«Bli rik på urtete!»

BERGEN (Dagbladet): Du trenger ikke jobbe mer enn én time om dagen, og likevel bli millionær i løpet av et år. Med slike budskap lokkes husmødre og andre til å være med på pyramidesalg av varer som urtete, kosttilskudd, kosmetikk og vaskemidler.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økokrim regner med at over 100 000 nordmenn er involvert i en ny type pyramideliknende salgsvirksomhet. Det har på kort tid fått stor utbredelse i hele landet.

- Vi har sett at mange mennesker har satset penger og tapt relativt store beløp. Derfor vil vi advare mot disse kjedene, sier Økokrims-jef Anstein Gjengedal til Dagbladet.
De har hatt en del saker der slike salgsorganisasjoner er bygd opp som pyramider. Varene selges gjerne på såkalte homeparties. Opplegget er avhengig av at det hele tida verves nye medlemmer som betaler inn mer penger. Fortjenesten viser seg da å komme fra pyramiden, og lite fra salg av produkter, sier Gjengedal.

Dømt

Gjengedal viser til en dom fra Nedre Telemarks herredsrett hvor en 52 år gammel mann er dømt til fengsel i 30 dager og en bot på 10000 kroner for overtredelse av lotteriloven og heleribestemmelsen i straffeloven.

Mannen lastet ned en oppskrift på pyramidesalg fra Internett og samlet folk til vervingsmøte. Dommen er anket og er derfor ikke rettskraftig.

De fleste som ringer Økokrim er husmødre som er blitt forsøkt vervet eller allerede er gått i garnet. De spør seg til råds om lovlighet og faren for å tape sine penger.
Samtidig engasjerer kjedenes bakmenn framtredende advokater for å finne støtte for lovlig virksomhet. Justisdepartementet har begynt å studere denne formen for nettverksalg etter påtrykk fra polititidistrikt rundt om i landet.

Lotteriloven

- Vi vurderer om disse virksomhetene rammes av Lotterilovens paragraf 16, sier fungerende ekspedisjonssjef Anne Pauline Jensen i Justisdepartementet til Dagbladet.

- De som blir vervet, avkreves en inngangsbillett og loves ofte formidabel fortjeneste dersom de lykkes å selge godt i pyramiden, sier spesialetterforsker Leif Alvær i Økokrim.
Produktene som selges av disse kjedene blir sjelden eller aldri handlet over disk i butikker. Bakmennene har i stedet satset på å invitere med seg potensielle nye forhandlere til hotellrom eller egne sentere for å lære dem opp i overtalelseskunst. Deretter blir de sendt videre til venner og bekjente for å verve nye selgere, eller sponsorer som de kalles.

Ble dømt

Fellesnavnet på denne forretningsideen er Multi Level Marketing (MLM).

- Rene nettverkssalg er lovlige, men når pyramide-elementene i salget blir framtredene, kan de snart bli rammet av Lotterilovens paragraf 17 og Straffeloven 317 om heleri, sier Alvær.

De fleste salgskjedene har ingen registrerte selskaper. Derfor blir det så godt som umulig å kontrollere omsetningen, og om de betaler skatt og avgifter for varene de omsetter og inntektene de skaper.