Ble varslet om mulige straffbare forhold av sine egne - gikk ikke til politiet

Oslo katolske bispedømmes egen jurist slo alarm om mulige straffbare forhold om medlemsregistrering - nå har hun sagt opp.

BLE VARSLET AV SINE EGNE: Flere kilder bekrefter overfor Dagbladet at Oslo katolske bispedømmes jurist, Eirin Larsen, nå har sagt opp sin  etter at hun i desember i desember i fjor varslet biskop Bernt Eidsvig om mulige straffbare forhold knyttet til registreringssaken. Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet
BLE VARSLET AV SINE EGNE: Flere kilder bekrefter overfor Dagbladet at Oslo katolske bispedømmes jurist, Eirin Larsen, nå har sagt opp sin etter at hun i desember i desember i fjor varslet biskop Bernt Eidsvig om mulige straffbare forhold knyttet til registreringssaken. Foto: Håkon Eikesdal / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dagbladet kan avsløre at Oslo katolske bispedømmes jurist, Eirin Larsen, i desember i fjor varslet biskop Bernt Eidsvig om mulige straffbare forhold knyttet til registreringssaken - og at hun nå har sagt opp sin stilling.

Flere kilder bekrefter dette overfor Dagbladet.

Larsen ønsker ikke å kommentere Dagbladets opplysninger. Hun er imidlertid langt fra den eneste i organisasjonen som har reagert kraftig på hvordan ledelsen i trossamfunnet har håndtert saken. Dagbladet er kjent med at det nå hersker betydelig uro i organisasjonen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som forvalter tilskuddsordningen for trossamfunn, har åpnet tilsynssak mot kirka. I en e-post som har gått til Fylkesmannen, og som Dagbladet har fått innsyn i, heter det:

«Jeg skriver denne e-posten til deg fordi flere av oss som til daglig jobber i Oslo katolske bispedømme, i en tid nå - med dyp bekymring - har sett hvordan medlemsregistreringssaken er blitt behandlet av vår øverste ledelse. En behandling som i stor grad har gitt inntrykk av bagatellisering, tåkelegging, uhederlig omgang med fakta og klossete forsøk på økonomisk skadebegrensning som står sterkt i strid med normalt akseptert etikk, for ikke å snakke om enda sterkere i strid med kirkens egne normer og idealer. Dette i tillegg til at det meget mulig dreier seg om lovbrudd som kan medføre straffeansvar».

- Systematisk over år Biskop Bernt Eidsvig mener det ikke er grunnlag for karakteristikkene.

- Her er det mange karakteristikker, juridiske spekulasjoner og andre påstander. Hovedinntrykket er at alt som kan tolkes negativt, er tolket negativt, skriver han i en e-post til Dagbladet.

Dagbladet vet at avsenderen er ansatt i Oslo katolske bispedømme (OKB). Bispedømmet forvalter medlemslista til hele Den katolske i kirke i Norge. Eidsvig har allerede innrømmet overfor Dagbladet at tusenvis av innvandrere fra katolske land kan ha blitt «urettmessig» feilregistrert.

Dette skal ha skjedd etter at OKB i 2010 «tok i bruk noen snarveier» for å få registrert alle de tror er katolikker i Norge.

I e-posten blir snarveiene beskrevet slik: «(...) i overkant av 67 000 er blitt lagt inn i registeret vårt av fem personer som vi vet alle i større eller mindre grad har benyttet telefonkatalogen som en av kildene». Samtidig opplyses det at OKB så seint som 1. mars 2014 ansatte en person som bare skulle drive med medlemsregistrering.

Stemmer tallet, ville det kunne gi Den katolske kirke minst 50 millioner kroner i offentlige tilskudd bare i år.

Flere sentrale kilder bekrefter overfor Dagbladet at registreringen etter alt å dømme har foregått slik den blir beskrevet i e-posten, og at den skal ha foregått systematisk gjennom flere år. Eidsvig mener framstillingen er «grovt misledende»:

- Tallet 67 000 gjenspeiler samtlige personer registrert av fem personer tilknyttet Oslo Katolske Bispedømme i perioden etter 2010. Disse fem personene har registrert medlemmer på mange forskjellige grunnlag, herunder på grunnlag av dåp, konverteringer, skriftlige innmeldinger m.v, skriver Eidsvig i et ferskt brev til Fylkesmannen.

