen
Arnt Stensland flyttet ferien, og forberedte seg på egeninnsats på selvbyggertomta denne høsten. Men på sensommeren ringte Stavanger Eiendom, som i februar hadde tildelt dem tomta.

- Jeg fikk bare beskjed om at vi ikke fikk tomta likevel, sier Arnt Stensland.

Uten forvarsel, eller mulighet for familien til å uttale seg, hadde noen i kommunen fattet et vedtak om å frata Dag Olav hans selvbyggertom.

Bakgrunnen viste seg å være en sterk innsigelse fra kommunens Oppvekst og levekårsavdeling. 

- Vil koste ti millioner
Dag Olav har én til én-bemanning 124 timer i uka. Det var dessuten, grunnet «utageringsproblematikk», fattet vedtak om tvang, skrev levekårssjefen i et notat i april. Tildeling av selvbyggertomt ville angivelig medføre at kommunen måtte opprettet en egen personalbase i Dag Olavs rekkehusleilighet.

«Oppvekst vurderer at innflytting i selvbyggerboligen vil påføre Stavanger kommune v/ levekår en merutgift på kr 10 mill. pr. år. Levekår er også bekymret for at det kan bli vanskelig å etablere et tilstrekkelig robust og kompetent tjenestetilbud i selvbyggerboligen. Det er fare for at tjenestetilbudet blir uforsvarlig og dermed ulovlig,» skrev Stavangers eiendomsdirektør, da han i mai la saken fram for arbeidsutvalget til Kommunalstyret for miljø og byutvikling. 

«Med den kunnskap en nå har, synes det mest aktuelt å avslutte prosessen fram mot tildeling,» anbefalte eiendomsdirektøren.  

Da Dag Olavs foreldre i august fikk telefon om at tomta var trukket tilbake, fikk de ikke vite hvorfor. Dokumentene i saken var unntatt offentlighet.

Far sier de først fikk innsyn etter bistand fra Bent Endresen, som er advokat med møterett for høyesterett.  

- Jeg fikk sjokk da jeg så hvilken formue kommunen hevdet det ville koste å ta seg av Dag Olav. Det er bare tull. Selv ikke den verste straffange koster så mye. Kommunen nevner heller ikke med et ord at 80 prosent av utgiftene knyttet til Dag Olav dekkes av staten, sier Arnt Stensland.  

- Kommunen malte fanden på veggen, og politikerne ble skremt, mener NFUs Jens Petter Gitlesen.  

- Feilinformerte Da Dag Olavs foreldre nektet å slå seg til ro med vedtaket, og engasjerte advokat, ble de gjennom møtevirksomhet, brev, e-post og telefoner utsatt for utilbørlig press, mener NFU.

I et brev sendt Stavanger kommune 30. august, argumenterte høyesterettsadvokat Endresen for at Stavanger kommune har begått en rekke alvorlige feil i saken. Endresen hevdet at levekårsjefen hadde feilinformert kommunen internt gjennom sitt notat.

Blant annet er det angivelig feil at Dag Olav er underlagt tvang. Tvert i mot har Fylkesmannen tidligere opphevet et vedtak om tvang, fordi Dag Olav ikke sliter med "utageringsproblematikk," skriver advokaten.

Også levekårssjefens informasjon om bemanning, sårbart arbeidsmiljø er uriktig, konkluderer Endresen.

Påstanden om merkostnader på ti millioner er, hevder Endresen,  «tatt ut av luften, trolig kun for å skremme politikerne».

- Fratas tomta fordi han er autist
Advokaten refset notatet for å være taus om alternative måter å organisere tjenesten på, og mente det kun var egnet til én ting:  «Å føre leseren bak lyset.» 

Han konkluderte at feilene i notatet hadde forplantet seg til politikernes bord — som så hadde fattet et vedtak på «et uriktig faktisk grunnlag».

Advokatens konklusjon:

Vedtaket var ugyldig. Og kanskje enda alvorligere:      «Avslaget er en klart diskriminerende handling mot (Dag Olav). Han fratas et gode fordi han er autist. Spørsmålet er om en slik diskriminering er legitim og lovlig. Det er åpenbart ikke legitimt i dag å diskriminere mennesker med psykisk funksjonhemning. De skal tvert om inkluderes i samfunnet,» skrev advokat Endresen  

Kommunen med skarpskodde jurister
Kjøret Arnt Stensland opplevde, kulminerte sist fredag. Da var han innkalt til et nytt møte om saken. På agendaen hadde kommunen blant annet satt  «Oppsigelse av bolig i bofelleskap».

Et annet var «Konsekvenser ved aksept av selvbyggerbolig».

