Ble hudflettet for å ikke ha forberedt seg godt nok

Innrømmer at de burde ha undersøkt stråselskap, men hevder de ikke kjente til at båtene skulle til Nigeria.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): • Les alt om saken!

- Vi burde sjekket opp godheten ved CAS Global. Det er ikke gjort, og der har vi et forbedringspotensiale, innrømmer Petter Jansen, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

CAS Global er stråselskapet de nigerianske krigsselskapene brukte for å kjøpe Forsvarets båter.

Allerede i juli 2012 varslet britiske tollmyndigheter Toll- og avgiftsdirektoratet om en sak med mulig norsk involvering i korrupsjonssak.

Tollvesenet varslet da Forsvaret og UD.

- Henvendelsen fra toll kom til saksbehandler fire, fem nivåer under meg, sier Jansen som vedgår kommunikasjonsutfordringer i denne saken.

Aggressiv utspørring CAS Global ba også om bekreftelse på at det hadde vært våpen om bord på KNM Horten, uten at FLO ble mistenksomme.

Likevel tviholdt forsvarstoppene på at de ikke visste, og at de har forsøkt å lete etter dokumentasjon i etterkant.

- Den eneste informasjonen vi finner er eposten fra toll- og avgift til den aktuelle saksbehandler, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen hevder at han ikke kjente til at båtene ble solgt til Nigeria. Det fikk kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) til å reagere.

- Det forundrer komiteens leder at du som forsvarets øverste sjef kommer her og sier at du ikke vet. Jeg mener dette ikke strekker til. Du kan ikke fortsette å si fremover i denne høringen at du ikke vet, sa Kolberg.

FIKK KJEFT: Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen (venstre), stabssjef Erik Gustavson og sjef for Forsvarets Logistikkorganisasjon Petter Jansen fikk gjennomgå i dagens høring. Foto: John Terje Pedersen / Dagbladet
FIKK KJEFT: Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen (venstre), stabssjef Erik Gustavson og sjef for Forsvarets Logistikkorganisasjon Petter Jansen fikk gjennomgå i dagens høring. Foto: John Terje Pedersen / Dagbladet Vis mer

- Dette er en systemsvikt, her har vi ikke vært gode nok, svarte Bruun-Hanssen.

- Fikk kjeft Etter at de tidligere forsvarssjefene Harald Sunde og Sverre Diesen hadde blitt konfrontert i dagens høring, var det forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen, stabssjef Erik Gustavson og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) Petter Jansen, Salgs- og avhendingsseksjonen i FLO som måtte i ilden.

Torsdagens høring avholdes på grunn av Dagbladets avsløringer om salg av 10 marinefartøy til paramilitære aktører i Vest-Afrika.

- Hvem som helst, ja terrorister, kan kjøpe våpen bare de signerer en egenerklæring. Skjønner dere hvilket inntrykk vi sitter med? spurte Høyres Erik Skutle.

- Jeg har sagt det jeg ønsker å svare her. Sett i etterkant har vi ikke hatt god nok bakgrunnssjekk, svarte Jansen.

Erik Skutle (H) ble tydelig provosert over de mangelfulle svarene til Petter Jansen, og kritiserte ham for å ikke ha forberedt seg godt nok til høringen.

- Her er du innkalt til møte i denne komiteen, og du klarer ikke å svare oss på konkrete spørsmål, sier Skutle.

Uakseptabelt Også forsvarssjef Bruun-Hanssen får passet påskrevet av komitéleder Martin Kolberg. Han mener at forsvarssjefen ikke har gjort leksa si før han kommer til kontrollkomitéen.

- Forsvarsjef Bruun-Hansen vært en av våre fremste militære ledere i mange år. Han har vært sjef for marinen og for det fellesoperative hovedkvarteret. Og så kommer han til denne høringen og viser gjentatte ganger til at han ikke vet. Det er ikke akseptabelt. En person i hans rolle som den øverste tillitsmann for Forsvaret må ha satt seg inn i saken før han kommer hit, for det er ikke irrelevante spørsmål vi stiller, sier Kolberg til Dagbladet i pausen.

Han sier at embedsmenn på så høyt nivå ikke kan gjemme seg bak at de ikke vet.