Beklager og angrer Ifølge e-posten Dagbladet har fått innsyn i, skal også ledelsen i bispedømmet ha visst om praksisen lenge: «Internt ble Norsk katolsk bisperåd i 2013 gjort oppmerksom problemet og det ble vedtatt at slik registrering måtte opphøre med øyeblikkerlig virkning. Dette ble ikke tatt til følge (...) registreringen fortsatte etter dette. Før dette hadde det kommet kraftige og gjentatte oppfordringer fra flere om at dette måtte opphøre», heter det i e-posten, som fortsetter:

«Den øverste ledelsen fikk disse oppfordringene og advarslene, men tok dem ikke til følge.»

Disse opplysningene har Dagbladet også fått fra annet hold. Nå innrømmer også biskopen at han har visst en god del:

- Jeg ble klar over slurvete registrering i 2012, jeg tror i siste halvdel. I ettertid ser jeg dette som et utilstrekkelig og kritikkverdig forsøk på å registrere katolikker som på den tid kom til landet i store antall. Hensikten var imidlertid å registrere dem som faktisk var katolikker, og ingen andre. Den bekreftelse de fikk, var i form av menighetsblader og tidsskriftet St. Olav.

Han bekrefter at han med «slurvete registrering» mener medlemsregistrering av intetanende personer.

På spørsmål om hvorfor praksisen fikk fortsette etter bisperådsvedtaket i 2013, svarer han:

- Dessverre ble vedtaket ikke gjennomført umiddelbart, som det burde ha vært. I en presset arbeidssituasjon valgte vi minste motstands vei. Det har vi grunn til å beklage - og angre.

Som Dagbladet har omtalt tidligere, beskrives medlemsrutinene etter lovens bokstav i OKBs årsmelding for 2014. Praksisen med å innføre uvitende personer i medlemregisteret, nevnes ikke med et ord - noe også Fylkesmannen har påpekt sin korrespondanse med trossamfunnet.

- Jeg var meg ikke formuleringen i årsrapporten bevisst. Min hensikt er å lese gjennom årsrapporten hvert år heretter, skriver Eidsvig til Dagbladet.

Ingenting i korrespondansen fra kirka til Fylkesmannen som Dagbladet har fått innsyn i, tyder på at biskopen har viderebrakt bekymringsmeldingene om mulige straffbare forhold til norske myndigheter. Det bekreftes av juridisk direktør hos Fylkesmannen Merethe Helstad, som imidlertid påpeker:

- Vi hadde et møte med ledelsen i OKB, der de informerte om hvordan registreringen hadde foregått, og da også den direkte innmeldingen basert på nasjonalitet. Så vi ble informert, men da hadde Dagbladet allerede skrevet det i noen artikler.

På spørsmål om han informerte politiet eller andre myndigheter om at han ble varslet om mulig straffbare forhold, svarer biskopen:

- Jeg fikk varselet om mulige straffbare forhold i desember. På det tidspunkt var Fylkesmannen informert. Vi har forholdt oss tett til Fylkesmannen og fulgt de pålegg vi har fått derfra.

- Vi var informert om saken, men ikke at det var blir varslet internt, sier Helstad.

Det som er det på det reine, er at kirka har iverksatt sin egen granskning - «en kirkerettslig og etisk undersøkelse» ledet av skotske pastor Paul Gargaro tilknyttet Det skotske tribunal.

- Dekkoperasjon Akkurat nå pågår det et intenst arbeid i kirka for å rette opp medlemslistene, etter pålegg fra Fylkesmannen. Det er sendt ut brev til om lag 79 000 personer - samtlige som på ulikt vis er registrert i perioden 2010-2014. Alle som ikke svarer, blir oppringt fra et nyopprettet call-senter. Etter det Dagbladet forstår, blir slettingen av falske medlemmer kombinert med nyregistrering og rekruttering av nye medlemmer.

Dette bærer preg av en dekkoperasjon, heter det i e-posten:

«En annen ting er at flere av oss er sterkt kritiske til medlemsaksjonen fordi vi mener den bærer preg av en dekkoperasjon, hvor målet er å minimalisere forskjellene i medlemstall mellom 2013 og 2014, slik at det ser ut som om ingenting er skjedd.»

Påstånden om at det pågående arbeidet bærer preg av en dekkoperasjon, tar biskopen særlig avstand fra:

- Hvis forskjellene på tallene for 2013 og 2014 blir minimale, skyldes det nok at registeret var mer presist enn det hevdes i denne mailen, uttaler han.