- Orker ikke sloss mer: - Det er grenser for hva vi orker å sloss mot. Dette begynte jo å minne om en høring i en kongress. Vi hadde ingen sjanse, sier far Arnt Stensland, med Dag Olav på tomta. Foto: Tomas Alf Larsen
- Orker ikke sloss mer: - Det er grenser for hva vi orker å sloss mot. Dette begynte jo å minne om en høring i en kongress. Vi hadde ingen sjanse, sier far Arnt Stensland, med Dag Olav på tomta. Foto: Tomas Alf Larsen Vis mer

- Vi opplevde det som en trussel om at vi nå risikerte å miste både Dag Olavs bolig og tjenester, sier  Arnt Stensland.
På møtet møtte en rekke saksbehandlere og ledere fra eiendomsavdelingen og levekårsavdelingen, samt flere av kommunens jurister.
Da kastet foreldrene inn håndkleet. 

- Det er grenser for hva vi orker å sloss mot. Dette begynte jo å minne om en høring i en kongress. Ved siden av full jobb, og å ta oss av sønnen vår, var det meningen at jeg de neste månedene skulle bruke all min fritid til å være med å bygge rekkehusleilighet. Å føre en kamp mot kommunen og alle dens jurister i tillegg, blir for mye. Vi hadde ikke hatt en sjanse, sier Stensland til Dagbladet.  

  - Økende nasjonalt problem Forbundsleder Gitlesen i NFU mener Dag Olavs sak bryter med sosialtjenestelovens bestemmelse om at enhver har rett til å få tjenester der han bor.

Han mener også saken illustrerer et økende nasjonalt problem: At stadig flere kommuner bygger og satser på institusjonsliknende bofellesskap til utviklingshemmede, stikk i strid med den snart 20 år gamle ansvarsreformens mål om integrering og tilbakeføring til samfunnet.  

- Stavanger har lenge vært en institusjonsversting, hevder Gitlesen på NFUs hjemmeside. 

- Store samlokaliseringer i institusjonspregede bygninger er hovedregelen. Institusjonene er godt skilt fra den øvrige bebyggelsen, stikk i strid med føringene fra ansvarsreformen.

Han viser til at stortinget snart rettighetsfester Brukerassistert personlig assistanse (BPA). Trass i at det er rundt tre år siden regjeringen sendte et forslag om rettighetsfestingen på høring, er Stavangers praksis, sier Gitlesen, fortsatt å ikke innvilge BPA.

- Så Stavanger kommune er en versting i Norge der også, sier Gitlesen til Dagbladet.  

Administrasjonen skal redegjøre   
Dagbladet har ikke lykkes med å innhente kommentarer fra Stavanger kommunes levekårssjef eller eiendomssjef.

Kjell Erik Grøsfjeld (H) leder Kommunalstyret for miljø og utbygging. Han sier kommuneadministrasjonen vil gi en orientering om saken i dag.

- I møte i arbeidsutvalget i august ga vi tydelig beskjed om at han skulle få selvbyggerbolig, hvis han hadde rett til det, sier Grøsfjeld til Dagbladet.

Han legger til at formålet med ordningen er å få unge inn på boligmarkedet.

- Kan ikke Dag Olav, som er 25 år, sies å være en ung mann som vil inn på boligmarkedet?

- Jo, kanskje det. Men hvis det viser seg umulig å få hans tjenester tilpasset boligen, kan det i praksis ende opp med at han får et dårligere tilbud. Hvorvidt dette lar seg gjøre er det imidlertid helse og sosialetaten som skal ta stilling til, sier Grøsfjeld, og legger til:

- Uholdbart hvis vi diskriminerer
- Hvis vi ender opp i en situasjon hvor vi diskriminerer ham, så er det ikke holdbart.       

Grøsfjeld sier også at han har fått tilbakemelding om at Dag Olav og familien Stensland «ikke lenger vil ha» tomta, og mener de må g melde fra raskt om dette ikke stemmer.   

Per A. Thorbjørnsen (V), leder av Kommunalstyret for levekår, var ikke oppdatert på saken da Dagbladet tok kontakt i går.

- Min umiddelbare reaksjon er at vi skal ta opp denne saken så fort vi kan. Vi må undersøke om det har foregått en urett, i form av diskriminerende handlinger, sier Thorbjørnsen.     

- Shame on you, Stavanger, avslutter forbundsleder Jens Petter Gitlesen en av artiklene som er lagt ut på NFUs hjemmeside. Han lover at NFU sier vil forfølge saken, dersom Stavanger kommune ikke gir Dag Olav tomta tilbake.

- Mistrives. Dag Olav liker å følge med på liv og røre, sier foreldrene. I leiligheten i sitt nåværende bofellesskap har han utsikt rett inn i en mur. Foto: Tomas Alf Larsen
- Mistrives. Dag Olav liker å følge med på liv og røre, sier foreldrene. I leiligheten i sitt nåværende bofellesskap har han utsikt rett inn i en mur. Foto: Tomas Alf Larsen Vis mer
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media