Blir toppen nådd i år?

Det blir svak prisvekst på boliger ut året og stagnasjon neste år, tror sjeføkonom Steinar Juel i Nordea.

STAGNASJON I 2014: Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets tror på lavere vekst på flere områder i Norge fremover. Foto: Morten Holm / SCANPIX
STAGNASJON I 2014: Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets tror på lavere vekst på flere områder i Norge fremover. Foto: Morten Holm / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Nordea ser tegn til at det begynner å bli litt mindre vind i seilene i norsk økonomi.

Sjeføkonom Steinar Juel ser at impulsene fra våre europeiske handelspartnere er svakere, oljeprisen er noe lavere enn ventet og et moderat lønnsoppgjør bidrar til mindre fart i privat forbruk.

- Det norske boligmarkedet viser også tegn til å flate ut, skriver Juel i en fersk rapport i dag.
  Boligprisene flater ut Fortsatt er veksten i oljeinvesteringene og i etterspørselen fra forbrukerne ifølge Nordea hoveddriverne i norsk økonomi.

- Veksten i oljeinvesteringene er noe oppjustert i år, men antas å bli klart lavere neste år. Privat forbruk er noe nedjustert både for i år og neste år. Vårens lønnsoppgjør tyder på lavere lønnsvekst enn tidligere anslått.

- I tillegg dempes veksten i forbrukernes disponible realinntekt noe av den økningen som har funnet sted i boliglånsrentene. Vi venter at lønnsveksten kommer noe opp igjen neste år, men ikke fullt så høyt som tidligere anslått.

- Boligprisene ventes å flate ut, med svak prisvekst resten av året, og stagnasjon i 2014. Veksten i boliginvesteringene blir høy i år, men null i 2014, heter det videre.

Og boliginvesteringene ser ut til å nå en topp i år.

Labert utenom bolig og olje Investeringsnivået i Norge utenom boliger og oljesektoren er lavt. Bortsett fra innen kraftforsyning, er også vekstutsiktene for investeringer i fastlandsbedriftene svake.

- Dette må sees i sammenheng med at industrien uten oljeutstyrsleverandørene er rammet av svak etterspørsel fra våre handelspartnere og av de senere årenes forverrede konkurranseevne.

Juel viser også til at fallet i investeringene i tjenesteytende næringer har sammenheng med et svært høyt nivå på bygging av forretnings- og kontorbygg opp til finanskrisen i 2008. Strengere kredittpraksis fra bankene, spesielt overfor næringsbygg, kan også ha dempet investeringsveksten noe.

Også NHO ser for seg en oppbremsing i norsk økonomi og viser til at investeringer i forhold til produksjon er på sitt laveste siden 70-tallet.

Industribedriftene forventer nå nedgang i sysselsettingen både i år og neste år, heter det blant annet i det ferske Næringslivets økonomibarometer.

BNP faller enda mer i Europa Vekstanslagene for eurosonen og Kina noe nedjustert, mens anslagene for USA og Japan er uendrede fra forrige rapport i mars.

- Fallet i BNP i eurosonen ser ut til å bli større, med nedgang både i 1. og 2. kvartal, om lag nullvekst i 3. kvartal og kun svak vekst i årets siste kvartal. Den samlede veksten i verden er nedjustert med ca. 0,25 prosentpoeng både i år og neste år, sier Juel i Nordeas rapport - Økonomisk Oversikt.

I år venter Nordea seg nå en vekst i verdensøkonomien på 3,2 prosent, mens den spås til 4,0 prosent i 2014.

For Fastlands-Norge anslår Nordea en vekst på ca. 2,5 prosent i år og 2,25 prosent i 2014. I 2015 tror Juel at BNP-veksten i Norge vil være 3,5 prosent.

- Sysselsettingsveksten blir svakere enn i fjor, men nullvekst som i det siste er trolig midlertidig. Arbeidsinnvandringen antas å avta i takt med nedgangen i sysselsettingsveksten, slik at den økningen i arbeidsledigheten vi har opplevd så langt i år ikke ventes å fortsette, sier han.

Les også: Megler irriterer seg over sjeføkonom som har holdt på slik i 15 år

UTFLATING: Boligprisene vil bare stige svakt resten av 2013, tror økonomene i Nordea Markets. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
UTFLATING: Boligprisene vil bare stige svakt resten av 2013, tror økonomene i Nordea Markets. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet Vis mer