Ble ikke rettet opp

Det er vesentlig forskjell på forklaringen den norske regjeringen har gitt Stortinget om hva aksjonæravtalen betyr, og hva den svenske regjeringen har forklart Riksdagen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selv om departementene i begge land fikk begge tekstene til gjennomlesning, ble ulikhetene ikke rettet opp.

Bondevik-regjeringen skriver i stortingsproposisjonen følgende om Norges forsikring mot å bli overkjørt av svenskene i lokaliseringsspørsmål:

«Det nye selskapets styre vil på et senere tidspunkt beslutte hvordan ledelsen av forretningsområdene skal lokaliseres. Beslutningen underlegges de spesielle stemmerettsregler som er etablert i aksjonæravtalen, dvs. at minst én aksjonærvalgt representant fra hvert land på være enig i beslutningen.»

Den svenske Riksdagen fikk en langt rundere beskrivelse av hva mindretallets «vetorett» kunne brukes til:

«De beslutninger som krever særskilte regler er bl.a. det nye konsernets forretningsplan og dens konsernbudsjett, godkjenning av større organisatoriske forandringer samt tilsetting og avskjed av administrerende direktør og viseadministrerende direktør.»