SLAKTET:: To brev fra Statens innkrevingssentral med samme innhold. Det første fra 2009 med kronglete byråkratspråk.
SLAKTET:: To brev fra Statens innkrevingssentral med samme innhold. Det første fra 2009 med kronglete byråkratspråk.Vis mer

Ble slaktet, nå får innkreverne pris for brevene de sender ut

Ser du forskjellen?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Barne -, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) vinner årets klarspråkspris. Det er første gang et departement vinner denne prisen.

Årets brev-prisen går til Statens innkrevingssentral (SI), som har gjort om et relativt uforståelig innkrevingsbrev forståelig.

Enklere for innbyggerne - Et klart og tydelig språk gjør det enklere for innbyggerne å forstå å sine rettigheter og plikter. Språket departementene bruker, blir ofte brukt videre av underliggende etater.

Derfor er det ekstra gledelig at et departement endelig vinner denne prisen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har arbeidet systematisk og målrettet for å skrive klart og forståelig og er en verdig vinner, kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som delte ut prisen i dag.

Ifølge juryen har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet oppnådd svært gode resultater. Disse viser seg i tekstene, i nybrottsarbeidet med grundige retningslinjer, og gjennom en ekstern undersøkelse av hvordan mottakerne forstår dokumentene.

Årets brev Nytt av året er egen pris for «Årets brev». Prisvinner ble Statens innkrevingssentral. SI vinner prisen for brevet med tittelen Forhåndsvarsel - vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift.

I 2009 var tittelen på brevet Foreleggelse av begjæring. Juryen mener at Statens innkrevingssentral med dette brevet gjør en god jobb for å redusere angsten for fogd og fut og heller invitere til et samarbeid mellom stat og innbygger.

Leservennlig språk Statens klarspråkspris skal fremme og styrke arbeidet med klart språk i staten. Prisen gis til statlige forvaltningsorgan og helseforetak som har gjort en ekstraordinær innsats med å gjøre tekster på papir og på nett leservennlige og forståelige for mottakerne.

I juryen for Klarspråksprisen 2013 sitter professor på UiO Kjell Lars Berge (leder), tidligere direktør i Innovasjon Norge, Gunn Ovesen, filolog Ola Breivega og forfatter Ragnfrid Trohaug. 

HEDRET: Det andre brevet, fra 2013, har et klart språk, som belønnes med pris.
HEDRET: Det andre brevet, fra 2013, har et klart språk, som belønnes med pris. Vis mer