Blir deppa av mamma og pappa

Krangling og for lite nærhet til foreldre er det som plager ungdom mest. Det viser en omfattende undersøkelse om unges mentale helse. Studien viser også at ungdom krangler med foreldrene sin hver uke, og at én av ti er deprimert.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Én av ti unge her i landet er mye plaget med depressive tanker. De føler seg ulykkelige og er oppgitt med tanke på framtida, de har det forskere kaller et depressivt stemningsleie. 12000 unge mellom 14 og 17 år har svart på et spørreskjema som ble delt ut på alle ungdomsskolene og videregående skoler i Oslo.

Resultatet viser at lite nærhet og manglende aksept fra foreldrene gir større sannsynlighet for at ungdommene sliter med depressive tanker.

- Ungdom ønsker et åpent og trygt forhold til foreldrene hvor de føler at de får aksept for den de er, sier Leila Torgersen, som er forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Torgersen har sammenliknet svarene fra ungdom med norske foreldre og innvandrerungdom med pakistansk bakgrunn som selv er født og oppvokst i Norge. Hun fant at ungdom med pakistansk bakgrunn har mer problemer enn de norske ungdommene. 17 prosent av andregenerasjonsinnvandrerne er deprimert, mens 10 prosent av etnisk norske er det.

Krangler mye

Undersøkelsen viser at norske unge krangler mye mer med foreldrene sine enn det ungdommene med pakistansk bakgrunn gjør.

I gjennomsnitt krangler de norske ungdommene hver uke, og bare tre prosent sier at de aldri har kranglet hjemme.

- For norsk ungdom er det et normalfenomen å krangle hjemme. Foreldre oppdrar barna til å si ifra, og hele den vestlige oppdragerstilen legger opp til selvstendighet hos barna. Det viser seg gjennom kranglingen, sier Torgersen.

Kranglingen gjør ikke norsk ungdom trist, og slår ikke ut som noe veldig negativt for stemningsleiet for dem.

Innvandrerungdom krangler mye mindre enn norske ungdommer gjør.

32 prosent sier at de aldri har kranglet med foreldrene sine. Men blant den lille andelen innvandrerungdom som krangler med foreldrene opptil flere ganger i uka, oppgir nesten halvparten at de er mye plaget med depressive tanker.

Kjønnsforskjell

- Tidligere studier kan tyde på at innvandrerfamilier har lavere aksept for krangling, og undersøkelsen viser at de som gjør opprør, sliter mer enn andre, sier hun.

Norske unge jenter sliter mer med negative tanker i ungdomstida enn gutter. Det har tidligere undersøkelser vist, og det viser også denne. Men blant innvandrerungdommer er det ingen forskjeller mellom kjønnene.

- Norsk-pakistanske jenter er stort sett fornøyde og lykkelige. Dagens debatt om ufrie pakistanske jenter gir oss et litt annet bilde, sier Torgersen.

LYKKE: Undersøkelsen viser at norsk-pakistanske jenter er de lykkeligste, sier forsker Leila Torgersen.