Blodbad for Smedvig-arving: Tapte halve arven

Petter Smedvig Haglands formue skrelles av i ekspressfart.

SEN LEVERING: Petter Smedvig Hagland leverte et blodrødt årsregnskap for 2017 over et halvt år etter fristen. Foto: Kristian Jacobsen.
SEN LEVERING: Petter Smedvig Hagland leverte et blodrødt årsregnskap for 2017 over et halvt år etter fristen. Foto: Kristian Jacobsen.Vis mer

(Finansavisen): Søndag forrige uke ble 2017-regnskapet til arving Petter Smedvig Hagland (38) dagbokbørt i Brønnøysund, over et halvt år etter fristen.

Regnskapet viser ifølge Finansavisen at investeringsselskapet Petrus blør penger. I 2017 endte årsresultatet på minus 243 millioner kroner.

Det enorme tapet skyldes i hovedsak nedskrivninger av finansielle eiendeler på tilsammen 210 millioner kroner.

«2017 var et utfordrende år for Petrus AS. Investeringsporteføljen består hovedsakelig av investeringer med lang horisont og som har krevd betydelige kapitalutlegg. Petrus AS har i tillegg hatt høye kostnader og utlegg i forbindelse med Alstor-rettsaken og konkursen i JP VIP Holdings i London. Likviditeten i Petrus har derfor til tider vært stram», skriver han i årsberetningen.

Markedsbaserte verdipapirer fikk seg også en trøkk i løpet av 2017, og investeringsselskapet kostnadsførte tilsammen et tap på nesten 33 millioner kroner, ifølge avisen.

Petter Smedvig Hagland har ikke svart på Finansavisens henvendelser mandag.

I 2014 brøt Smedvig Hagland ut av det tradisjonsrike familieselskapet Smedvig, angivelig etter uenigheter. Han fikk med seg i underkant av 500 millioner kroner, som også var den bokførte egenkapitalen det samme året.

Tre år senere har egenkapitalen ifølge avisen krympet til «bare» 94 millioner kroner.

«Jeg har vært heldig som er en Smedvig-arving, men jeg ønsker å være kjent som mer enn en arving», har han tidligere uttalt til Stavanger Aftenblad.

Selv om det har gått trått for investoren de seneste årene, ser han ifølge årsberetningen lysere tider.

«Det meste av usikkerheten knyttet til investeringsporteføljen ble tatt bort i 2017. Selskapets investeringer viser en positiv utvikling og det forventes løpende realiseringer i løpet av 2019, noe som vil frigjøre likviditet til blant annet nedbetaling av gjeld iht. avtale med selskapets hovedbanksforbindelse. Det forventes en positiv og stabil utvikling i resultat og egenkapital for 2018», skriver han.

I 2017 ble utelivskonseptet JP VIP Holdings i London slått konkurs. Investeringsselskapet til Smedvig Hagland måtte derfor skrive ned en fordring på nesten 65 millioner kroner, som slår tungt ut i resultatregnskapet, skriver avisen.

Det ble også skrevet ned henholdsvis 59 og 62 millioner kroner i Sutton Securities og Range-konsernet.

Andre økonominyheter:

Valutastrateg spår flere rentehevinger i år
Bygård ga «lottogevinst»