- Før man kommer hit må man ha sjekket ut før han kommer hit, sier han.

- Nigeria ikke i krig Etter «fang alt»-reglene er det ikke lov å selge militært materiell til noe land der det er krig der konflikt truer.

Komiteen ville høre mer om hvilke vurderinger Forsvaret gjør seg om Nigeria.

- Er Nigeria som stat blant de land som Norge ikke kan selge militært utstyrt til? spør Michael Tetzschner. Han ønsker at Forsvaret henger opp en gul post-it-lapp i sine lokaler over land man ikke selger utrangerte militærfartøyer til.

- Hvis jeg forholder meg til regelverket, er Nigeria ikke i krig og ikke i borgerkrig. Jeg definerer ikke Boko Harams virksomhet som borgerkrig, sier forsvarssjef Bruun-Hanssen.

Forsøkte ikke stoppe salget Kontrollkomiteens medlem Helge Thorheim (Frp) ville vite om Forsvaret tok initiativ til å få KNM Horten tilbake da den ble liggende til kai i England.

- Det var da kjent at dere hadde blitt lurt av CAS Global, påpekte Thorheim fra kontrollkomiteen.

- Vi tok intet initiativ. Eierskapet hadde allerede gått over, så vi så ingen muligheter, svarte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

E-postutveksling og dokumentasjon viser at både ledelsen i FLO, Forsvaret og Forsvarsdepartementet må ha forstått at paramilitære i Vest-Afrika og den nigerianske stat var de egentlige kjøperne og sluttbrukerne av båtene.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen overtok ansvaret like før det siste fartøyet, KV Titran, ble solgt til Afrikas største våpenhandler.

Han har nå ansvaret for å rydde opp i etaten etter avsløringene rundt båtsalgene. Han må forklare hva som er gjort, og hvordan ny organisering og rutiner skal hindre liknende hendelser.

- Jeg har beordret en plan for avhendinger i Forsvaret, fortalte han i høringen.

FLO-sjef Petter Jansen la til at han har gjort endringer i organisasjonen.

- Uten å gå inn i personalsaker, kan jeg si at det er gjort om på personalkabalen, sa Jansen.

- Beklager forholdene Til tross for at granskerne fra PwC allerede i slutten av oktober fastslo en rekke mulige lovbrudd og brudd på regler og bestemmelser innen offentlig forvaltning, har ikke Forsvaret foretatt noen rettslige skritt. Heller ikke etter at Økokrim slo til mot FLO i januar, og siktet den tidligere betrodde offiseren for grov korrupsjon.

Administrerende direktør Petter Jansen startet sin redegjørelse med å påpeke kritikkverdige forhold, som for eksempel manglende salgskontrakter.

- Som sjef for FLO beklager jeg disse forholdene. Det er mitt ansvar og jeg beklager, sa Jansen.

PwC skriver i sin rapport at de som har stått for salgene i stor grad har vært overlatt til seg selv og at det har vært mangel på faglig bistand og tilrettelegging.

Petter Jansen varslet forsvarssjefen i juni i fjor, etter han leste sakene i Dagbladet.

- FLO har iverksatt 30 tiltak, inkludert PwC sine anbefalinger, for å styrke kvaliteten i saksbehandlingen. For å sikre at tiltakene gjennomføres har jeg nå knyttet avhendingsprosessene direkte til min egen stab, sier Jansen.

Fraskriver seg ansvar PwC skriver også at ledelsen i FLO «stilltiende har akseptert og utvist passivitet i sentrale deler av beslutningsprosessene».

Salget av kystvaktskipet Titran ble ikke forelagt UDs eksportkontroll for vurdering av «fang alt»-bestemmelsene.

Det ble inngått meklerkontrakt for salg av KV Titran med ukjent og ubegrenset provisjonsbeløp. Båten ble solgt uten kontrakt og ifølge fakturaen ble den solgt til mekleren, som så solgte den videre.

Store mengder dokumentasjon om salgene er makulert og ledelsen har gjort lite for å sikre seg rutiner for arkivering og dokumentasjon.

- Har dere dokumentasjon på at lederlinjen ikke er fulgt i denne saken? ville Lundteigen (SP) vite.

- Ja, den kan vi vise deg, svarte Jansen.